Image Not Found

รวมคอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ (Writing courses)

พัฒนาทักษะการเขียนกับการเรียนเขียนภาษาอังกฤษ (คอร์ส Writing)

Image Not Found

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ (คอร์ส Writing) ของ English Parks เป็นคอร์สที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนภาษาอังกฤษให้นำไปใช้งานได้จริง อีกทั้งการเรียนเขียน Essay ยังช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกนำความรู้ด้านไวยากรณ์มาใช้ รวมถึงการเลือกใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมในระดับภาษาต่าง ๆ อีกด้วย สำหรับการเรียนเขียนภาษาอังกฤษกับคอร์ส Writing นี้ เปิดสอนทั้งการเรียนเขียนแบบพื้นฐานและการเขียนเชิงวิชาการด้วยครูผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ความสำคัญในการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคอร์ส ครูจึงสามารถสอนเน้นจุดที่ต้องพัฒนาเป็นรายบุคคลได้ ดังนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานการเขียน ฝึกเขียนในรูปแบบหลากหลาย รวมไปถึงการใช้เทคนิคด้านการเขียน เพื่อให้มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องแล้วสามารถเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม: เรียนภาษาอังกฤษกับ Englishparks ครอบคลุมทุกทักษะ

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษของ English Parks แบ่งเป็นคอร์สอะไรบ้าง

English Parks เปิดคอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คอร์ส ซึ่งแบ่งเป็นคอร์ส Writing ต่างกันมีรายละเอียดการสอนต่าง ๆ ดังนี้

คอร์ส Sentence Writing

คอร์ส Sentence Writing เป็นการเรียนเขียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเขียน สอนตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านการเรียนไวยากรณ์สำหรับการเขียน สอนการเขียนทั่วไปได้ มีเทคนิคการเลือกใช้คำศัพท์ สำนวนต่าง ๆ จนไปถึงการเขียนภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนได้ สามารถนำไปใช้พัฒนาการเขียน Essay ได้

คอร์ส Academic Writing

คอร์ส Academic Writing จะเป็นการเรียนเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง สำหรับนักเรียนที่ต้องการมีทักษะการเขียนวางแผนสอบศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนหลักสูตรนานาชาติ การสอยชิงทุน การสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมการเขียนรายงาน เขียนเรียงความ รวมไปถึงการสอบ IELTS ด้วย

คอร์ส Private Academic Writing

คอร์ส Private Academic Writing เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงเป็นการส่วนตัว อาจารย์ผู้สอนสามารถสอนการเขียนที่นักเรียนต้องการพัฒนาเฉพาะจุดได้ตามความต้องการ ทราบศักยภาพทักษะการเขียนของนักเรียนแล้วสอนให้เกิดการพัฒนาทักษะได้ดีขึ้น ให้คำแนะนำการเขียน ตลอดจนดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ (คอร์ส Writing) เหมาะกับใคร

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 2 คอร์ส มีรายละเอียดแตกต่างกัน มาดูกันว่าคอร์ส Writing ที่ไหนดีนั้นมีการเรียนอย่างไร เหมาะกับผู้เรียนแบบใด ดังนี้

คอร์ส Sentence Writing

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเลย สำหรับคอร์สนี้จะเริ่มปูพื้นฐานการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ไวยากรณ์ที่สำคัญต่อการเขียน การเลือกใช้คำศัพท์ สำนวนต่าง ๆ ที่ทำให้การเขียนมีความสละสลวย มีความน่าสนใจ รวมถึงสอนการเขียนที่จำเป็นต่อการเรียน นำไปใช้ในการสอบ การขอทุนเรียนต่อได้ และใช้ในการทำงานได้

คอร์ส Academic Writing

เป็นการเรียนเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง หรือเชิงวิชาการ จึงเหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียน เพื่อใช้ในการเขียนรายงาน สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบต่าง ๆ การศึกษาต่อต่างประเทศ หรือการเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ คอร์สนี้มีการสอนหัวข้อที่สำคัญในการสอบ IELTS Writing ด้วย เหมือนได้เรียนคอร์สติว IELTS ไปด้วย

Image Not Found

สำหรับน้อง ๆ คนไหนอยากที่จะไปสอบ IELTS แต่ไม่รู้ว่าจะทำสอบ IELTS อย่างไรให้ปัง English Parks ขอแนะนำ คอร์สนี้เลย ! คอร์สเรียน IELTS

