TU-GET

ติว TUGET กับ English Parks พิชิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์

Image Not Found

Course Summary

นักเรียนคนไหนที่ใฝ่ฝันอยากจะอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องรู้จักกับ TU GET หรือที่ย่อมาจาก Thammasat University General English Test ซึ่งเป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยจัดขึ้นโดยเฉพาะจากตัวมหาวิทยาลัยเอง การติว TUGET จึงมีความสำคัญถ้านักเรียนต้องการจะเข้าเรียนในหลักสูตรภาคอินเตอร์ในระดับปริญญาตรี หรือใช้ยื่นเข้าเรียนระดับปริญญาโทก็ได้อีกเช่นกัน

ทำไมคอร์สติว TU GET ที่ English Parks จึงใช่สำหรับคุณ มาหาคำตอบกันเลย

การสอบ TU-GET คืออะไร ทำไมการติว TU-GET ถึงสำคัญ

ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในหลักสูตรนานาชาติ จะมีการออกข้อสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับการสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TUGET (Thammasat University General English Test) เป็นข้อสอบเพื่อใช้ประเมินระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งสามารถใช้ในการสอบเข้าศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและโท แต่ละคณะก็จะมีคะแนนที่ต้องการไม่เหมือนกัน

ทำยังไงถึงจะแน่ใจได้ว่า เราจะสามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้

ไม่ต้องห่วงการติว TUGET จะช่วยให้นักเรียนทุกคนเกิดความมั่นใจจากการที่ได้ติวเข้มและฝึกฝนแนวทางข้อสอบที่จะออกสอบ อีกทั้งยังได้เทคนิคพิเศษจากครูที่มากประสบการณ์ และจับจุดต่าง ๆ ที่เราต้องพัฒนา ดังนั้นการลงคอร์สติว TUGET เพื่อติวสอบภาษาอังกฤษในทักษะต่าง ๆ จึงสำคัญในการช่วยนักเรียนเตรียมพร้อมพิชิตข้อสอบ TUGET

ตะลุยโจทย์เข้มด้วยเทคนิคสุดพิเศษในการสอบ TU-GET

การเตรียมตัวสอบ TUGET จะง่ายดายมากยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคสุดพิเศษจาก English Parks ติว TUGET โดยการเจาะลึก Grammar, Reading, Vocabulary และ Listening ทั้งการเน้นเรื่องการเข้าใจประเด็นหลักของ

บทความ การฝึกฝนฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษมากขึ้นจะทำให้เกิดความเคยชิน รวมถึงการมีสรุปแนวข้อสอบที่มีการออกบ่อย ติวสอบภาษาอังกฤษ TU GET เรียนแบบลงลึก เจาะทุกทักษะที่จำเป็นในการสอบ

หรือใครที่อยากศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สามารถ คลิก : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษกันได้เลย !

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!

อัปเดตการสอบ TU-GET 2024 มีแบบไหนบ้าง ต้องเตรียมติวอะไรเป็นพิเศษ

Image Not Found

เลือกสอบได้ 2 แบบ

การสอบ TUGET ในปัจจุบันสามารถเลือกได้ 2 แบบคือ

 • PBT (Paper-based) หรือการสอบแบบกระดาษ สามารถสอบ online หรือไปสอบที่ศูนย์สอบได้เช่นกัน
 • CBT (Computer-based) หรือการสอบกับคอมพิวเตอร์ จะมีให้สอบที่ onsite เท่านั้น

ทักษะในการสอบแต่ละรูปแบบจะไม่เหมือนกัน

ในการสอบแบบกระดาษจะวัดอยู่ 3 ทักษะ คือ Structure, Vocabulary, Reading รวมเป็น 100 ข้อและมีคะแนนเต็มที่ 1,000 คะแนน ส่วนการสอบกับคอมพิวเตอร์ จะมีการสอบอยู่ทั้งหมด 4 ทักษะเลย Listening, Reading, Writing และ Speaking การติว TUGET จึงแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าจะสอบแบบกระดาษหรือจะสอบกับคอมพิวเตอร์

