Image Not Found

ติวเข้ามหาวิทยาลัย TGAT, A-Level

ติวเข้ามหาลัย คอร์สเตรียมสอบติว TGAT และตะลุยโจทย์ติว A-Level เข้มข้น

ภาษาอังกฤษในปัจจุบันถือเป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นบันไดต่อยอดทางด้านการศึกษาหรือว่าใช้ในการทำงาน ซึ่งการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก็มีอยู่มากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นติวเข้ามหาลัย ติว A-Level หรือติว TGAT 66 ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายรวมถึงการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงเพราะมีผู้เข้าสอบในแต่ละรอบเป็นจำนวนมาก

การติวภาษาอังกฤษอย่างติว A-Level หรือติว TGAT นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนคำศัพท์และอัดแน่นความรู้ด้านภาษาอังกฤษแล้วยังช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ รวมถึงปรับปรุงจุดที่ไม่ถนัดเพื่อเพิ่มโอกาสได้คะแนนเข้ามหาวิทยาลัยตามที่ตั้งเป้าไว้ นอกจากนี้แล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามจริงได้เป็นอย่างดี แต่การสอบแต่ละประเภทนั้นมีเกณฑ์การวัดผลอย่างไรบ้าง และควรเลือกเรียนคอร์สติวภาษาของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเพื่อติวเข้ามหาลัยแบบไหนดี

ติวเข้ามหาลัย ต้องเตรียมตัวเรื่องไหนบ้างให้ผ่านฉลุย

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนมาใช้ผลคะแนน TGAT ยื่นสมัครเข้ามหาลัยในปีการศึกษา 2566 ทำให้น้อง ๆ หลายคนอาจยังไม่คุ้นเคยว่ามีการสอบอย่างไร สำหรับการสอบ TGAT ข้อสอบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่นั้นเป็นภาษาอังกฤษ โดยพาร์ทแรกจะเน้นในเรื่องการสื่อสารกับการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งข้อสอบส่วนนี้จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ในส่วนของการสอบ A-Level จะเป็นการวัดความรู้เชิงวิชาการทั่วไปตามหลักสูตร ซึ่งการสอบทั้งสองแบบนั้นล้วนต้องอาศัยทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่แม่นยำและรวดเร็วเนื่องจากเวลาที่จำกัด การลงคอร์สติวเข้ามหาลัยอย่างคอร์สติว TGAT หรือติว A-Level จึงเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการฝึกฝนและเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามสอบในครั้งถัดไป

ติว TGAT คืออะไร

TGAT หรือ Thai General Aptitude Test คือการสอบวัดความถนัดทั่วไปซึ่งเป็นข้อสอบรูปแบบใหม่ที่ต่อยอดมาจากข้อสอบเดิมอย่าง GAT ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาที่ใช้สอบ TGAT เป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเต็ม 300 คะแนน และผลคะแนนที่ได้จะใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS โดยมีอายุเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้น

ค่าลงทะเบียนสอบ TGAT คือ 140 บาท ตัวข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 พาร์ทด้วยกันได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ(ข้อสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด), การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน(เลือกสอบได้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ซึ่งคอร์สภาษาอังกฤษติวเข้ามหาลัยจะเน้นปูตั้งแต่พื้นฐานทั้งในด้านแกรมม่าและการสนทนา พัฒนาครบทั้งสี่ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นติว TGAT ให้นักเรียนนำไปใช้งานได้จริง

ติว A-Level เน้นเรื่องไหนบ้าง

A-Level หรือ Applied Knowledge เป็นการสอบวัดความรู้ทางด้านวิชาการซึ่งปรับมาจากข้อสอบวิชาสามัญ A-Level มีวิชาหลักให้เลือกสอบ 9 วิชาด้วยกัน ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ(ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, จีน, บาลี และสเปน) โดยแต่ละวิชาจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

คอร์สภาษาอังกฤษติวเข้ามหาลัยจะสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานไปจนระดับสูงด้วยอาจารย์คุณภาพทั้งไทยและเจ้าของภาษา สรุปเนื้อหาสำคัญ ฝึกฝนผู้เรียนให้พัฒนาครบทุกทักษะและสามารถนำไปใช้ต่อได้จริงนอกเหนือจากเพียงแค่ติว A-Level ตะลุยโจทย์แบบท่องจำ พร้อมกับเทคนิคดี ๆ ทำข้อสอบ A-Level อย่างไรให้ได้คะแนนเต็มได้ทันเวลาที่กำหนด

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!

ติวเข้ามหาลัย, ติว TGAT, ติว A-Level ควรเลือกคอร์สไหนดี

ทาง English Parks มีคอร์สติวภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับการติวเข้ามหาลัยหลากหลายคอร์สด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคอร์ส Unlimited English for IELTS, Smart TOEIC, TU-GET, CU-TEP หรือคอร์สที่เน้นแกรมม่า เน้นการพูดและเขียนโดยเฉพาะ แต่หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนที่ต้องการติว TGAT และติว A-Level ได้ตอบโจทย์มากที่สุดคือ คอร์ส Unlimited English for Exam

คอร์ส Unlimited English for Exam ของทาง English Parks จะมีการทดสอบเพื่อวิเคราะห์แผนการเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ โดยจะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐาน พัฒนาครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ใช่เพียงแค่ทำข้อสอบให้ผ่าน