เรียนเขียนภาษาอังกฤษสอนสดโดยครูผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ แบบ Sentence writing กับ Academic Writing เรียนเขียนภาษาอังกฤษแบบสอนสดในห้องเรียน โดยครูผู้เชี่ยวชาญชาวไทย จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับนักเรียน อธิบายหลักการ รวมทั้งเทคนิคการเขียนได้เข้าใจง่ายกว่า เนื่องด้วยทักษะการเขียน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียน การตีความ การเลือกใช้ระดับภาษาในการเขียน Essay ดังนั้น ครูผู้สอนชาวไทย สามารถสื่อสารในห้องเรียนได้ดีกว่า อีกทั้งยังสามารถให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากการเรียนเขียนภาษาอังกฤษแล้ว ต้องฝึกภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมทุกทักษะควบคู่กัน ด้วยการเรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนสนุก พูดได้คล่อง!

สิ่งที่ได้รับเมื่อเรียนเขียนภาษาอังกฤษกับ English Parks

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ มีดังนี้

 • ได้รับความรู้หลักการเขียน เทคนิคการเขียน Essay พัฒนาทักษะการเขียนจากครูที่จบมหาลัยชั้นนำ พร้อมทั้งมีประสบการณ์การสอน รับรองคุณภาพในการสอนเขียนได้
 • ฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการศึกษาและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความมั่นใจในการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ
 • คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษมีจำนวนนักเรียนจำกัด ครูสามารถสอนเน้นจุดที่ต้องพัฒนาของนักเรียนแต่ละบุคคลได้
 • คอร์ส Writing มีรอบวันเวลาเรียนให้เลือก เลือกลงตารางวันเวลาได้ตามความสะดวก
 • เปิดสอน 3 สาขา (สาขาพญาไท, สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า, สาขาอโศก) สามารถเลือกสาขาที่สะดวกต่อการเดินทางได้

พามาดูสิทธิพิเศษสำหรับคนลงเรียนเขียนภาษาอังกฤษ

สิทธิพิเศษของคอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ ในแต่คอร์สของเราจะมีความแตกต่างกัน ๆ ซึ่งจะมีทั้งในส่วนที่เป็นของคอร์ส Sentence Writing และในส่วนของคอร์ส Academic Writing ได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

Image Not Found

คอร์ส Sentence Writing

 • ทบทวนบทเรียน Self-Learning ได้ตลอดระยะเวลาที่ลงคอร์สเรียน
 • มีการทดสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคน เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนการเรียนคอร์ส Writing ให้เหมาะสม
 • ครูผู้สอนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่เรียน สามารถสอบถาม ขอคำแนะนำการเขียน Essay ได้

คอร์ส Academic Writing

 • ทบทวนบทเรียน Self-Learning ได้ตลอดระยะเวลาที่ลงคอร์สเรียน
 • นักเรียนสามารถทำ Mock-Up Test ได้ฟรีตลอดการเรียนเขียนภาษาอังกฤษ
 • สามารถส่ง Writing ได้ไม่จำกัด เพื่อขอข้อคิดเห็น คำแนะนำแบบละเอียดจากครูผู้สอน นำไปพัฒนาการเขียนได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ

คอร์ส Writing ทั้งสองคอร์ส ห้องหนึ่งเรียนได้กี่คน

การเรียนเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งคอร์ส Sentence Writing และ Academic Writing สำหรับห้องเรียนหนึ่ง สามารถเรียนได้ 7-15 คนเท่านั้น เพื่อให้ประสิทธิภาพการเรียน อีกทั้งครูผู้สอนยังดูแลนักเรียนแต่ละบุคคลได้ทั่วถึง รู้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อสอนได้อย่างตรงจุด

คอร์ส Writing ทั้งสองคอร์ส ใช้เวลาเรียนนานเท่าใด

การเรียนของคอร์ส Writing ทั้งสองคอร์ส ใช้เวลา 3 เดือน โดยคอร์สภาษาอังกฤษทั้งคู่ สามารถเข้าเรียน Self-Learning ได้อย่างไม่จำกัด ส่วนคอร์ส Academic Writing นักเรียนส่ง Writing ให้ตรวจอย่างละเอียดได้ไม่จำกัดอีกด้วย

น้องคนไหนอยากพัฒนาภาษาอังกฤษกับ English Parks ทางเรามี คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ มากมายให้เลือกลงเรียน เพื่อการใช้งานภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ !

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!