Smart Conversation

เรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนสนุก ได้สาระ เก่งภาษาเร็ว

Image Not Found

Course Summary

หมดห่วงว่าควรเรียนแพ็คเกจไหนดี เพราะเรามี Speaking Test ก่อนเริ่มเรียน ทดสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !

ปัจจุบันนี้การเรียนพูดภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก เพราะไม่ว่าจะเรียนหรือทำงานก็ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษในการวัดทักษะความสามารถทางภาษา เพื่อคว้าโอกาสอันมีค่าเหล่านั้นไว้จึงมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมากมายที่ช่วยให้คุณสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ Native Speaker หรือเจ้าของภาษาโดยตรง การเรียนกับเจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์ในการสอนด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ จะช่วยให้เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านภาษานำไปต่อยอดในการสอบวัดผลมาตรฐานทางภาษาอังกฤษทำให้มีผลคะแนนที่ดีขึ้น

สำหรับการเรียน IELTS มีคอร์สการเรียนรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูด (Speaking), การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) นอกจากนี้ยังมีคอร์ส Pronunciation, และ Conversation ที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาแบบเข้มข้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน เรียนพูดภาษาอังกฤษดีอย่างไร คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต้องเรียนอะไรบ้าง เราได้รวบรวมข้อมูลไว้ในคอลัมน์นี้แล้ว

Smart Conversation Package คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกฝนทักษะการพูด (Speaking) และการฟังภาษาอังกฤษ (Listening) กับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง แตกต่างด้วยคลาสเรียนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์และรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียน เช่น การสนทนาในชีวิตประจำวัน การนำเสนองาน การพูดคุยในเชิงธุรกิจ การเล่าเรื่อง เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมั่นใจ

การเรียนพูดภาษาอังกฤษ สำคัญอย่างไร

การเรียนภาษาเป็นรากฐานของการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล และหากได้รับการฝึกฝนทักษะทางภาษาที่ดีก็จะช่วยให้มีความคุ้นชินกับภาษา ช่วยเพิ่มความมั่นใจและพัฒนาตนเองได้ การเรียนพูดภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญมากและมีความจำเป็นต้องใช้ในการวัดผลภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการสอบ IELTS, TOFEL, TOEIC, MUIC, CU-TEP และ TU-GET เป็นต้น การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบด้วยการเข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้มแข็งทางภาษา ฝึกพูดภาษาอังกฤษได้เร็ว สามารถพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ได้ทันที

เรียนพูดภาษาอังกฤษอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Image Not Found

การเรียนพูดภาษาอังกฤษจำเป็นต้องอาศัยความตั้งใจมุ่งมั่นของผู้เรียนเป็นสำคัญ บวกกับการปูพื้นฐานทาง Grammar ให้เหนียวแน่น อย่างน้อยโครงสร้างประโยคต้องถูกต้อง และรู้คำศัพท์พื้นฐาน สามารถปรับความเข้าใจทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษากับอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษบ่อย ๆ ไม่ว่าจะการทำกิจกรรม การสื่อสารกับเจ้าของภาษา ซึ่งมีการวัดผลอยู่เสมอ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะได้ดียิ่งขึ้น สามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับในคลาสนี้ได้แก่

 • สามารถฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษเป็นการเรียนภาษากับเจ้าของภาษาตัวจริง ได้ฟังสำเนียงเป๊ะ ๆ ทำให้ฝึกการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
 • ได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาอย่างสม่ำเสมอ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความคุ้นชินทางภาษา
 • เนื้อหาการเรียนมีความเข้มข้นและมีเทคนิคพิเศษที่ช่วยให้ทำข้อสอบแล้วได้คะแนนดีขึ้น
 • ออกแบบคลาสสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการปูพื้นฐานให้ก่อนเรียนพูดภาษาอังกฤษ เพื่อปรับปรุงในส่วนที่ผู้เรียนต้องพัฒนาเพิ่มเติม
 • ทีมอาจารย์จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองและสามารถมีผลคะแนนที่ดีมากกว่าเดิม โดยผู้เรียนสามารถเรียน IELTS ที่มีเทคนิคการสอบโดยเฉพาะเพิ่มเติมได้
 • มีการสอบวัดผลความรู้ความสามารถทางภาษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนจดจำและมีความเข้าใจในภาษา
 • คอร์สพูดภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวทำให้ผู้เรียนสามารถถามตอบกับอาจารย์ได้โดยตรง ไม่ถูกทิ้งให้ต้องทำความเข้าใจในบทเรียนด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้การพัฒนาทักษะทางภาษาจะเป็นไปได้ช้า
 • เรียนสนุก ครูผู้สอนเป็นกันเอง ทำให้ผู้เรียนไม่เครียด มีความรู้สึกอยากเรียน เกิดการพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนกล้าที่จะพูดและพัฒนาภาษาของตัวเองไปในทางที่ดียิ่งขึ้น
ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!

