unlimitedeng

unlimitedeng

ส่วนลดพิเศษ สำหรับคอร์ส Unlimited English เมื่อเข้ามาทดสอบภาษาอังกฤษที่ English Parks นัดหมายเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษได้ที่

true-you

true-you

พิเศษ ลูกค้าทรู รับส่วนลดเพิ่ม 1,500 บาท เมื่อสมัครคอร์ส Unlimited English 1 สิทธิ์/หมายเลข/แคมเปญ

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างก้าวกระโดด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวมีรายละเอียดอย่างไร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เน้นพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงผู้ที่ต้องการเน้นการฝึกทักษะเฉพาะด้านและการเตรียมตัวในการสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC, GMAT หรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ติวเข้มแบบตัวต่อตัว รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะโดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เน้นการพัฒนาที่ตรงความต้องการของผู้เรียน โดยการสอนสามารถปรับแผนการเรียนให้เข้ากับความพร้อมของผู้เรียน เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะด้วยการสนับสนุนจากผู้สอน มีปัญหาได้รับคำแนะนำในทันที ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะได้เร็ว มีความมั่นใจในการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เวลาเรียนได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ตัวอย่างหัวข้อในการเรียน เช่น เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เหมาะกับผู้เรียนแบบใด การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวเหมาะสำหรับผู้เรียน ดังต่อไปนี้ ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย! เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ที่ไหนดี การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับ English Parks มอบประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาที่ยอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพสูง ลักษณะเฉพาะของวิธีการสอนช่วยให้มั่นใจได้ว่าสไตล์การเรียนรู้ จุดแข็ง ส่วนที่ต้องปรับปรุงจะได้รับการแก้ไขอย่างทันที ข้อดีของการเรียนที่ English Parks มีดังนี้ การเรียนที่ English Parks เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด…

เรียนเขียนภาษาอังกฤษ

เรียนเขียนภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ (คอร์ส Writing) ของ English Parks เป็นคอร์สที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนภาษาอังกฤษให้นำไปใช้งานได้จริง อีกทั้งการเรียนเขียน Essay ยังช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกนำความรู้ด้านไวยากรณ์มาใช้ รวมถึงการเลือกใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมในระดับภาษาต่าง ๆ อีกด้วย สำหรับการเรียนเขียนภาษาอังกฤษกับคอร์ส Writing นี้ เปิดสอนทั้งการเรียนเขียนแบบพื้นฐานและการเขียนเชิงวิชาการด้วยครูผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ความสำคัญในการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคอร์ส ครูจึงสามารถสอนเน้นจุดที่ต้องพัฒนาเป็นรายบุคคลได้ ดังนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานการเขียน ฝึกเขียนในรูปแบบหลากหลาย รวมไปถึงการใช้เทคนิคด้านการเขียน เพื่อให้มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องแล้วสามารถเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้เพิ่มเติม: เรียนภาษาอังกฤษกับ Englishparks ครอบคลุมทุกทักษะ English Parks เปิดคอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คอร์ส ซึ่งแบ่งเป็นคอร์ส Writing ต่างกันมีรายละเอียดการสอนต่าง ๆ ดังนี้ คอร์ส Sentence Writing เป็นการเรียนเขียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเขียน สอนตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านการเรียนไวยากรณ์สำหรับการเขียน สอนการเขียนทั่วไปได้ มีเทคนิคการเลือกใช้คำศัพท์ สำนวนต่าง ๆ จนไปถึงการเขียนภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนได้ สามารถนำไปใช้พัฒนาการเขียน Essay ได้ คอร์ส Academic Writing…

