Our Courses

Our Course Pronunciation
Pronunciation

หลักสูตร Pronunciation สำหรับผู้ใหญ่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ เนื่องจากภาษาอังกฤษต้องใช้การออกเสียงที่แตกต่างจากเสียงในภาษาไทย ทำให้คนไทยส่วนมากมีปัญหาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติเพราะการออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุง แก้ไข หรือฝึกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ดีและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ที่ไม่กล้าพูดหรืออายในการออกเสียงภาษาอังกฤษ

  • คลาสทั้งหมดสอนสดโดยอาจารย์ชาวไทยที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในด้านการออกเสียงโดยตรง มีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 8 ปี
  • เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การออกเสียงภาษาอังกฤษแต่ละเสียง การออกเสียงในระดับคำ การเน้นเสียง ไปจนถึงการพูดเป็นประโยค
  • เรียนกลุ่มเล็ก จำนวนนักเรียน 7 – 15 คนต่อห้อง เพื่อให้อาจารย์ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง

ระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์ (16 ชั่วโมง)

Class 1: Consonant Sounds Class 5: Sound Change
Class 2: Vowel Sounds Class 6: Linking
Class 3: Consonant Sequences Class 7: Intonation
Class 4: Stress Class 8: Wrap-up

 

Pronunciation Class at English Parks from English Parks on Vimeo.

สาขาพญาไท

  • รอบวันพุธ เวลา 17.45 – 20.00
  • รอบวันเสาร์ เวลา 14:30 – 16.45

สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

  • รอบวันพฤหัสบดี เวลา 17.45 – 20.00
  • รอบวันอาทิตย์ เวลา 14.30 – 16.45

สาขาอโศก

  • รอบวันอังคาร เวลา 18:10 – 20.20
  • รอบวันเสาร์เวลา 10:00- 12.10

How do the authorities combat the trade in fraudulent drugs