9 วิธีเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย ให้เก่งขึ้น เริ่มต้นได้ง่าย ๆ

Image Not Found

ภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นภาษาสากล ทุกคนสามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ทั่วโลก หลายคนอยากเก่งภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีพื้นฐานเลย หรือเรียนภาษาอังกฤษเท่าไรก็ยังไม่เข้าใจ จึงไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร เราจึงขอแนะนำ 9 วิธีเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย ให้คุณเก่งขึ้นได้ และเป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถทำตามได้อย่างง่าย ๆ เพราะเทคนิคเหล่านี้ เป็นการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวัน แทรกภาษาอังกฤษให้เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ให้ทุกคนที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ ซึ่งจะมีวิธีใดบ้าง ติดตามจากบทความนี้ได้เลย!

เรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย ควรเริ่มต้นอย่างไรดี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีพื้นฐานเลย ก็สามารถพัฒนาตนเองให้เก่งได้ โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อม เริ่มต้นอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นดังนี้

1. รู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองด้วยการวัดระดับภาษา

ก่อนจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ เราจะต้องรู้ขีดความสามารถหรือทักษะต่าง ๆ ของเราก่อนว่า อยู่ในระดับใด เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดหรือปรับปรุงได้ถูกจุด เป็นการรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนทางด้านภาษา ด้วยการวัดระดับภาษา ผ่านเครื่องมือวัดประเมินแบบต่าง ๆ

โดยเราสามารถใช้แบบทดสอบออนไลน์หรือแบบประเมินภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อวัดระดับความรู้ในปัจจุบันได้ ซึ่งแบบทดสอบเหล่านี้ สามารถค้นหาได้ในโลกออนไลน์ หรือจะลงทะเบียนเพื่อทดสอบวัดระดับภาษาฟรีกับสถาบันสอนภาษาต่าง ๆ ซึ่งพวกเรา Englishparks ก็มีให้ทดสอบภาษาอังกฤษได้ฟรีเพียงแค่ลงทะเบียน แล้วการทดสอบดังกล่าวจะช่วยให้เรารู้ว่า เราควรจะเริ่มพัฒนาตนเองจากจุดไหน เป็นการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลยที่ดี

2. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

ลำดับถัดมาของการเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย คือ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ต้องการพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นภายใน 6 เดือน การเขียนภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้น การสนทนากับเพื่อนต่างประเทศได้มากขึ้น เป็นต้น เพราะเป้าหมายเหล่านี้ จะกลายเป็นแรงจูงใจ ผลักดันให้เราตั้งใจเรียน แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลย

3. ค้นหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง

หลายคนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่มีพื้นฐานเลยและยังเริ่มต้นไม่ได้สักที อาจจะเป็นเพราะไม่เจอวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองก็เป็นได้ ดังนั้น เพื่อให้เราเรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ควรจะเลือกวิธีเรียนให้เหมาะกับสไตล์การเรียนรู้

หากเราสมัครเรียนในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคณาจารย์ ผู้สอนมากประสบการณ์และเทคนิคสอนที่หลากหลาย ก็จะเป็นทางหนึ่งในการช่วยให้เราเรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น และสนุกขึ้น เช่น

 • คอร์สเรียนออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนคนเดียว ค่อย ๆ ทำความเข้าใจ ต้องการสมาธิในการเรียน
 • คอร์สเรียนร่วมกับผู้อื่น เหมาะสำหรับผู้ต้องการฝึกฝนไปกับเพื่อนร่วมห้อง ต้องการเพิ่มความมั่นใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • คอร์สเรียนตัวต่อตัว เหมาะสำหรับผู้ต้องการฝึกภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นกับอาจารย์เจ้าของภาษา เน้นพัฒนาทักษะที่ต้องการได้อย่างเต็มที่

9 วิธีเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย ก็เก่งได้

ทุกคนสามารถเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ด้วย 9 วิธีเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย ด้วยตัวเองให้เก่งได้ ดังต่อไปนี้

1. ทบทวนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

Image Not Found

หากเราต้องการที่จะเรียนภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีพื้นฐานเลย สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ การสร้างพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษก่อน เป็นการปูพื้นความรู้ โดยอาจจะเริ่มต้นจากเรียนรู้หลักการอ่านออกเสียงอักษรให้ถูกต้อง ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้างประโยค คำนาม คำศัพท์ คำกริยา เป็นต้น ผ่านสื่อออนไลน์ หรือหนังสือสอนภาษาอังกฤษต่าง ๆ เป็นการฝึกทักษะการเขียนและการอ่าน ซึ่งการทบทวนสิ่งเหล่านี้ อาจจะไม่ได้เป็นการฝึกทักษะทางด้านใดด้านหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง แต่เป็นพื้นฐานความรู้ที่จะต้องใช้ในทั้ง 4 ทักษะ

2. เรียนภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัว

Image Not Found

เมื่อเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้วิธีการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวได้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องง่ายที่สุด เช่น

 • มองสิ่งต่าง ๆ รอบตัวแล้วนึกเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น ดินสอ ปากกา รถยนต์ ปฏิทิน
 • เล่าเรื่อง เหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัวเป็นประโยคภาษาอังกฤษในใจ
 • พยายามอ่านภาษาอังกฤษก่อน เช่น ชื่อสถานที่ ร้านอาหาร ป้ายข้างทาง

เพราะการเปลี่ยนสิ่งของรอบตัวให้กลายเป็นภาษาอังกฤษเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ เพราะหากเจอสิ่งที่เราไม่รู้คำศัพท์ ก็ควรจะจดกลับมาทบทวน เพื่อไม่ให้ลืม รวมถึงเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องอีกด้วย

3. เล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

Image Not Found

อีก 1 วิธีเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย คือ การจดบันทึกประจำวัน หรือที่เรียกว่า Diary หลายคนนิยมจดบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันไว้ ดังนั้น เราลองปรับเปลี่ยนมุมมอง เพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปพัฒนาตนเองให้มากขึ้น โดยวันแรกอาจจะลองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ 1 ประโยค ก่อนจะเพิ่มจำนวนประโยคมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งวิธีนี้ จะช่วยฝึกความคิด การลำดับเรื่องราว เล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านทักษะการเขียน พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนคำศัพท์ไปในตัว ทำให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้น

4. เลือกรับสารเป็นภาษาอังกฤษ

นอกจากจะถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษแล้ว เรายังสามารถเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลยด้วยการเลือกรับสารต่าง ๆ เข้ามาเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น

 • ทักษะการฟัง เลือกฟังเพลง รายการต่างประเทศ ซีรี่ย์ บทสนทนา ข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษ แม้ว่า จะเป็นการพูดภาษาอังกฤษรัวเร็ว คำศัพท์ยาก แต่ก็จะช่วยให้เราคุ้นเคยกับสำเนียงของภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
 • ทักษะการอ่าน เลือกหนังสือ นิตยสาร หรือบทความภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับระดับของเรา ยิ่งอ่านมาก ก็จะสามารถทำความเข้าใจในโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

5. เลือกเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Image Not Found

ด้วยปัจจุบัน ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วมากขึ้น สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์จึงมีมากมาย พร้อมให้เราเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลยได้ตลอดเวลา เช่น

 • เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
 • บทความเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 • แอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษ ช่วยฝึกทักษะการอ่าน, การฟัง, การพูด, และการเขียน เช่น Duolingo, Rosetta Stone, หรือ Memrise

ซึ่งสื่อเหล่านี้ มีอยู่ทั่วไป อีกทั้งบางช่องทางยังไม่เสียค่าใช้อีกด้วย สามารถเข้าไปเรียนรู้ ฝึกฝนได้อย่างฟรี ๆ ตลอดเวลาที่สะดวก ถือว่าเป็นการฝึกฝนได้ครบทั้ง 4 ทักษะตามความต้องการ

6. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ

Image Not Found

ในการเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย นอกจากสื่อออนไลน์ข้างต้นแล้ว เรายังสามารถเรียนรู้แบบออฟไลน์ได้อีกด้วย ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมภาษาอังกฤษ เช่น

 • กิจกรรมภาษาอังกฤษในโรงเรียน
 • คุยกับชาวต่างชาติในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
 • อาสาเป็นไกด์ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • สมัครเป็นอาสาสมัครในต่างประเทศ

ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ อย่างแรกคือ การตัดสินใจออกจากกรอบของตัวเอง กล้าจะท้าทายตัวเอง พาตัวเองเข้าไปในสถานที่แปลกใหม่ พบเจอผู้คนมากมาย ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก ถือว่าเป็นการเพิ่มความมั่นใจในตนเอง พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะอื่น ๆ ของภาษาอังกฤษอีกด้วย

7. เปิดใจมองหาเพื่อนชาวต่างชาติ

Image Not Found

สำหรับผู้ต้องการเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย การมีเพื่อนชาวต่างชาติจะช่วยปรับพื้นฐานได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะการได้พูดคุยกัน จะทำให้เราได้ฝึกทักษะการพูด ได้เรียนรู้คำสแลง ออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ลดความเขินอายในการสนทนา เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น เพราะบางครั้ง ภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องการความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์ หากแต่ต้องการการสื่อความที่ครบถ้วนมากกว่า

8. ฝึกภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ

Image Not Found

บางคนบอกว่า อยากเก่งภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีพื้นฐานเลย คิดว่า ตัวเองคงทำไม่ได้ ซึ่งนั่น คือ การบั่นทอนกำลังใจของตัวเอง จากที่จะมีความพยายามเรียนรู้ ก็เลิกจะหยุดนิ่ง หรือทำให้ความกระตือรือร้นหายไป ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ ต้องให้กำลังใจตัวเอง มีความเชื่อมั่นว่า เราสามารถเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลยได้ สามารถฝึกฝนให้เก่งได้

เมื่อมีกำลังใจ มีความเชื่อมั่นแล้ว อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ความพยายาม ความตั้งใจในการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เพราะภาษาอังกฤษไม่สามารถเก่งได้ในการเรียนครั้งเดียว แต่เป็นการฝึกฝนอย่างเป็นวินัย ปฏิบัติซ้ำ ๆ เป็นประจำจนติดเป็นนิสัย จนสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

9. เรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา

วิธีสุดท้ายของการเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย คือ การสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา เพราะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรดี การให้สถาบันสอนภาษาเข้ามาแนะนำแนวทางก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า เพราะสถาบันสอนภาษาเหล่านี้ จะมีผู้สอนมากประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ เทคนิคการสอนที่หลากหลาย พร้อมด้วยเอกสารการสอนให้เราสามารถฝึกฝนได้อย่างไม่มีจำกัด

โดยเฉพาะผู้อยากเก่งภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีพื้นฐานเลยควรเลือกเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานก่อน เพื่อทำการปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ก่อนจะนำไปพัฒนาต่อยอดเรียนคอร์สเรียนอื่น ๆ ซึ่งมีความยากหรือใช้ไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากกว่า โดยเฉพาะการเลือกเรียนกับ Englishparks ซึ่งมีคอร์สเรียนหลายประเภท เช่น

 • คอร์สเรียนพื้นฐาน
 • คอร์สเรียนตัวต่อตัว
 • คอร์สเรียนออนไลน์
 • คอร์สเรียนฝึกทักษะเฉพาะด้าน
 • คอร์สเรียนเพื่อเตรียมตัวไปสอบ

จะเห็นได้ว่า สถาบันสอนภาษา Englishparks มีคอร์สเรียนครอบคลุมทุกความต้องการของทุกคน เมื่อเรียนจบคอร์สหนึ่งแล้วก็สามารถเลือกเรียนคอร์สอื่น เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะของตนเองได้ เชื่อเถอะว่า ทุกคนสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้

และทั้งหมดนี้ ก็คือ 9 วิธีในการเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย ด้วยตัวเอง หลาย ๆ วิธี ทุกคนสามารถเริ่มทำตามได้เลย เพราะแค่เปลี่ยนความคิด หรือแนวทางในการดำเนินชีวิต เพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปในกิจวัตรประจำวันให้มากขึ้น เท่านี้ เราก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาอย่างเป็นธรรมชาติแล้ว หากแต่ถ้าไม่มั่นใจก็สามารถเลือกสมัครเรียนกับสถาบันสอนภาษา เพื่อให้มั่นใจว่า จะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมาได้จริง ๆ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย

การเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลยอาจจะทำให้หลายคนไม่มีความมั่นใจว่า จะสามารถเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมาได้จริงหรือ เราได้รวบรวมคำถามมาตอบไว้แล้ว

ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลย ควรเรียนกับสถาบันสอนภาษาหรือไม่

หากไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลย ยิ่งเหมาะสำหรับการเรียนกับสถาบันสอนภาษา เพราะสถาบันสอนภาษามีผู้สอนมากประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมให้คำแนะนำตลอดการเรียน อีกทั้งยังมีทีมงานคอยให้ความช่วยเหลืออีกด้วย นอกจากนี้ ทางสถาบันยังมีคอร์สเรียนให้เลือกอย่างหลากหลาย เราสามารถเลือกคอร์สเรียนให้เหมาะกับความต้องการของตัวเองได้

อีกทั้งการเรียนในสถาบันสอนภาษา ยังมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนภายในห้อง ร่วมกับเพื่อนคนอื่น ๆ การเรียนตัวต่อตัว การเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งแต่ละรูปแบบ สามารถเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ ดังนั้น การเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลยนับว่าเหมาะสำหรับการเรียนในสถาบันสอนภาษาเป็นอย่างมาก

อยากเก่งภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีพื้นฐานเลย จะสามารถคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติได้หรือไม่

ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากล ใช้สื่อสารไปทั่วโลก แม้ว่า เราจะไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลย แต่หากเริ่มเรียนรู้โครงสร้าง ประโยค คำศัพท์ คำทักทายเบื้องต้น เพื่อเริ่มบทสนทนาอย่างง่าย ๆ กับเพื่อนชาวต่างชาติ ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และการสื่อสารในชีวิตจริง ไม่จำเป็นจะต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เท่านั้น ถ้ามองว่าเป็นการฝึกฝนตนเองในสถานการณ์จริง การสื่อสาร เพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อนั้น สำคัญกว่า

แม้ว่า เราจะเคยเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย เพื่อนชาวต่างชาติก็จะเข้าใจ และช่วยให้เราพูดภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น สามารถสื่อสารออกมาได้มากขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้ จะต้องอาศัยเวลาฝึกฝนอย่างเป็นประจำ เพื่อให้สนทนาได้อย่างลื่นไหล เป็นธรรมชาติในที่สุด

ควรแบ่งเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอย่างไร

ภาษาอังกฤษจะต้องฝึกฝนอย่างมีวินัย เป็นประจำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผู้ต้องการเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย ด้วยตัวเอง จึงต้องมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคนด้วย โดยปกติแล้ว ควรจะทบทวนภาษาอังกฤษอย่างน้อยวันละ 15 – 30 นาที ก่อนจะเพิ่มเวลาเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามความสะดวก หรืออาจจะมีการกำหนดเป้าหมายว่า จะเรียนกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แล้วแบ่งเวลาเรียนในแต่ละวันให้ครบตามกำหนด

นอกจากปริมาณเวลาในการเรียนแล้ว ช่วงเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษก็สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าตรู่หรือก่อนนอนก็ส่งผลด้วยเช่นกัน เพราะเวลาในการตื่นตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือมีสภาพร่างกายจิตใจที่พร้อมเรียน จะเป็นการดีที่สุด

สรุปเทคนิคเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย

หลายคนอยากเก่งภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีพื้นฐานเลย จึงพยายามมองหาเทคนิคการเรียนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษา ในความเป็นจริงแล้ว ทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย ด้วยตัวเองได้ โดยเริ่มจากการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษเสียก่อน ทั้งโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ คลังคำศัพท์ เป็นการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ ควรเปลี่ยนมุมมอง เพิ่มภาษาอังกฤษเข้ามาในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น เปลี่ยนสิ่งของ เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยมากยิ่งขึ้น

เมื่อเราเริ่มคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษแล้ว อาจจะเริ่มเรียนรู้จากสื่อช่องทางอื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ คุยกับเพื่อนชาวต่างชาติ หรือสมัครคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวเองให้สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพียงเท่านี้ แม้ว่า จะเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย แต่ก็สามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้ด้วย 9 เทคนิคข้างต้น