รวมสรุป TCAS67 ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ Dek67 ต้องรู้!

TCAS67 คืออะไร

หากกำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ทุกคนอาจต้องเคยได้ยินวลี “TCAS67” กันมาบ้าง แล้ว TCAS คืออะไร จำเป็นอย่างไรในการยื่นกับมหาวิทยาลัย วันนี้บทความของเราได้รวบรวมข้อมูลที่ต้องรู้เกี่ยวกับระบบ TCAS ว่าต้องสอบอะไรบ้าง และ TCAS67 มีกี่รอบ รวมถึงจะมาแนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ TCAS ที่ไม่ควรพลาด เพื่อคะแนนสวย ๆ พร้อมยื่นในทุกรอบ 


TCAS คืออะไร ต้องลงทะเบียนไหม?

TCAS หรือ Thai University Central Admission System คือ ระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยกว่า 75 แห่งทั่วประเทศ เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยจะใช้การสอบด้วยข้อสอบกลาง ซึ่งมีเนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ สสวท. 2560 

ส่วน TCAS67 คือ ชื่อของระบบคัดเลือกตามด้วยปีที่จะจบการศึกษาชั้น ม. 6 ดังนั้นจึงจะต้องมีการลงทะเบียนเข้าระบบ TCAS67 ในเว็บไซต์ mytcas ก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้นั้น จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า (เช่น ปวช. / ปวส.) รวมถึงผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม. 6 หรือเด็กซิ่ว


TCAS67 สำคัญอย่างไรกับการเข้ามหาวิทยาลัย

ระบบ TCAS คือ ระบบที่รวมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ ถือเป็นศูนย์กลางของการสอบขนาดใหญ่โดยเฉพาะภาคภาษาไทย จึงจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลในระบบ และคะแนนสอบจากข้อสอบกลางอย่าง TGAT/TPAT ไม่ว่าจะยื่นรอบไหน ดังนั้นหากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ต้องไม่ลืมที่จะเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ mytcas และสมัครสอบในวิชาตามที่คณะกำหนดว่าต้องใช้คะแนน


TCAS67 สอบอะไรบ้าง

เข้ามหาลัยต้องสอบอะไรบ้าง 67

หากจะเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS67 ต้องสอบอะไรบ้าง? ข้อสอบในระบบของ TCAS นั้นจะแบ่งเป็นสามหมวดใหญ่ ๆ คือ TGAT/TPAT และ A-Level ซึ่งเราต้องเช็กว่า คณะที่เราจะเข้านั้นใช้คะแนนในหมวดใด และวิชาไหนบ้าง โดยข้อสอบแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดังนี้

TGAT

TGAT (Thai General Aptitude Test) จะเป็นข้อสอบวัดความถนัดทั่วไป ซึ่งหลายคณะส่วนใหญ่ใช้คะแนน TGAT เยอะมาก ๆ ในบางคณะใช้คะแนน TGAT ถึง 100% ดังนั้นแนะนำว่าควรสมัครสอบเผื่อเอาไว้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล
 • ความสามารถทางภาษา
 • ความสามารถทางตัวเลข
 • ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
 • ความสามารถทางเหตุผล
 • TGAT3 สมรรถนะการทำงาน
 • Value Creation & Innovation การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรม
 • Complex Problem Solving การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
 • Emotional Governance การบริหารจัดการอารมณ์
 • Civic Engagement การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

TPAT

TPAT (Thai Professional Aptitude Test) ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพ ส่วนใหญ่คณะที่ต้องใช้ความถนัดเฉพาะทาง จะมีการใช้คะแนน TPAT ยื่น ดังนั้นควรตรวจสอบคุณสมบัติของคณะ และมหาวิทยาลัยที่เราจะยื่นให้ดี จากนั้นสมัครสอบในความถนัดตามที่คณะกำหนด โดย TPAT แบ่งเป็น 5 ความถนัด

 • TPAT1 ความถนัดแพทย์ (กสพท.)
 • TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 • TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
 • TPAT5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

A-Level

อีกหนึ่งการสอบในระบบ TCAS67 คือ ข้อสอบ A-Level (Applied Knowledge Level) วัดความประยุกต์ แบ่งออกเป็น 9 วิชา