เรียนพูดภาษาอังกฤษ เพื่อไปสอบวัดระดับภาษาต่าง ๆ

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนพูดภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสอบวัดระดับภาษาที่ต้องการเรียนเพื่อตรงกับจุดประสงค์ เช่น เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก หรือสอบเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ ตลอดจนการสมัครงาน โดยการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจำเป็นต้องวัดทักษะทางภาษาด้านการพูด, ฟัง, อ่าน, และการเขียน ประโยชน์ของการเรียนพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการออกเสียง หรือ Pronunciation จะช่วยให้รู้เทคนิคในการออกเสียง ช่วยให้ทำข้อสอบภายในระยะเวลาอันจำกัดได้ นอกจากนี้การเรียนคอร์สฝึกพูดภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจะทำให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาเพื่อใช้ในการสอบวัดผลระดับมาตรฐานอื่น ๆ ดังนี้

เรียนพูดภาษาอังกฤษเพื่อสอบ IELTS

IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันทั่วโลก โดยปกติแล้วการสอบของ IELTS จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน เริ่มจาก Speaking, Listening, Reading, และ Writing โดยคะแนนเต็มจะอยู่ที่ 9.0 คะแน

เรียนพูดภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOFEL

TOFEL (Test of English as a Foreign Language) คือการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่เน้นการเรียนมากกว่าการทำงาน และมี part ในการสอบแบ่งออกเป็น 4 part เหมือนกับ IELTS โดยข้อสอบจะแบ่งเป็นสองแบบ คือ สอบผ่านอินเทอร์เน็ต (TOFEL IBT) และสอบผ่านข้อสอบ (TOFEL PBT) คะแนนเต็มอยู่ที่ 120 คะแนน

เรียนพูดภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC

TOEIC (Test of English for International Communication) คือการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ซึ่งจะนำไปใช้ในการสมัครงานในแวดวงการท่องเที่ยว หรือสายการบิน เป็นต้น โดยข้อสอบจะเน้นการฟังและการอ่านเป็นหลัก แบ่งเป็นการฟัง 100 ข้อ 495 คะแนน และการอ่าน 100 ข้อ 495 คะแนน รวม 900 คะแนน

หรือถ้าใครไม่ได้ต้องการเตรียมสอบ แต่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตัวเอง English Parks มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ มากมายให้คุณเลือก สามารถเลือกคอร์สที่ใช่ ได้เลย !

รายละเอียดคอร์สเรียนพูดภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนพูดภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมคือคอร์ส Smart Conversation หรือคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนต้องการพัฒนาทักษะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการฟังเสียงสนทนาในส่วนของ Listening และ Speaking ที่เป็นการฝึกทักษะกับเจ้าของภาษาโดยตรง โดยมีการปรับรูปแบบการสนทนาให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยและเข้าใจเหตุการณ์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การเล่าเรื่อง, การนำเสนองาน, การทำกิจกรรม, การทำงานในอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น เป็นวิธีการเรียนแบบตัวต่อตัวสอนสด 100% สามารถสอบถามอาจารย์ได้ทันที ทำให้เก่งภาษาเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น

จุดเด่นของคอร์สเรียนพูดภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนพูดภาษาอังกฤษ Smart Conversation มีความสำคัญในการสอบวัดผลทั้งการเรียนต่อภายในประเทศและต่างประเทศ เพราะมาตรฐานการสอบไม่ว่าจะรูปแบบใดล้วนต้องใช้ทักษะการสนทนา โดยจุดเด่นที่ทำให้คอร์สฝึกพูดภาษาอังกฤษของ English Parks มีความน่าสนใจก็คือ

 • มีการแบ่งกลุ่มเรียนเป็นกลุ่มย่อย 4 – 12 คน เพื่อสื่อสารกับอาจารย์ได้อย่างทั่วถึง
 • สอนโดย Native Speaker เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์และพร้อมที่จะตอบคำถามผู้เรียนเสมอ
 • เนื้อหามีความทันสมัย ปรับตามยุค ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ระดับการเรียนการสอนในคอร์สเรียนพูดภาษาอังกฤษจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ Pre-Intermediate, Intermediate และ Upper-Intermediate เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เรียน

