Image Not Found

“ยิ่ง….เท่าไหร่ ก็ยิ่ง….เท่านั้น”
รูปแบบการพูดหรือการเขียนในลักษณะนี้น่าจะแทบต้อง #ใช้กันเป็นประจำ ในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้ว

โดยวิธีการใช้ในลักษณะแบบนี้ก็คือ

The ..-er, the ..-er โดย -er ก็คือ adjective ขั้นกว่านั้นเอง
การใช้ไม่จำเป็นต้องมี verb ช่วยใดๆ หรือถ้าต้องการเขียนในลักษณะประโยคโดยที่ไม่มี adjective ขั้นกว่าก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยที่เห็นบ่อยๆ ก็คือ

the more …., the more ….
ดูตามตัวอย่างนะคะ ^^”
รูปแบบที่ไม่มี verb
– The sooner, the better. ยิ่งเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งดี
– The higher, the colder. ยิ่งสูง ยิ่งหนาว
– The bigger the dog, the louder the bark. ยิ่งหมาตัวใหญ่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเสียงเห่าดังเท่านั้น

รูปแบบการใช้โดยที่ต้องมี verb เข้ามา
– the more you eat the fatter you get. ยิ่งคุณกินมากเท่าไหร่ คุณยิ่งอ้วนมากขึ้นเท่านั้น
– The more you exercise, the healthier you will be. ยิ่งคุณออกกำลังกายเท่าไหร่ คุณก็สุขภาพดีเท่านั้น
– The closer I am to you, the more I want to reveal how I feel ยิ่งฉันใกล้เธอเท่าไหร่ ยิ่งอยากจะเผยใจ

#EnglishParks #EnglishTip

Unlimited English For Your Success

เรียนไม่อั้น ครบทุกทักษะ สอนสดทุกวัน