เอม IELTS 6.5

เอม IELTS 6.5

อาจารย์ก็สอนเทคนิคให้ไล่ดูคำถามคร่าวๆ ซึ่งช่วยให้เราจับประเด็นสำคัญๆ ที่เป็นคำตอบได้ง่ายขึ้น

สุง IELTS 7.0

สุง IELTS 7.0

เทคนิคในการทำข้อสอบที่ดี จะช่วยให้เราอ่านแนวทางของข้อสอบได้ ผมว่ามันดีที่เราได้คุยกับอาจารย์