Bo SAT 1340

Bo SAT 1340

โบได้ความเข้าใจในตัวข้อสอบขึ้นเยอะ พี่หนุ่มอธิบายและสอนเป็นระบบดี

Aum BALAC CU

Aum BALAC CU

การมาเรียนที่ English Parks ได้อะไรเยอะมากจริงๆค่ะ อาจารย์ทุกคนเป็นกันเองไม่เหมือนมาเรียน