เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างก้าวกระโดด

Image Not Found

Key points !

 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เน้นพัฒนาทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สามารถเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS, TOEIC, TOFEL ได้
 • รูปแบบการเรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มเล็ก
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนภาษา หรือต้องการเน้นทักษะเฉพาะจุด เตรียมสอบ เตรียมย้ายฐิ่นถาน ไม่ชอบเรียนกับกลุ่มใหญ่ ๆ หรือมีข้อจำกัดด้านเวลา เพราะกำหนดเวลาเรียนเองได้
 • เรียนตัวต่อตัว ช่วยให้ได้รับ Feedback จากครูผู้สอนทันที แก้ทักษะได้ตรงจุด

การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว มีผลดีต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้เป็นรายบุคคล โดยการเรียนภาษาตัวต่อตัวที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ กับทาง English Parks มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นทั้งอาจารย์ไทยและอาจารย์เจ้าของภาษา มีความเชี่ยวชาญในการสอน จะทำให้ผู้เรียนได้สื่อสารโดยตรง เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เข้ากับผู้เรียน เพื่อให้ทักษะต่าง ๆ พัฒนายิ่งขึ้น

เพื่อให้ผู้ที่กำลังสนใจการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว มาดูกันว่าการเรียนภาษาตัวต่อตัวเหมาะกับใคร เลือกเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่ไหนดี มีประโยชน์อะไรบ้างต่อผู้เรียน แล้วสามารถนำไปใช้อย่างไรได้บ้าง เราได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจมาให้แล้ว

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวมีรายละเอียดอย่างไร

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เน้นพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงผู้ที่ต้องการเน้นการฝึกทักษะเฉพาะด้านและการเตรียมตัวในการสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC, GMAT หรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ติวเข้มแบบตัวต่อตัว

รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะโดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เน้นการพัฒนาที่ตรงความต้องการของผู้เรียน โดยการสอนสามารถปรับแผนการเรียนให้เข้ากับความพร้อมของผู้เรียน เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะด้วยการสนับสนุนจากผู้สอน มีปัญหาได้รับคำแนะนำในทันที ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะได้เร็ว มีความมั่นใจในการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ

ผู้เรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เวลาเรียนได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ตัวอย่างหัวข้อในการเรียน เช่น

 • Academic Writing
 • Business English For Leadership
 • English Pronunciation
 • English for job interview
 • Exam Preparation for TOEFL, IELTS, GMAT, TOEIC
 • General Conversation

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เหมาะกับผู้เรียนแบบใด

Image Not Found

การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวเหมาะสำหรับผู้เรียน ดังต่อไปนี้

 • ผู้เริ่มต้นที่มีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
 • ผู้ที่ต้องการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เช่น นักธุรกิจ แพทย์ วิศวกร เป็นต้น เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวปรับบทเรียนให้เหมาะกับสายอาชีพ
 • บุคคลที่เดินทางไปประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนทักษะในการสื่อสารด้านการเดินทาง
 • ผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี
 • มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือความผิดปกติของสมาธิ เรียนภาษาตัวต่อตัว ปรับรูปแบบการสอนให้เข้ากับการเรียนรู้ของแต่ละคน
 • ผู้มีเป้าหมายการเรียนรู้เฉพาะทาง เช่น การพัฒนาสำเนียง การออกเสียงให้สมบูรณ์แบบ หรือเตรียมตัวทดสอบภาษาอังกฤษ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ช่วยได้
 • บุคคลที่มีข้อจำกัดด้านเวลา เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวให้ความยืดหยุ่นในการจัดตารางเรียนปรับให้เหมาะกับเวลาที่จำกัด
 • ผู้เรียนที่ขี้อาย หรืออึดอัดใจในการเรียนกับกลุ่มใหญ่ เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวจะสร้างความมั่นใจได้ดี
ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ที่ไหนดี

การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับ English Parks มอบประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาที่ยอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพสูง ลักษณะเฉพาะของวิธีการสอนช่วยให้มั่นใจได้ว่าสไตล์การเรียนรู้ จุดแข็ง ส่วนที่ต้องปรับปรุงจะได้รับการแก้ไขอย่างทันที ข้อดีของการเรียนที่ English Parks มีดังนี้

 • หลักสูตรได้รับการปรับตามระดับความสามารถ เป้าหมาย ความสนใจของผู้เรียน เพื่อมั่นใจว่าจะได้เรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมมากที่สุด
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ผู้เรียนจะได้รับความการดูแลจากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญทุกทักษะ ทำให้ผู้เรียนสามารถถามคำถาม ไขข้อสงสัย รับข้อเสนอแนะได้ทันที
 • ตารางเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น English Parks รองรับตารางเรียนด้วยการกำหนดเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น ช่วยให้เรียนรู้ได้ตามความสะดวกของผู้เรียนเอง
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้สอนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจทางภาษาดีขึ้น นำไปสู่ทักษะการสื่อสารที่ดีในสถานการณ์จริง
 • ความสะดวกสบาย การเรียนรู้ออนไลน์กับ English Parks ช่วยลดเวลาในการเดินทาง ทำให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่