ถนัดทักษะไหนก็เลือกสอบรูปแบบนั้น ๆ

สิ่งที่แตกต่างระหว่างการสอบ TUGET ใน 2 รูปแบบคือการวัดทักษะที่ไม่เหมือนกัน นักเรียนคนไหนที่ถนัดในด้านการพูดและเขียน แนะนำว่าให้เลือกสอบ TUGET แบบสอบกับคอมพิวเตอร์ TUGET (CBT) เพราะถ้าเลือกสอบแบบกระดาษ TUGET (PBT) จะไม่มีการวัดทักษะ Speaking และก็ Writing และจะเน้นที่ทักษะการอ่านและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (แกรมม่า) เป็นหลัก

คอร์สติว TUGET ของ English Parks เลยมีการออกแบบเพื่อการติวสอบภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกทักษะเพื่อการสอบ TUGET ทั้ง 2 รูปแบบ คอร์ส TUGET เรียนแล้วจะช่วยให้นักเรียนทำคะแนนได้ดียิ่งขึ้น

แบบทดสอบแบ่งเป็น 3 พาร์ท Grammar 25 ข้อ, Vocabulary 25 ข้อ, Reading 50 ข้อ รวมทั้งหมดจะมีข้อสอบ 100 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน

 • คะแนนเต็ม 1000 คะแนน
 • ผลการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำการสอบ
 • โดยผู้สมัครต้องสมัครสอบผ่านโปรแกรมลงทะเบียนแบบ online ทาง Internet เท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2012/index.php/th/tu-get

น้องๆคนไหนไม่แน่ใจว่าเลือกสอบแบบไหน เราได้สรุปรายละเอียดการสอบทั้ง 2 รูปแบบไว้ในตารางนี้แล้ว

พาร์ทTUGET (PBT)
ข้อสอบกระดาษ
TUGET (CBT)
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
1Structure
โครงสร้างภาษา
จำนวน 25 ข้อ
คะแนนเต็ม 250 คะแนน
แบ่งออกเป็น 2 พาร์ท
Sentence Completion
เติมสิ่งที่ขาดหายไปเพื่อให้บรรทัดนั้นๆถูกต้อง
Error Identification
การเลือกข้อที่ผิดจากโจทย์ที่ได้ให้มา
Listening การฟัง
จำนวน 30 ข้อ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
แบ่งออกเป็น 2 พารNท
Conversation ฟังบทสนทนาเพื่อตอบคำถาม
Lecture ฟังบทบรรยาย และตอบคำถามต่างๆ
2Vocabulary คำศัพท์
จำนวน 25 ข้อ
คะแนนเต็ม 250 คะแนน
การเลือกใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องตามบริบทที่ได้กำหนดไว้Speaking การพูด
จำนวน 1 ข้อ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
การพูดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้มีการกำหนดให้
3Reading การอ่าน
จำนวน 50 ข้อ
คะแนนเต็ม 500 คะแนน
การอ่านหลายๆ passages แล้วจับใจความสำคัญในการตอบคำถามReading การอ่าน
จำนวน 30 ข้อ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
การอ่าน passages ต่างๆแล้วเข้าใจถึงเนื้อหาสำคัญเพื่อการตอบคำถาม
4Writing การเขียน
จำนวน 1 ข้อ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
การเขียน Essay Writing จากโจทย์ที่ได้ให้มา

อยากรู้ว่า ข้อสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ เป็นอย่างไร คลิก ติว TOEIC

คอร์สติว TU-GET ของ English Parks เรียนกันแบบไหน เจาะลึกอะไรบ้าง

คอร์สติว TUGET ของ English Parks พิเศษตรงที่มีการสอนสดในทุกๆคลาสและสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการติว TUGET

ไม่ว่านักเรียนจะเลือกสอบในรูปแบบไหน เราจะมีการติวสอบภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทุกทักษะและมีการเน้น 4 พาร์ทหลักๆตามนี้