หัวข้อเรียนที่น่าสนใจในคอร์สเรียนพูดภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนพูดภาษาอังกฤษ Smart Conversation ของโรงเรียนสอนภาษา English Parks เป็นการเรียนการสอนแนวพี่ดูแลน้อง บรรยากาศเรียนจะชิล ๆ ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง ครูผู้สอนมีความเป็น friendly ใส่ใจในนักเรียนแบบเข้าถึงทุกคน โดยมีการจัดทำตารางเรียนให้แต่ละคนปูพื้นฐานทักษะทางภาษาและเรียนอย่างมีเป้าหมาย มีทีมงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปล่อยเทคนิคไม่ยั้งทำให้ใช้ภาษาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษมีตัวอย่างคลาสเรียนดังนี้

 • Breaking News
 • Polish your English
 • Expression & Phrases
 • Speak Easy
 • Story telling
 • Grammar Pal
 • News Presentation
 • Presentation
 • Academic Speaking

**ผู้เรียนต้องทำการทดสอบการพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Test) เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษและจัดตารางเรียนก่อนเริ่มเรียน ทดสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคอร์สเรียนพูดภาษาอังกฤษ

จากประสบการณ์การสอนผู้เรียนพูดภาษาอังกฤษคลาส Smart Conversation ทำให้เราได้รู้ว่ามีผู้เรียนมากมายที่กังวลว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบการพูด (Speaking Test) ก่อนเรียนคอร์สพูดภาษาอังกฤษ ไม่ต้องกังวลเลย เพราะคลาสนี้เราจัดให้มีการทดสอบฟรีโดยไม่มีการใช้จ่าย มีการทำทดสอบก่อนเข้าเรียน เพื่อจัดตารางเรียนอย่างเหมาะสม และยังมีคลาสเรียนมากมายให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ตามที่ต้องการ

โรงเรียสอนภาษา English Parks ได้ออกแบบแพ็กเจกการเรียนพูดภาษาอังกฤษ Smart Conversation ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการเข้าเรียนดังนี้

จำนวนชั่วโมงเรียนระยะเวลาเรียนราคา
S-Package20 ชั่วโมง2 เดือน8,900 บาท
M-Package30 ชั่วโมง3 เดือน10,900 บาท
L-Package60 ชั่วโมง6 เดือน18,900 บาท

คอร์สเรียนพูดภาษาอังกฤษ Smart Conversation เป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่ม ที่ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนที่สะดวกได้ โดยจำกัดการเรียนตาม package ที่เลือก เนื่องจากนับชั่วโมงเรียนตามจริง เนื้อหาจบในชั่วโมง ทำให้ไม่พลาดบทเรียน ซึ่งคลาสแต่ละคลาสจะใช้เวลาเรียนแค่เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

เวลาเรียน (คลาสละ 1 ชั่วโมง เลือกเวลาเรียนตามระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียน)
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16:30 – 17:30 / 17:45 – 18:45 / 19:00 – 20:00
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10:15 – 11:15 / 11:30 – 12:30 / 13:15 – 14:15 /14:30 – 15:30 / 15:45 – 16:45 / 17:00 – 18:00

โรงเรียนสอนภาษา English Parks เป็นผู้เชี่ยวชาญการติวสอนภาษาอังกฤษอย่างครบครัน มีหลักสูตรการติวสอนภาษาอังกฤษพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยเฉพาะ เนื้อหามีความเข้มข้นและมีเทคนิคการทำข้อสอบมากมาย ทำให้ฝึกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันนี้มี 3 สาขาด้วยกัน หากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และอยากจะพัฒนาตัวเองสามารถเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ English Parks ได้เลย ปรึกษาได้ที่ LINE ID : @englishparks, E-Mail : englishparks@gmail.com และสาขาที่สะดวกดังนี้

 • สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า โทร. 087-336-7841 ชั้น 6 อาคารเซ็นทรัลปิ่นเกล้าทาวเวอร์เอ
 • สาขาพญาไท (BTS พญาไท) โทร. 083-888-0406 ชั้น 1 อาคารโนเบิลเฮ้าส์ (ข้างตึกวรรณสรณ์)
 • สาขาอโศก (BTS อโศก) โทร. 097-929-4463 ชั้น 3 Jasmine City Mall
ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!