Our Courses

Our Course Unlimited English
Unlimited English

Unlimited English เป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดย English Parks ที่ครบและคุ้มค่าที่สุด เรียนได้ทุกวัน ไม่จำกัดชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกด้าน ครบทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งทางด้านของการเรียน การทำงาน หรือการทำข้อสอบเพื่อเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ ก่อนเริ่มเรียน English Parks จะมีการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวิเคราะห์ แนะนำ รวมถึงวางแผนการเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน (Customization) เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะประสบความสำเร็จในการเรียนไปถึงเป้าหมายที่แต่ละคนต้องการด้วย

 

หลักสูตร Unlimited English ดีอย่างไร

 • คลาสเรียนหลากหลาย ช่วยให้ได้ฝึกฝนทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน ครบตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการใช้งานระดับสูง
 • เลือกมาเรียนได้ตามวันและเวลาที่สะดวก สอนสดทุกคลาส ทุกวัน
 • ห้องเรียนขนาดเล็ก จำนวน 10 -15 คนต่อคลาส อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และนักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่
 • ทีมงานอาจารย์ที่มีคุณภาพ อาจารย์ชาวไทยที่จบจากมหาวิทยาลับระดับโลก เช่น University of Oxford และ University of Illinois มั่นใจได้ในคุณภาพด้วยคะแนนสอบ IELTS 8.5 และอาจารย์เจ้าของภาษาชาวอังกฤษ
 • ในส่วนของ Writing อาจารย์จะช่วย Comment และตรวจให้อย่างละเอียดแบบตัวต่อตัว เพื่อช่วยพัฒนาการเขียนให้กับนักเรียนได้อย่างเห็นผล

 

เลือกคอร์สเรียน Unlimited English

 1. Unlimited Everyday เลือกเรียนได้ทุกวันตามต้องการ (จันทร์ – อาทิตย์) ไม่จำกัดชั่วโมง
 2. Unlimited Weekday เลือกเรียนได้เฉพาะวันจันทร์ – พฤหัสบดี ไม่จำกัดชั่วโม
 3. Unlimited Weekend เลือกเรียนได้เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่จำกัดชั่วโมง

 

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

 • Pre-course นานสูงสุด 2 เดือน สำหรับคนที่พื้นฐานอ่อนหรือไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีการปูพื้นฐานทั้งในส่วนของ Grammar และ Conversation ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อช่วยให้พัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถเข้าใช้ Self-Learning เพื่อทบทวนเนื้อหานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติได้ตลอดหลักสูตร
 • มี Mock Test เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC, TU-GET, CU-TEP, IELTS ให้ฟรีตลอดหลักสูตร
 • ส่ง Writing ได้ไม่จำกัด เพื่อรับ comment และ feedback จากอาจารย์แบบละเอียด
Unlimited English ดีอย่างไร

Grammar

สามารถเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานเพื่อความเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ไปจนถึงระดับที่ยากขึ้น เพื่อใช้ในการสอบต่างๆ การพูด การเขียน และพัฒนา ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษต่อไป

Conversation

เรียนรู้ทักษะของการสนทนาตั้งแต่การใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสาร การท่องเที่ยว ไปจนถึงการพูดประโยคที่มีเนื้อหามากขึ้น เป็นทางการมากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการพูด และฝึกให้พูดอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด

English for exam

รวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบไม่ว่าจะเป็น TOEIC, IELTS, CU-TEP และ TU-GET เน้นฝึกทำโจทย์อย่างเป็นระบบทั้ง Reading และ Listening รวมถึงคำศัพท์ต่างๆ โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรง

Pronunciation

เน้นการออกเสียงที่ถูกต้องโดยเริ่มจากง่ายที่เน้นออกเสียงเป็นคำ จนถึงระดับยากที่สามารถพูดเป็นประโยคยาวๆ ได้ เช่น การพูด speech การอ่านข่าว การเล่าเรื่อง การนำเสนอ พิธีกร เป็นต้น

Writing

เน้นการฝึกเขียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูงอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความสับสนในการใช้งาน รวมทั้งสอนแนวคิดต่างๆ ที่จำเป็นในการเขียน เพื่อให้งานเขียนมีความน่าสนใจ ประโยคที่กระชับ ถ่ายทอดความคิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

Business

เพื่อคนทำงานที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการติดต่อธุรกิจ ทั้งด้านการเขียนและการพูด รวมไปถึงผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษในทุกๆ รูปแบบ