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน นับว่าเป็นคอร์สแรกหรือเปรียบเสมือนบันไดขั้นแรกในการเริ่มต้นสู่การเรียนภาษาอังกฤษ เพราะจากคอร์สนี้คุณจะได้ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณเพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดต่าง ๆ ที่คุณต้องการ และช่วยให้คุณใช้งานภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง สามารถที่จะนำไปใช้ทั้งในการสอบหรือการสื่อสารกับคนอื่น ๆ ทั่วโลกได้ อีกทั้งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะทำให้คุณสามารถต่อยอดไปยังการเรียนขั้นสูงสุดได้ ทำให้คุณเข้าใจหลักไวยากรณ์ การเรียบเรียงประโยค และการพูดสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจะทำให้คุณนำความรู้ด้านภาษาไปใช้งานในชีวิตจริงได้ ทั้งการทำข้อสอบ การสื่อสารอย่างถูกวิธี และสิ่งที่สำคัญของการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ คือ การมองหาโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่มีหลักการสอนที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และทำให้คุณสามารถเข้าใจการเรียนภาษาได้อย่างง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องเป็นการเรียนในเชิงวิชาการมากเกินไป ซึ่งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ Englishparks ของเราจะตอบโจทย์การเรียนภาษาอังกฤษให้คุณได้ครบอย่างแน่นอน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจาก Englishparks จะทำให้คุณเรียนปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากความรู้เป็นศูนย์หรือระดับไหนก็แล้วแต่ ทาง Englishparks ก็สามารถที่จะจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้กับคุณได้ ทั้งการเรียนคอร์ส Basic English, คอร์ส grammar และคอร์ส Pronunciation เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณได้ปูพื้นฐานโครงสร้างประโยคของภาษา การออกเสียง และไวยากรณ์ทั้งหมดของ นอกจากนี้ Englishparks ของเรายังมีคอร์สเรียนอีกมากมายที่จะทำให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น คอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของ Englishparks ของเรานั้นจะมีทั้งคอร์สอน Grammar และคอร์สสอน Pronunciation ซึ่งเหมาะอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณ…

ติว CU-TEP

ติว CU-TEP

Chulalongkorn University Test Of English Proficiency หรือที่เรียกสั้นๆ กันว่า CUTEP เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่จัดโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ถ้าเราต้องการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท จนถึงเอกที่จุฬาลงกรณ์ เราจำเป็นที่จะต้องทำคะแนน CUTEP ให้ถึงเกณฑ์ การติว CUTEP จึงมีความสำคัญและจะเป็นตัวช่วยทำคะแนนสอบ CUTEP ให้ถึงตามเป้าหมายที่มหาลัยตั้งไว้ การเตรียมตัวก่อนสอบ CUTEP มีความสำคัญอย่างมากยิ่งถ้าเราไม่เคยสอบมาก่อน การหาที่ติว CUTEP จะทำให้เราเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นพร้อมกับเทคนิคการทำข้อสอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มความมั่นใจและความพร้อมก่อนสอบได้เป็นอย่างดี นอกจากการติว CUTEP แล้วเราควรฝึกทำแบบทดสอบ ฟังเพลงอังกฤษ ดูหนัง-ซีรีส์อังกฤษเป็นการฝึกฟังภาษาที่ดี อ่านบทความภาษาอังกฤษอาจจะเป็นข่าว นิยาย ก็ดี เป็นการฝึกการอ่านและไวยากรณ์ หรือถ้าใครอยากเรียนคอร์สติวสอบ TUGET ทาง English Parks ก็มี คอร์สติว TUGET สำหรับคนที่อยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่นกัน ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย! ก่อนจะไปติว CUTEP กันเราควรจะรู้ข้อมูลรายละเอียดแบบทดสอบของ CUTEP…