การเรียนที่ English Parks เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด เพราะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ระดับพรีเมียมที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ รวมถึงความสำเร็จของผู้เรียน

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวมีข้อดีอย่างไร

การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว มีข้อดีหรือประโยชน์ต่อผู้เรียน ดังต่อไปนี้

 • ความสนใจส่วนบุคคล เรียนอังกฤษตัวต่อตัวปรับให้เหมาะกับความต้องการการเรียนรู้ จุดแข็ง -จุดอ่อนเฉพาะบุคคล ผู้สอนสามารถระบุข้อที่ต้องแก้ไขของผู้เรียน ปรับวิธีการสอนให้เหมาะ
 • ผู้สอนสามารถออกแบบบทเรียน แผนการเรียนที่ตอบสนองการเรียนรู้ ความชอบเฉพาะตัวของผู้เรียน เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ผู้สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สามารถแก้ไขความเข้าใจผิด ข้อผิดพลาด ให้คำแนะนำได้ทันที ช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
 • มีความยืดหยุ่นในการจัดตารางเวลา คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ผู้เรียนเลือกเวลาเรียนได้เองตามความเหมาะสม
 • การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับครูผู้สอน สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ดี ช่วยสร้างความมั่นใจ โดยเฉพาะผู้เรียนที่ขี้อายหรือมีปัญหาเรียนภาษาตัวต่อตัว ได้ประโยชน์มากที่สุด

โดยรวมการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวช่วยเพิ่มผลการเรียน สร้างความมั่นใจในตนเอง เป็นคอร์สสำหรับการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น สามารถปรับแผนได้เอง นำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว

Image Not Found

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว จะเจอคำถามที่มักจะพบบ่อย คือ

การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวคืออะไร?

การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หมายถึง วิธีการเรียนที่ผู้เรียนจะเลือกเรียนคนเดียวหรือรวมกลุ่มกันมาเรียนแบบส่วนตัวโดยตรงกับครูผู้สอน รูปแบบการเรียนนี้ช่วยให้สามารถปรับบทเรียนที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ ความเร็วในการเรียนรู้ และตรงเป้าหมายของแต่ละบุคคล

ต้องเตรียมตัวอย่างไร ก่อนเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว?

ก่อนอื่นต้องกำหนดเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวให้ชัดเจนเสียก่อน ว่าต้องการเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านใดเป็นหลัก ประเมินรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อปรับแนวทางการเรียน เลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม วางแผนตารางเรียน และกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้สำหรับแต่ละคลาสเรียน

เลือกการเรียนตัวต่อตัวที่เหมาะสมอย่างไร?

การเลือกการเรียนตัวต่อตัว ควรพิจารณาปัจจัยเช่น สไตล์การเรียนรู้ เป้าหมาย ตารางเวลา และงบประมาณ ค้นคว้าแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น โรงเรียน ครูผู้สอนอิสระ หรือตลาดออนไลน์ เพื่อค้นหาที่ตรงกับความต้องการ โดยมีครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติพร้อมต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

การเรียนแบบตัวต่อตัวมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนแบบกลุ่มหรือไม่?

การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวมักมีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับบุคคลที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษ การสอนที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล การเรียนแบบกลุ่มอาจขาดการมุ่งเน้นส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการปรับอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ทั้งสองตัวเลือกมีข้อดี เรียนแบบกลุ่มนำเสนอปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มุมมองที่หลากหลาย ในขณะที่การเรียนรู้ตัวต่อตัวตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลและแต่ละคลาสเรียน

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวได้เลยที่ English Parks

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเฉพาะบุคคลและมุ่งเน้นทักษะ ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นที่ต้องการสร้างพื้นฐาน หรือเป็นผู้เรียนขั้นสูงที่ต้องการเน้นฝึกฝนทักษะทางภาษาโดยเฉพาะ หรือบุคคลทางสายอาชีพ อีกทั้งแนวทางการเรียนที่สามารถปรับให้เหมาะกับแต่ละคนสามารถตอบสนองต่อความต้องการ ตรงกับเป้าหมาย

ดังนั้น การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ช่วยให้เข้าใจไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียงอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส่งเสริมความก้าวหน้าเร็วขึ้น เพิ่มความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาอันสั้น

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!