 • Reading – เพิ่มทักษะในการอ่านให้ได้ในเวลาที่กำหนดไว้และสรุปได้ถึงแก่นเนื้อหาสำคัญเพื่อการตอบคำถามที่ถูกต้อง
 • Listening – ฝึกให้เกิดความชินกับการฟังภาษาอังกฤษและจับใจความได้ดีขึ้น
 • Error Identification – แม่นยำมากยิ่งขึ้นในการหาจุดที่ผิดจากที่โจทย์กำหนด มีการสรุปสิ่งที่ออกบ่อยๆในข้อสอบให้นักเรียนสามารถจับจุดได้เก่งขึ้น
 • คำศัพท์ที่พบเจอบ่อยๆในข้อสอบก็จะนำกลับทบทวนอีกอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้นักเรียนจำได้

คอร์สติว TUGET เรียนกันเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ทำให้นักเรียนสามารถสอบถามอาจารย์ได้ตลอดเวลาเลย ต้องการติว TUGET ให้ผ่านฉลุยต้องที่ English Parks เลย

ถ้าลงเรียนคอร์สติว TU-GET กับเรา จะได้สิทธิพิเศษอะไรบ้าง

นอกเหนือจากเทคนิคและความรู้ที่ทางอาจารย์ English Parks มอบให้กับนักเรียนแล้ว นักเรียนที่ลงติว TUGET กับเราจะได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีก 2 ต่อด้วย

 • ต่อที่ 1: นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาจาก VDO online ฟรี! ดูเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาในระยะเวลาการเรียน
 • ต่อที่ 2. English Parks มี Mock test ให้นักเรียนได้ฝึกฝนฟรี! ทำเหมือนสอบจริง จับเวลาตามที่ได้กำหนดเอาไว้ เพื่อที่นักเรียนจะได้รู้ว่าต้องพัฒนาทักษะและพาร์ทไหนเพิ่มเติม สามารถทำ Mock test ได้หลายรอบๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทำให้ตอบคำถามได้ถูกอย่างต่อเนื่อง

ที่ English Parks เราไม่ได้มีแค่คอร์สติวสอบ TUGET เรายังมีคอร์สในการติว CUTEP, ติว TOEIC, และคอร์สเรียน IELTS สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอันอื่นเพิ่มเติม มีตัวเลือกมากขึ้นในการเลือกมหาวิทยาลัยที่ตัวเองอยากเข้าอีกที่

จะสอบ TU-GET ต้องเตรียมตัวยังไง เพื่อให้ได้คะแนนที่ดี

ควรจะติว TUGET ยังไง ถ้าต้องการสอบในปีนี้ และทำยังไงเพื่อให้ได้คะแนนที่ดี

Image Not Found
 • เลือกเลยว่าเราต้องการทำข้อสอบแบบกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ – เนื่องจากพาร์ทที่มีการสอบใน 2 รูปแบบจะไม่เหมือนกัน ทักษะอะไรที่เราถนัดและเก่งกว่าก็ให้เลือกรูปแบบนั้น
 • ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ – หมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้เกิดการคุ้นเคยกับการทำพาร์ทต่าง ๆ
 • พาร์ทไหนที่เราทำคะแนนได้ไม่ดีควรจะเน้นทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับพาร์ทนั้นๆให้เยอะขึ้น
 • ลงคอร์สติว TUGET – ให้ครูมากประสบการณ์เป็นคนชี้นำและเสริมเทคนิคต่างๆ ทำให้เกิดความมั่นใจในการสอบ TUGET ทำคะแนนได้ดีมากกว่าเดิม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ TU-GET

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนคอร์ส TU GET

ระยะเวลาเรียนคอร์ส TUGET ของ English Parks จะมีระยะเวลาเรียนทั้งหมด 36 ชั่วโมง และจะมีการเรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมตัวอย่างอัดแน่นด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆในการสอบ TUGET

คอร์สติว TU GET มีให้ลงเรียนวัน/เวลา ใดบ้าง

คอร์สติว TUGET ของ English Parks จะมีตารางให้ลงเรียนตามนี้ ซึ่งสถาบันของเรามีถึง 3 สาขา ปิ่นเกล้า พญาไท และก็อโศก นักเรียนสะดวกสาขาไหน สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ English Parks เพื่อลงเรียนติว TUGET ได้เลย

สาขาพญาไท
วันจันทร์ เวลา 16.30 – 20:00

สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
วันพุธ เวลา 16:30 – 20:00

สาขาอโศก
วันอาทิตย์ เวลา 13:30 – 16:20

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!