คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

สำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะช่วยทำให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังช่วยปูพื้นฐานการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ไม่ว่าจะใช้ในการสอบ หรือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เนื่องด้วยการเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก แต่สำหรับผู้เริ่มต้นนั้น หรือผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษเลย การเรียนปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษจะช่วยทำให้คุณเรียนรู้ภาษาได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักของไวยากรณ์มากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในการสอบหรือการสื่อสารต่าง ๆ การเรียนคอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างมากสำหรับทุกคน หากคุณกำลังมองหาสถาบันที่ไม่ได้เป็นแค่กวดวิชาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสถานที่ที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาฝึกใช้ภาษาอังกฤษกันอีกด้วย นั้นก็คือ การเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานกับ Englishparks นอกจากจะมีคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้ว Englishparks ของเรายังมีคอร์สเรียนอื่น ๆ ให้คุณได้เลือกตามความเหมาะสมของคุณอีกด้วย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดีอย่างไร

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน นับว่าเป็นคอร์สแรกหรือเปรียบเสมือนบันไดขั้นแรกในการเริ่มต้นสู่การเรียนภาษาอังกฤษ เพราะจากคอร์สนี้คุณจะได้ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณเพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดต่าง ๆ ที่คุณต้องการ และช่วยให้คุณใช้งานภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง สามารถที่จะนำไปใช้ทั้งในการสอบหรือการสื่อสารกับคนอื่น ๆ ทั่วโลกได้ อีกทั้งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะทำให้คุณสามารถต่อยอดไปยังการเรียนขั้นสูงสุดได้ ทำให้คุณเข้าใจหลักไวยากรณ์ การเรียบเรียงประโยค และการพูดสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจะทำให้คุณนำความรู้ด้านภาษาไปใช้งานในชีวิตจริงได้ ทั้งการทำข้อสอบ การสื่อสารอย่างถูกวิธี และสิ่งที่สำคัญของการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ คือ การมองหาโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่มีหลักการสอนที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และทำให้คุณสามารถเข้าใจการเรียนภาษาได้อย่างง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องเป็นการเรียนในเชิงวิชาการมากเกินไป ซึ่งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ Englishparks ของเราจะตอบโจทย์การเรียนภาษาอังกฤษให้คุณได้ครบอย่างแน่นอน

รายละเอียดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจาก Englishparks จะทำให้คุณเรียนปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากความรู้เป็นศูนย์หรือระดับไหนก็แล้วแต่ ทาง Englishparks ก็สามารถที่จะจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้กับคุณได้ ทั้งการเรียนคอร์ส Basic English, คอร์ส grammar และคอร์ส Pronunciation เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณได้ปูพื้นฐานโครงสร้างประโยคของภาษา การออกเสียง และไวยากรณ์ทั้งหมดของ นอกจากนี้ Englishparks ของเรายังมีคอร์สเรียนอีกมากมายที่จะทำให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น

คอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของ Englishparks ของเรานั้นจะมีทั้งคอร์สอน Grammar และคอร์สสอน Pronunciation ซึ่งเหมาะอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณ โดย Englishparks จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับการพูดภาษาอังกฤษของคุณ โดยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจาก Englishparks มีรายละเอียดดังนี้

คอร์ส Basic English

คอร์ส Basic Grammar เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือมีพื้นฐานน้อย ขาดความมั่นใจหรือไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษ ในคอร์ส Basic English จะทำให้คุณได้เข้าใจหลักไวยากรณ์เบื้องต้นที่จำเป็นในการสร้างประโยค และเรียนรู้การสื่อสาร 4 ทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic conversation)

คอร์ส Grammar

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน คอร์ส grammar เป็นหลักสูตร Unlimited Grammar ที่จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานภาษาอย่างถูกต้องตรงตามหลักของภาษา หรือที่เรียกกันว่าหลักไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ โดยความน่าสนใจของคอร์สนี้ คือ จะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณทั้งการสื่อสารและการเขียนภาษาได้อย่างถูกต้อง และการเข้าใจหลักไวยากรณ์จะช่วยทำให้คุณเข้าใจภาษาและประโยค รวมถึงการฟังภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดหรือหัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้จากคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน หลักสูตร Unlimited Grammar เช่น Part of speech, Tenses, Passive voice, Gerund/Infinitive/Participle, Modal verbs, Relative clauses, Conditional and if-sentences เป็นต้น

คอร์ส Pronunciation

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน คอร์ส Pronunciation เป็นคอร์สที่จะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณได้ ในการออกเสียงภาษาให้ชัดเจน และถูกต้องมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารของคุณ เนื่องจากสำเนียงหรือการออกเสียงยังคงเป็นปัญหาอย่างหนักในปัจจุบัน เพราะการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ความหมายของคำหรือประโยคนั้นเปลี่ยนไป

โดยเนื้อหาของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน คอร์ส Pronunciation จะครอบคลุมตั้งแต่การออกเสียงภาษาอังกฤษแต่ละเสียง การออกเสียงในระดับคำ การเน้นเสียง ไปจนถึงการพูดเป็นประโยค โดยคลาสทั้งหมดจะเป็นคลาสสอนสดโดยอาจารย์ชาวไทยที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในด้านการออกเสียงโดยตรง มีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 8 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เหมาะกับใครบ้าง เพราะอะไร

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เหมาะกับใครบ้าง และทำไมคุณถึงเหมาะกับการเรียนปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ หากคุณต้องการที่จะเก่งภาษาแต่ไม่มีความรู้เลย ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะคอร์สเรียนนี้จะทำให้คุณได้เข้าใจภาษามากยิ่งขึ้น โดยคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐานนั้นเหมาะกับบุคคล ดังต่อไปนี้

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนหรือมีความรู้ทางภาษาเป็นศูนย์ ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานทั้งเรื่องของการพูด อ่าน เขียน ของคุณให้ดีขึ้นได้
  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เหมาะกับนักเรียนหรือนักศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือปรับปรุงภาษาให้ดีขึ้น รวมถึงเหมาะกับการเรียนเพื่อใช้ในการสอบอีกด้วย
  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เหมาะกับคนวัยทำงาน เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานของคุณที่ต้องใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษ
Image Not Found
ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!

ทำไมควรเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานกับ Englishparks

เหตุผลที่คุณควรที่จะเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานกับ Englishparks มีดังนี้

เนื่องจาก Englishparks ของเราไม่เพียงแต่เป็นสถาบันที่สอนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่ให้โอกาสกับคุณได้มาฝึกใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย และเราเข้าใจถึงปัญหาของคนไทยในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ทำให้มีคอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในทุก ๆ ระดับ อีกทั้งเรายังสามารถออกแบบและวางแผนการเรียนภาษาอังกฤษให้กับคุณได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับคุณมากที่สุด

อีกหนึ่งความน่าสนใจของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานคือ คุณสามารถนำความรู้ไปใช้ในสนามสอบได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการสอบ IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET และ TOEFL-ITP คอร์สเรียนที่เน้นในเรื่องของการพูดและฟัง พร้อมผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญหลายท่านด้วยกัน

เลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานคอร์สไหนให้เหมาะกับระดับภาษาของคุณมากที่สุด

วิธีการเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานให้เหมาะกับคุณ จะมีวิธีการเลือกดังต่อนี้

  • เลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานตามระดับภาษาของคุณ หากคุณเป็นผู้เริ่มต้นเรียนภาษา คุณอาจต้องมองหาคอร์สเรียนที่สามารถปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณได้ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
  • เลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานตามจุดประสงค์ของคุณ โดยหากคุณมีจุดประสงค์ที่จะเข้าสอบตามสนามสอบต่าง ๆ คุณควรมองหาคอร์สที่จะช่วยติวภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบ เช่น คอร์สเรียน IELTS และ คอร์ส Unlimited English เป็นต้น
  • หากคุณต้องการเพิ่มทักษะทางด้านการเขียนและการอ่าน คุณควรมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เน้นเรื่องของการเขียนและการอ่าน เพื่อการใช้งานภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
  • หากคุณต้องการเน้นทักษะแบบเร่งด่วน หรือทักษะโดยเฉพาะ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบตัวต่อตัวจะเป็นคำตอบที่ตอบโจทย์สำหรับคุณเป็นอย่างมาก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

เหตุผลที่คุณควรที่จะเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานกับ Englishparks มีดังนี้

ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลย เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ไหม

คำตอบคือ ได้แน่นอน ไม่ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานหรือมีบ้างก็ตาม การเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นทั้งการพูด อ่าน หรือเขียน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบตามสนามสอบต่าง ๆ ได้อีกด้วย

หากต้องการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ สามารถเรียนได้หรือไม่

คำตอบคือ ได้แน่นอน ไม่ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานหรือมีบ้างก็ตาม การเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นทั้งการพูด อ่าน หรือเขียน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบตามสนามสอบต่าง ๆ ได้อีกด้วย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสามารถเรียนได้ทุกวัยหรือไม่

การเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน คุณสามารถเรียนได้ทุกวัย รวมทั้งวัยทำงานก็สามารถที่จะเรียนได้ อีกทั้งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานเป็นคอร์สเรียนสอนสด ที่คุณสามารถทบทวนการเรียนทางวิดีโอ Online ย้อนหลังได้อีกด้วย

หากต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้หรือไม่

หากคุณต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ แนะนำให้คุณเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของหลักไวยากรณ์ การพูดให้ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งยังสามารถต่อยอดไปเรียนต่อขั้นสูงอีกได้ด้วย แถมคุณยังได้เรียนเรื่องของการออกสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

สรุปคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานดียังไง ช่วยเพิ่มระดับภาษาของคุณอย่างไรได้บ้าง

สำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่เหมาะกับการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับคนที่ไม่มีความรู้ด้านภาษาเลย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ทั้งการทำงาน การเรียน และการสอบต่าง ๆ และยังช่วยในเรื่องของการสื่อสารที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น การออกสำเนียงเพื่อให้การสื่อสารนั้นเข้าใจได้ง่าย และการเรียนปูพื้นฐานภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณนำความรู้ไปต่อยอดการเรียนภาษาในระดับต่อ ๆ ไปได้ หรือเรียนในระดับขั้นสูงได้อีกด้วย นับว่าการเรียนปูพื้นฐานจะทำให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง

สำหรับสถาบัน Englishparks ที่เปิดสอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีจุดเด่นในเรื่องของการสอนที่จะทำให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษได้ จากความรู้เป็นศูนย์ และการออกแบบหรือวางแผนการเรียนภาษาตามความเหมาะสมของคุณ ซึ่งมีทั้งคอร์ส Basic English, คอร์ส Grammar และคอร์สPronunciation โดยเราได้รับการการันตีจากผู้เรียนมากมาย ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่า การเรียนภาษาอังกฤษกับ Englishparks จะทำให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณอย่างก้าวกระโดด

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!