 • A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ สามารถเลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองแบบได้
  • A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์2 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน)
  • A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์1 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม)
 • A-Level Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • A-Level Phy ฟิสิกส์ประยุกต์
 • A-Level Chem เคมี
 • A-Level Bio ชีววิทยา
 • A-Level Soc สังคมศึกษา
 • A-Level Thai ภาษาไทย
 • A-Level Eng ภาษาอังกฤษ
 • A-Level ภาษาต่างประเทศ สามารถเลือกสอบได้ 1 ภาษา
  • A-Level Fre ภาษาฝรั่งเศส
  • A-Level Ger ภาษาเยอรมัน
  • A-Level Jap ภาษาญี่ปุ่น
  • A-Level Kor ภาษาเกาหลี
  • A-Level Chi ภาษาจีน
  • A-Level Bal ภาษาบาลี
  • A-Level Spn ภาษาสเปน

TCAS67 มีกี่รอบ มีรอบอะไรบ้าง เงื่อนไขการยื่นที่ต้องรู้

TCAS67 มีกี่รอบ

หากต้องการยื่นสอบเข้าในระบบ TCAS67 นั้น มีกี่รอบ ควรเลือกรอบไหนดี ก่อนอื่นต้องทราบเงื่อนไขในการยื่นแต่ละรอบว่ามีคุณสมบัติอะไร ใช้คะแนนอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมตัวทำคะแนน และเลือกรอบที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุด โดย TCAS67 จะแบ่งเป็น 4 รอบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Portfolio

รอบ 1 การยื่นด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 

TCAS67 รอบนี้จะเป็นการยื่นสอบเข้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงาน หรือความสามารถพิเศษ เช่น ด้านกีฬา ด้านศิลปะ รวมถึงความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการก็สามารถยื่นในรอบนี้ได้ โดยพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด อย่าลืมตรวจสอบให้ดีเพื่อเตรียมตัวให้เรียบร้อย นอกจากนี้ยังสามารถยื่นสมัครได้มากกว่า 1 มหาวิทยาลัย แต่การยืนยันสิทธิ์นั้น สามารถยืนยันได้ 1 ที่เท่านั้น

เกณฑ์คะแนนคัดเลือก : GPAX (5 เทอม), Portfolio, คะแนน TGAT/TPAT หรือคะแนนสอบวิชาการอื่น ๆ อย่าง SAT, CU-TEP, BMAT, และ IELTS ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 100 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

วิธีการสมัคร : สมัครโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

2. Quota

รอบ 2 รอบโควตา ซึ่งจะเป็นรอบในระบบ TCAS67 ที่แต่ละมหาวิทยาลัยให้สิทธิ์กับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาที่กำหนด หรือคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงว่ามีรอบโควตาหรือไม่ โดยสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ที่ แต่ยืนยันสิทธิ์ได้เพียงที่เดียวเช่นกัน

เกณฑ์คะแนนคัดเลือก : GPAX (5 หรือ 6 เทอม), คะแนน TGAT/TPAT, คะแนน A-Level หรือคะแนนสอบวิชาการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 200 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

วิธีการสมัคร : สมัครโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

3. Admission

รอบ 3 แบ่งเป็นการยื่นสอบเข้าคณะทั่วไป และคณะแพทยศาสตร์ (กสพท.) โดยจะใช้คะแนนสอบกลางแต่ละวิชาเพื่อพิจารณาจากคะแนนและการจัดตามลำดับ

 • คณะทั่วไป สามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ ยืนยันสิทธิ์ได้ 1 อันดับเท่านั้น

เกณฑ์คะแนนคัดเลือก : GPAX (6 เทอม), คะแนน TGAT/TPAT, คะแนน A-Level หรือคะแนนสอบอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : ไม่มี

วิธีการสมัคร : สมัครผ่านเว็บไซต์ mytcas.com

 • คณะแพทยศาสตร์ (กสพท.) เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ ยืนยันสิทธิ์ได้ 1 อันดับ

เกณฑ์คะแนนคัดเลือก : TPAT1 30% และ A-Level 70% (ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ รวมกัน 28%, คณิตศาสตร์1 14%, ภาษาอังกฤษ 14%, ภาษาไทย 7%, สังคมศึกษา 7%)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : ไม่มี

วิธีการสมัคร : สมัครผ่านเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th

4. Direct Admission

รอบ 4 รับตรงอิสระ รอบนี้จะเป็นรอบสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบ 1-3 แต่จะไม่ได้เปิดทุกคณะ ควรตรวจสอบว่าคณะที่เราต้องการจะยื่นนั้นมีเปิดในรอบรับตรงอิสระหรือไม่ เพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิ์

เกณฑ์คะแนนคัดเลือก : GPAX (6 เทอม), คะแนน TGAT/TPAT, คะแนน A-Level ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 200 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

วิธีการสมัคร : สมัครผ่านเว็บไซต์ mytcas.com


ใครที่สามารถสอบ TCAS67 ได้บ้าง เด็กซิ่ว ปวช. สอบได้ไหม?

