Our Courses

Our Course Intensive IELTS
Intensive IELTS

หลักสูตรเร่งรัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนข้อสอบ IELTS หรือกำลังเตรียมตัวสอบช่วงโค้งสุดท้าย หรือผู้ที่มีเวลาเรียนที่จำกัดและต้องการทำความคุ้นเคยกับข้อสอบ IELTS แบบรอบด้านและใช้ประโยชน์ได้จริงในการสอบ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้แนวข้อสอบที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงเทคนิคในการทำข้อสอบรูปแบบต่างๆ ที่จำเป็น ครบทุกทักษะ Listening, Reading, Writing และ Speaking เพื่อเพิ่มคะแนนสอบ IELTS ให้สูงขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ สอนสดทุกคลาสโดยอาจารย์ไทยที่ประสบการณ์

 • ห้องเรียนขนาดเล็ก นักเรียนจำนวน 3-6 คน เพื่อที่อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
 • ตัวหลักสูตรจะเน้นเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อที่ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบให้ได้เร็ว และทันเวลา
 • สอนเทคนิคการหาคำตอบในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ได้ผลจริง ทั้งในส่วนของ Listening และ Reading ตรงนี้จะช่วยทำให้ผู้เข้าสอบมั่นใจในการตอบคำถามมากขึ้น
 • ทีมงานอาจารย์ที่มีคุณภาพ อาจารย์ชาวไทยที่จบจากมหาวิทยาลับระดับโลก เช่น University of Oxford และ University of Illinois มั่นใจได้ในคุณภาพด้วยคะแนนสอบ IELTS 8.5 และอาจารย์เจ้าของภาษาชาวอังกฤษ
 • ในส่วนของ Writing อาจารย์จะช่วย Comment และตรวจให้อย่างละเอียดแบบตัวต่อตัว เพื่อช่วยพัฒนาการเขียนให้กับนักเรียนได้อย่างเห็นผล
  ระยะเวลาเรียน 40 ชั่วโมง

เวลาเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00 – 12.00 น. (Reading, Listening, Speaking) รวม 20 ชั่วโมง
วันจันทร์-วันศุกร์ 13.00 – 15.00 น. (Writing) รวม 20 ชั่วโมง

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

 • มี Mock-Up Test ให้ฟรีตลอดหลักสูตร
 • ส่ง Writing ได้ไม่จำกัด เพื่อรับ comment และ feedback จากอาจารย์แบบละเอียด

 

คำถามที่พบบ่อย

Q: การสอบ IELTS คืออะไร

A: IELTS (The International English Language Testing System) คือ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยผลคะแนนนิยมนำไปใช้เพื่อยื่นต่อสถาบันการศึกษาทั้งหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

Q: ข้อสอบมีการทดสอบอะไรบ้าง

A: ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 ส่วน เพื่อทดสอบทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้เวลาสอบรวมทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45นาที

 • การฟัง (Listening) จำนวน 40 ข้อ เวลา 30 นาที โดยลักษณะข้อสอบมีทั้งการเติมคำ และการเลือกคำตอบ 
 • การอ่าน (Reading) แบ่งออกเป็น 3 บทความ จำนวน 40ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง โดยลักษณะคำถามจะมีความหลากหลาย เช่น การจับคู่หัวข้อเรื่อง การเติมคำ การจับคู่
 • การเขียน (Writing) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Task 1  เขียนขั้นต่ำ 150 คำ และ Task 2 เขียนขั้นต่ำ 250 คำ
 • การพูด (Speaking) ใช้เวลา 11-14 นาที 

Q: Academic Module กับ General Training Module แตกต่างกันอย่างไร

A: Academic Module คือการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ส่วน General Training Module คือการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีความประสงศ์จะศึกษาต่อในหลักสูตรการอบรรม หรือการทำงาน และสำหรับผู้ที่ประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตเรีย แคนนาดาและนิวซีแลนด์ 

Q: สามารถสมัครสอบได้ที่ไหนบ้าง?

