Image Not Found

เรียน grammar

คอร์สเรียน grammar ภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกเนื้อหา

Image Not Found

การเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตาม หลักการใช้ภาษาให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน ซึ่งการเรียนหลักการใช้ภาษาอังกฤษเป็นที่รู้จักในชื่อการเรียน grammar ผู้เรียนจะได้รู้หลักการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องทั้งการเขียน และการพูด แม้ว่าจะพูดให้คู่สนทนาเข้าใจได้ หรือเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจได้ แต่ grammar จะช่วยให้การใช้ภาษาของเราสละสลวยมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นการเรียน grammar จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยรายละเอียดคอร์สเรียนแกรมม่าของ Englishparks มีดังต่อไปนี้

รายละเอียดคอร์สเรียน grammar

คอร์สเรียน grammar ของ Englishparks เป็นหลักสูตรที่เน้นการสอนแกรมม่า ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ การเรียน grammar มีความสำคัญอย่างมาก สามารถนำไปประยุกต์ได้ทั้งการเรียน การทำงาน หรือการสอบวัดระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น IELTS, TOEIC, CU-TEP หรือ TU-GET

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของ Englishparks นั้นก็มีอยู่หลายตัว สำหรับคอร์สที่จะครอบคลุมทุกเนื้อหาไวยากรณ์ที่จำเป็น ขอแนะนำคอร์ส Unlimited Grammar จะช่วยปรับพื้นฐานเน้นการสอนแกรมม่า พร้อมบทเรียนที่ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับหลัก grammar ของภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น

 • Part of speech
 • Tenses
 • Passive voice
 • Gerund/Infinitive/Participle
 • Modal verbs
 • Relative clauses
 • Conditional and if-sentences
 • Phrasal verbs
 • Question tag
 • Indirect speech
 • Comparison
 • Inversion

ดูแลการเรียน grammar โดยทีมอาจารย์ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และมีการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก โดยมีจำนวนนักเรียนประมาณ 12-20 คนต่อห้อง สามารถดูแลและให้คำแนะนำนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง

ระยะเวลาสำหรับคอร์สเรียน : 3 เดือน (36 ชั่วโมง) โดยสามารถเลือกเรียนในระยะเวลาที่สถาบันกำหนด

คอร์สเรียน grammar เหมาะกับใครบ้าง

คอร์สเรียนแกรมม่าของ Englishparksเหมาะกับคนทุกกลุ่มที่มีความตั้งใจที่จะศึกษาภาษาอังกฤษ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นการเรียน grammar มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ การเรียน grammar จะช่วยต่อยอดให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่ผู้ที่อ่านออกเขียนได้เป็นทุนเดิม การเรียนแกรมม่าทบทวน ก็จะช่วยให้พื้นฐานภาษาอังกฤษแข็งแรงยิ่งขึ้น

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!

เรียน grammar ที่ไหนดี เห็นผลได้ทันที

การเรียน grammar ให้ได้ผลดีที่สุด ปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ คือ อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ความรู้ และเนื้อหาบทเรียนที่ครอบคลุมเข้มข้น ซึ่ง Englishparks มีทั้งสองอย่าง ผู้เรียนจะได้แนวทางการเรียน grammar อย่างถูกต้อง ในปริมาณเวลาที่เหมาะสม และได้รับคำชี้แนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ทำให้การเรียนแกรมม่ากับ Englishparks ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

เรียน grammar จะได้รับอะไรบ้าง

ประโยชน์ที่ได้จากการเรียน grammar คือ การปรับพื้นฐานให้มีความเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ grammar ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เราสามารถถ่ายทอดภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นทั้งในแง่ของการเขียน และการพูด

นอกจากนี้การเรียนแกรมม่ายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตัวต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคะแนนสอบให้ได้มากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศ, การทำงานต่อในองค์กรชั้นนำ หรือการย้ายไปอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการเรียน grammar

สำหรับผู้ที่ยังลังเลว่าจะเริ่มเรียน grammar ดีไหม เราได้รวบรวมคำถามที่จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจที่จะเริ่มเรียนแกรมม่าอย่างจริงจัง

การเรียน grammar จำเป็นต้องมีพื้นฐานไหม

การเรียน grammar ไม่จำเป็นต้องพื้นฐาน เพราะหลัก grammar คือหลักพื้นฐานของการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียน grammar ก็เปรียบเสมือนการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนั่นเอง ดังนั้นสำหรับผู้ที่ยังไม่ถนัดภาษาอังกฤษ หรือยังไม่แน่นพื้นฐาน ก็สามารถเรียน grammar เพื่อปรับพื้นฐานก่อนต่อยอดได้

การเรียน grammar มีความสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหน

การเรียน grammar มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ หลายคนอาจมีความเข้าใจว่าขอเพียงแค่สื่อสารรู้เรื่อง ไวยากรณ์จะถูกหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องรอง แต่สำหรับการนำไปใช้สอบเพื่อให้ได้คะแนนที่มากพอสำหรับการต่อยอดทำสิ่งต่าง ๆ หรือการพูดคุยกับคู่ค้าทางธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแค่สื่อสารให้เข้าใจ แต่ภาษาที่ใช้ควรใช้ให้ถูกหลักไวยากรณ์ จะช่วยให้เราดูเป็นผู้มีความรู้ และเพิ่มความน่าเชื่อถือได้

ทำให้คอร์สเรียนแกรมม่าเป็นคอร์สเรียนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานไม่ควรมองข้าม เพราะถึงแม้จะสามารถพูด อ่าน เขียน ได้ แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การปรับพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เรายังสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

เลือกคอร์สเรียน grammar อย่างไรดี

การเลือกคอร์สเรียนแกรมม่าสักตัวนั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องตัดสินใจ เพราะสถาบันและโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลายที่ให้เลือก ดังนั้นผู้บริโภคมีตัวเลือกให้เลือกได้มากมาย ดังนั้นเราควรเลือกสิ่งดีที่สุดให้กับเรา เช่น คอร์สเรียน Unlimited Grammar ของ Englishparks

การเลือกคอร์ส grammar สักตัวนั้นควรเลือกว่าหลักสูตร บทเรียนที่เหมาะสม เพราะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนั้นมีหลายส่วนที่ต้องเรียนรู้ ดังนั้นบทเรียนก็ต้องมีครอบคลุมให้ได้หลายหัวข้อ อาจารย์ผู้สอนควรมีทั้งความรู้ ประสบการณ์ และมีทักษะการสอนที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย โดยสิ่งเหล่านี้สามารถหาอ่านได้จากรีวิวของนักเรียนคนอื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ระยะเวลาชั่วโมงที่สามารถเรียนควรไม่สั้นจนเกินไป ให้มีเวลาพอที่จะเรียนรู้ และสถาบันที่เลือกเรียน มีหลายสาขา ให้ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่ ๆ เดินทางได้สะดวกที่สุด เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง

เรียน grammar สนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้ทันที

การเรียน grammar เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรให้ความสำคัญ เพราะพื้นฐานคือสิ่งสำคัญของ การเรียนภาษา สำหรับ Englishparks การเรียน grammar เป็นสิ่งสำคัญมาก ทำให้คอร์สเรียนแกรมม่า Unlimited Grammar ของ Englishparks มีความเข้มข้น ครอบคลุมทุกเรื่องที่ควรทราบ ผู้เรียนจะได้มีความเข้าใจในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถใช้แกรมม่าได้อย่างถูกต้อง นำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!