คอร์สเรียน Unlimited English for Exam เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานระดับต้นและต้องการฝึกฝนพัฒนาทักษะเพื่อนำไปใช้งาน ครอบคลุมคลาส Fundamental, Writing, Conversation และระบบ Self-Learning ผู้เรียนเลือกเรียนได้ทุกวันตามต้องการ หรือจะเลือกเรียนจันทร์ – พฤหัสบดี หรือเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ก็ได้ ซึ่งตัวคอร์สดังกล่าวสามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง

ติวเข้ามหาลัย, ติว TGAT, ติว A-Level ลงเรียนที่ไหนดี

สถาบันสอนภาษาสำหรับติว TGAT หรือติว A-Level ในตอนนี้มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ทำให้ใครหลายคนอาจจะยังมีคำถามในใจว่า TGAT เรียนที่ไหนดี? ติว A-Level ที่ไหนดี? และควรพิจารณาจากอะไรบ้างว่าควรเลือกคอร์สติวเข้ามหาลัยของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ไหนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด ซึ่งโรงเรียนติวเตอร์เข้ามหาลัยที่ดีควรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้สอนมากประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงมีการทดสอบเพื่อวิเคราะห์แผนการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้มากที่สุดในราคาที่เหมาะสม

เรียนอังกฤษที่ไหนดี สอบเข้ามหาลัย? ที่ Engliah Parks เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักของภาษาตั้งแต่พื้นฐานแล้วพัฒนาทักษะเพื่อนำไปต่อได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยในชีวิตประจำวัน การสอบแข่งขัน นำความรู้และผลคะแนนไปใช้ศึกษาต่อหรือการทำงานระดับองค์กร อีกทั้งทางโรงเรียนยังคัดเลือกผู้สอนทั้งชาวไทยและเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์มากมายเพื่อให้นักเรียนมั่นใจในคุณภาพของการสอน จำนวนคนต่อคลาสน้อยเพื่อให้ดูแลได้อย่างทั่วถึง ที่สำคัญคือสิทธิพิเศษ pre-course ได้นานถึง 2 เดือนสำหรับปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการติวเข้ามหาลัย, ติว TGAT และติว A-Level

มีคำถามที่พบบ่อยอะไรบ้างหากต้องการลงคอร์สเรียนภาษาอย่างเช่นคอร์สเรียน TGAT กับ English Parks เพื่อติวเข้ามหาลัย เรามาไขข้อข้องใจกัน

อยากเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่มีพื้นฐานเลยควรทำอย่างไร? สำหรับน้อง ๆ มัธยมปลายที่มีความกังวลเกี่ยวกับระดับภาษาของตนเอง ต่อให้ไม่ถัดแกรมมาร์หรือเป็นผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อนก็สามารถลงเรียนคอร์สเรียนภาษากับเราได้ เพราะที่ English Parks เรามีคอร์สสอนภาษาอังกฤษมากมายหลากหลายช่วงเวลา

ที่นี่เราเริ่มสอนกันตั้งแต่พื้นฐาน เน้นความเข้าใจเป็นการเสริมรากฐานของผู้เรียนให้แข็งแรง อย่างในส่วนของไวยากรณ์(Grammar) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญและสามารถนำไปใช้กับการทำข้อสอบติวเข้ามหาลัยได้ โดยครูผู้สอนที่มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างดี พร้อมถ่ายทอดรวมถึงแก้ไขปัญหาแก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

ที่ English Parks เรามีคอร์สติวสอบภาษาอังกฤษสำหรับติวเข้มอยู่หลากหลายคอร์สด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Super IELTS, Smart TOEIC, TU-GET, Unlimited English for IELTS, Unlimited English for Exam หรือ Private NEW SAT ขึ้นอยู่กับว่ามหาลัยที่นักเรียนต้องการยื่นผลคะแนนนั้นต้องใช้ผลการสอบวัดระดับภาษาตัวไหน

อย่างถ้าต้องการติว TGAT หรือติว A-Level เก็บเกี่ยวเทคนิคภาษาอังกฤษเพื่อนำไปปรับใช้เป็นการเพิ่มคะแนนสอบอาจจะสนใจคอร์สเรียนอย่าง Unlimited English for Exam ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะครอบคลุมครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมฝึกฝนทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอช่วยให้นักเรียนทำข้อสอบได้แม่นยำรวดเร็ว สามารถนำไปใช้กับการทำข้อสอบติวเข้ามหาลัยได้ เป็นการเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปติวเข้ามหาลัย, ติว TGAT, ติว A-Level ติวอย่างไรให้ปัง

ด้วยรูปแบบการสอบมากมายรวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นในแต่ละปี ทำให้คอร์สติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยกลายเป็นตัวเลือกที่นักเรียนหลายคนมองหาเพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งที่ English Parks ไม่ว่าจะเป็นคอร์สติวเข้ามหาลัย เรามุ่งเน้นให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ใช่เพียงแค่ทำข้อสอบให้ผ่าน อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อวางแผนหลักสูตรให้ได้รับประโยชน์จากการเรียนนั้นมากที่สุด

ซึ่งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ English Parks นั้นมีอยู่ด้วยหลากหลายด้วยกัน ไม่ว่าจะคอร์สเรียนภาษาแบบไม่อั้น, คอร์สเตรียมตัววัดระดับภาษา, คอร์สติวสอบที่เน้นทักษะแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่าง พูด ฟัง และเขียน หรือคอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยครูผู้สอนทั้งชาวไทยและเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพมากประสบการณ์ English Parks จึงเป็นโรงเรียนติวอังกฤษเข้ามหาลัยที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนทุกวัยได้เป็นอย่างดี

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!