ใครสอบ TCAS67 ได้บ้าง

สำหรับการสอบเข้าในรอบ TCAS67 นั้น แน่นอนว่าจะต้องมีกำหนดจบการศึกษาในปี 2567 ดังนั้นหมายความว่า หากมีการจบการศึกษาตั้งแต่ปี 2567 ลงไป สามารถสอบได้ และหากมีกำหนดจบการศึกษาในปี 2568 และปีถัด ๆ ไป จะไม่สามารถสมัครสอบในรอบนี้ได้ 

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบในระบบ TCAS67 คือ

 • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เช่น ปวช.
 • ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว หรือเทียบเท่า เช่น จบ ปวช. ปวส.
 • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
 • ผู้ที่สอบ GED ผ่านอย่างน้อย 2 วิชา หรือกำลังศึกษา Grade 12 ในต่างประเทศ
 • ผู้ที่สอบ GED ผ่านแล้ว หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ

กำหนดการ TCAS67 รับสมัคร ประกาศผล และยืนยันสิทธิ์วันไหนบ้าง

ตารางปฏิทิน TCAS67

ระบบ TCAS67 มีกำหนดการยื่นในแต่ละรอบ ดังนี้

 • รอบ Portfolio

ระยะเวลาการสมัคร : ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ประกาศผล : 6 กุมภาพันธ์ 2567 

ระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์ : 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

ระยะเวลาการสละสิทธิ์ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ 4 พฤษภาคม 2567

 • รอบ Quota

ระยะเวลาการสมัคร : ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศผล : 2 พฤษภาคม 2567

ระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์ : 2-3 พฤษภาคม 2567

ระยะเวลาการสละสิทธิ์ : 4 พฤษภาคม 2567

 • รอบ Admission

ระยะเวลาการสมัคร : 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศผล : รอบ 1 ; 20 พฤษภาคม 2567

รอบ 2 ; 25 พฤษภาคม 2567

ระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์ : 20-21 พฤษภาคม 2567

ระยะเวลาการสละสิทธิ์ : 26 พฤษภาคม 2567

 • รอบ Direct Admission

ระยะเวลาการสมัคร : 27 พฤษภาคม 2567 – 5 มิถุนายน 2567

ประกาศผล : รอบ 1 ; 6 มิถุนายน 2567

รอบ 2 ; 17 มิถุนายน 2567

ระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์ : รอบ 1 ; 6-7 มิถุนายน 2567

รอบ 2 ; 17-18 มิถุนายน 2567


เตรียมตัวสอบ TCAS67 อย่างไรดีให้คะแนนน่าวางใจ พร้อมยื่นทุกสนาม

 • เลือกคณะที่ต้องการจะยื่น พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติที่คณะนั้น ๆ ต้องการ
 • ลงทะเบียนเข้าระบบ TCAS67 ผ่านเว็บไซต์ mytcas
 • สมัครสอบ TGAT/TPAT, A-Level ในวิชาที่คณะกำหนด
 • แบ่งเวลาอ่านหนังสือและทำโจทย์
 • ดาวน์โหลดข้อสอบเก่าเพื่อทบทวน และเช็กความเร็วในการทำข้อสอบ
 • พักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้สมองปลอดโปร่ง พร้อมในการเรียนรู้และจดจำ
 • ติว TGAT ติว A-Level ติวเข้ามหาลัย เพิ่มเติมเพื่อเก็งข้อสอบ หรือต้องการเทคนิคในการสอบ

ทั้งนี้ คะแนนในการยื่น TCAS67 ส่วนใหญ่นั้น สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของวิชาภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงแนะนำว่าควรให้ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในวิชาน่าเก็บคะแนน ไม่ควรทิ้ง หากใครที่อ่อนภาษาอังกฤษ หรือพื้นฐานไม่แน่น อยากติวเพิ่มเติม ลองดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสอนภาษา Englishparks กันเลย

“อยากปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เริ่มต้นได้ง่าย ๆ กับเคล็ดลับการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานเลย พัฒนาสกิลภาษาให้เป็นเรื่องง่าย!”