ติว TGAT / ติว A-Level / ติวเข้ามหาวิทยาลัย

ติว TGAT / ติว A-Level / ติวเข้ามหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษในปัจจุบันถือเป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นบันไดต่อยอดทางด้านการศึกษาหรือว่าใช้ในการทำงาน ซึ่งการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก็มีอยู่มากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นติวเข้ามหาลัย ติว A-Level หรือติว TGAT 66 ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายรวมถึงการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงเพราะมีผู้เข้าสอบในแต่ละรอบเป็นจำนวนมาก การติวภาษาอังกฤษอย่างติว A-Level หรือติว TGAT นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนคำศัพท์และอัดแน่นความรู้ด้านภาษาอังกฤษแล้วยังช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ รวมถึงปรับปรุงจุดที่ไม่ถนัดเพื่อเพิ่มโอกาสได้คะแนนเข้ามหาวิทยาลัยตามที่ตั้งเป้าไว้ นอกจากนี้แล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามจริงได้เป็นอย่างดี แต่การสอบแต่ละประเภทนั้นมีเกณฑ์การวัดผลอย่างไรบ้าง และควรเลือกเรียนคอร์สติวภาษาของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเพื่อติวเข้ามหาลัยแบบไหนดี เนื่องจากการปรับเปลี่ยนมาใช้ผลคะแนน TGAT ยื่นสมัครเข้ามหาลัยในปีการศึกษา 2566 ทำให้น้อง ๆ หลายคนอาจยังไม่คุ้นเคยว่ามีการสอบอย่างไร สำหรับการสอบ TGAT ข้อสอบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่นั้นเป็นภาษาอังกฤษ โดยพาร์ทแรกจะเน้นในเรื่องการสื่อสารกับการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งข้อสอบส่วนนี้จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ในส่วนของการสอบ A-Level จะเป็นการวัดความรู้เชิงวิชาการทั่วไปตามหลักสูตร ซึ่งการสอบทั้งสองแบบนั้นล้วนต้องอาศัยทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่แม่นยำและรวดเร็วเนื่องจากเวลาที่จำกัด การลงคอร์สติวเข้ามหาลัยอย่างคอร์สติว TGAT หรือติว A-Level จึงเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการฝึกฝนและเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามสอบในครั้งถัดไป TGAT หรือ Thai General Aptitude Test คือการสอบวัดความถนัดทั่วไปซึ่งเป็นข้อสอบรูปแบบใหม่ที่ต่อยอดมาจากข้อสอบเดิมอย่าง GAT ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาที่ใช้สอบ TGAT เป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเต็ม 300 คะแนน และผลคะแนนที่ได้จะใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ…

เรียน Sentence writing

เรียน Sentence writing

หลักสูตร Sentence Writing ของ English Parks เหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเริ่มปูพื้นฐานการเรียนไวยากรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนควบคู่กับการฝึกสร้างประโยคด้วยตนเอง การเขียนเป็นทักษะที่สำคัญทั้งในการเรียนและการทำงาน การเรียนเริ่มต้นจากเขียนประโยคง่ายๆ (Simple Sentences) ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในการสนทนาและการเขียนทั่วๆ ไปได้ (General Speaking and General Writing) จนกระทั่งสามารถเขียนประโยคที่มีความซับซ้อนและสวยงามมากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้หรือทักษะการเขียนที่ได้ไปประยุกต์สำหรับการเขียนเรียงความ (Essay Writing) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสอบ TOEFL, IELTS หรือการเขียนเรียงความในการขอทุนการศึกษาต่างๆ ได้ (Academic Writing) ซึ่งการเขียนที่ดีนั้นไม่ใช่แค่เขียนให้ถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีแนวคิดและเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ รวมไปถึงการใช้ประโยคที่กระชับ มีความสละสลวย รวมถึงจะได้เรียนรู้ที่จะใช้คำศัพท์ หรือสำนวนต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนเพิ่มเติม (Collocation) ถ้าน้อง ๆ คนไหน อยากเรียนเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอบ หรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันสามารถ ดูคอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษต่าง ๆ ของ English Park ได้ที่นี่เลย : คอร์ส เรียนเขียนภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 3…

เรียน Academic writing

เรียน Academic writing

คอร์สเรียน Academic Writing เป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับการเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโครงงาน, การเขียนย่อหน้า, การเขียน Thesis Statement, การเขียน Topic Sentence รวมไปถึงการเขียน Essay Writing อีกด้วย หากคุณกำลังสงสัยว่าการเรียน Academic Writing นั้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบ ประโยชน์หลักๆ ที่จะได้รับจากการเรียน Academic Writing มีหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ได้ฝึกเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ, ได้เรียนรู้หลักการเขียนภาษาอังกฤษอย่างแม่นยำและถูกต้อง, ได้เข้าใจและสามารถเขียนบทความได้อย่างคล่องแคล่วมั่นใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอบภาษาอังกฤษอย่าง IELTS ได้ และสุดท้ายสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อทางการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ด้วย จะเห็นได้ชัดว่าการเรียน Academic Writing มีข้อดีและประโยชน์ในอนาคตมากเลย รับรองว่าหลังจากเรียนคอร์สเรียน Academic Writing จบแล้วได้รับประโยชน์แน่นอน หลักสูตรการสอน Academic Writing จะเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับบุคคลทุกเพศทุกวัยที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ รวมไปถึงบุคคลที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS Writing และบุคคลที่อยากไปศึกษาต่อต่างประเทศอีกด้วย โดยหลักสูตรเรียน Academic Writing…