A: ศูนย์สอบ IELTS ในประเทศไทยมี 2 แห่ง คือ

 • British Council ผู้สอบสามารรถสมัครสอบด้วยตนเองได้ทุกสาขา หรือสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ โดยผู้สมัครต้องทำการสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ก่อนการสอบ
 • IDP ผู้สมัครสอบสามาถสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ IDP ทุกสาขา หรือสมัรครสอบผ่านทางเว็บไซต์

Q: ผลการสอบมีอายุกี่ปี และ สามารรถสมัครสอบครั้งต่อได้เมื่อไหร่?

A: ผลการสอบมีอายุ 2 ปี และผู้สอบสามารถสมัครสอบได้ทันทีหลังจากการสอบครั้งแรก

Q: หากต้องการยกเลิกหรือเลื่อนวันสอบต้องทำอย่างไรบ้าง?

 • หากผู้สอบยกเลิกหรือเลื่อนวันสอบก่อนกำหนดการรสอบ 5สัปดาห์ ผู้สอบจะได้รับเงินคือโดยหักค่าดำเนินการ
 • หากผู้สอบยกเลิกหรือเลื่อนวันสอบภายใน 5สัปดาห์ก่อนกำหนดการสอบ ผู้สอบจะไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สอบมีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บรุนแรง ผู้สอบจะต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงภายใน 5 วันของกำหนดการรสอบ ผู้สอบจะได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนโดยหักค่าดำเนินการ

ในกรณีขาดสอบโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ผู้สอบจะไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สอบมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงและนำใบรับรองแพทย์มาแสดงภายใน 5 วันหลังจากวันสอบ ผู้สอบจะได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนโดยหักค่าดำเนินการ

Q: การเรียน IELTS ที่อิงลิชพาร์ค แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้าง

A: อิงลิชพาร์คเชื่อว่าแนวทางการเตรียมตัวสอบของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป ซึ่งจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษและเป้าหมายของแต่ละคนว่าต้องการคะแนนที่เท่าไหร่  อิงลิชพาร์คคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณภาพการันตีด้วยคะแนนสอบตั้งแต่ 8.5 ขึ้นไป เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนของอิงลิชพาร์คจะได้รับความรู้ และเทคนิคในการทำข้อสอบอย่างเต็มที่ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถฝึกฝนทำข้อสอบเพิ่มเติมได้อย่างไม่จำกัด รวมถึงส่ง Writing ให้อาจารย์ตรวจแบบไม่จำกัดชิ้นงาน และสามารถนัดทำ Mock-up ในส่วนของ Speaking กับอาจารย์ได้ตลอดหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจก่อนการไปสอบจริง

Q: อยากได้คะแนน 6.5 ต้องใช้เวลาเตรียมตัวกี่เดือน

A: ระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบของแต่ละคนจะต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และช่วงเวลาในการฝึกทำข้อสอบ โดยทั่วไปสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานในระดับปานกลางทางโรงเรียนจะแนะนำให้เตรียมตัวสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

Q: เรียน IELTS กับอาจารย์คนไทย หรืออาจารย์เจ้าของภาษาดีกว่ากัน

A: การเรียนกับอาจารย์คนไทย หรืออาจารย์เจ้าของภาษามีข้อดีที่แตกต่างกันไป เช่น ในส่วนของการเขียน อาจารย์คนไทยจะสามารถอธิบายและให้คำแนะนำได้ละเอียดและชัดเจนกว่า รวมถึงช่วยถ่ายทอดความคิดของนักเรียนลงไปในเรียงความได้ดีกว่า ในขณะที่การฝึก Speaking กับอาจารย์เจ้าของภาษา จะช่วยให้นักเรียนมีความคุ้นเคยและเพิ่มความมั่นใจในการสอบจริงได้มากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูพื้นฐานของผู้เรียนประกอบด้วยเช่นกัน