TCAS67 เลือกเตรียมตัวกับโรงเรียนสอนภาษา Englishparks 

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Englishparks เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีแนวคิดพี่สอนน้อง บรรยากาศเป็นกันเอง พร้อม Support นักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดตารางเรียนตามพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคน เพื่อที่จะสามารถเรียนและพัฒนาได้ตรงจุด

หากใครที่ต้องการพัฒนาสกิลภาษาอังกฤษในหลาย ๆ จุด หรือเริ่มต้นเรียนใหม่ตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะและนำไปใช้ในการสอบ A-Level ของ TCAS67 โรงเรียนสอนภาษา Englishpark ก็มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนโดยการปรับแผนการเรียนให้ตรงกับความพร้อมของผู้เรียน

นอกจากนี้การเรียนการสอนจะมีการเน้นให้สามารถนำไปใช้ได้จริงนอกเหนือจากการสอบ มีการปูพื้นฐานการเรียน grammar แบบครบถ้วน ก่อนที่จะพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้การเรียนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนั้น จะทำให้การพัฒนาในด้านของทักษะที่จำเป็นในการสอบได้ลื่นไหลมากขึ้น เนื่องจากหากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว พื้นฐานแกรมมาร์แน่น การทำโจทย์ภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช่เรื่องน่าปวดหัวอีกต่อไป

และโรงเรียนของเรายังมี Personal Trainer ที่จะช่วยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ให้การบ้าน แบบฝึกหัด และฝึกทำข้อสอบได้โดยไม่จำกัด

สนใจเรียนภาษาอังกฤษ ตรวจสอบคอร์สเรียน ติดต่อ/Contact Line ID : @englishparks


คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เรื่อง TCAS67

รอบ Portfolio จำเป็นต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS67 ไหม?

จำเป็น ไม่ว่าจะสมัครสอบรอบไหน ต้องลงทะเบียนเข้าระบบ TCAS67 ทั้งหมด ไม่ว่าคณะหรือมหาวิทยาลัยที่เลือกยื่นจะใช้คะแนนหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากระบบ TCAS นั้น เป็นระบบกลางที่รวบรวมข้อมูลและจำนวนของผู้สมัครสอบ จะต้องมีการยืนยันสิทธิ์เมื่อสอบติดแล้ว เพื่อที่จะคำนวณที่นั่งที่เหลือในการสมัครสอบรอบต่อ ๆ ไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วย เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว เข้าเว็บไซต์ mytcas.com เพื่อลงทะเบียนเข้าระบบให้เรียบร้อย

หากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ต้องการสมัครสอบใหม่ สามารถสละสิทธิ์ได้หรือไม่?

ได้ แต่การกดสละสิทธิ์นั้น จะต้องทำในระยะเวลาที่กำหนด หากเลยระยะเวลานั้นไปแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในรอบต่อ ๆ ไปได้  

การสละสิทธิ์สามารถทำได้กี่ครั้ง?

การกดสละสิทธิ์ สามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในระบบของ TCAS67 ดังนั้นก่อนจะกดสละสิทธิ์ ควรคิดให้รอบคอบและมั่นใจก่อนว่าต้องการเลือกคณะใหม่จริง ๆ


สรุป TCAS67 สำคัญ! หมั่นตรวจสอบกำหนดการเพื่อมหาวิทยาลัยในฝัน

สรุปแล้ว TCAS67 คือ ระบบศูนย์กลางการสอบเพื่อใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยทั้ง 4 รอบ ไม่ว่าจะรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), โควตา (Quota), รอบคณะทั่วไปและคณะแพทยศาสตร์ (AdmissionX, รวมถึงรอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) ซึ่งในแต่ละรอบควรที่จะหมั่นตรวจสอบระยะเวลาการสมัคร และคุณสมบัติให้ครบถ้วนแน่ชัดว่าต้องใช้คะแนนในส่วนไหนจากระบบ TCAS67 บ้าง เพื่อรักษาสิทธิ์ในการยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยของตนเอง

ในการเตรียมตัวสอบนั้น แน่นอนว่าคือการอ่านหนังสือและเก็งข้อสอบเก่า พักผ่อนให้เพียงพอ พร้อมเปิดรับความรู้ในแต่ละวัน และหากจะไม่พลาดจุดสำคัญอย่างวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีน้ำหนักสัดส่วนคะแนนสูง ลองปรึกษา พร้อมดูคอร์สจากโรงเรียนสอนภาษา Englishparks โรงเรียนที่มากกว่าคำว่ากวดวิชา เพื่อการสอบให้ได้คะแนนอย่างที่ฝัน พร้อมยื่นทุกสนาม และต่อยอดในการใช้กับชีวิตประจำวัน