Our Courses

Our Course Unlimited English
Unlimited English

Unlimited English หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดย English Parks ให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้จริง

English Parks เข้าใจปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยอย่างแท้จริง เราจึงมีการทดสอบเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการเรียนให้กับผู้เรียนแต่ละคนตามพื้นฐานและความต้องการ (Customization) เพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการเรียนมากที่สุด

Course Content

course-content-4

Goal: General English

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการใช้งานขั้นสูง เน้นให้ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจในทุกสถานการณ์

Unlimited For General English Comunication from English Parks on Vimeo.

เลือกคอร์สเรียน Unlimited English (3 เดือน/6 เดือน)

1.Unlimited Everyday เลือกเรียนได้ทุกวันตามต้องการ (จันทร์ – อาทิตย์) ไม่จำกัดชั่วโมง

2.Unlimited Weekday เลือกเรียนได้เฉพาะวันจันทร์ – พฤหัสบดี ไม่จำกัดชั่วโม

3.Unlimited Weekend เลือกเรียนได้เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่จำกัดชั่วโมง

ตารางเปรียบเทียบคอร์ส Smart Conversation และ Unlimited English

compare-general-english 3

 

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

  • Pre-course นานสูงสุด 2 เดือน สำหรับคนที่พื้นฐานอ่อนหรือไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีการปูพื้นฐานทั้งในส่วนของ Grammar และ Conversation ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อช่วยให้พัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถเข้าใช้ Self-Learning เพื่อทบทวนเนื้อหานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติได้ตลอดหลักสูตร
  • มี Mock Test เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC, TU-GET, CU-TEP, IELTS ให้ฟรีตลอดหลักสูตร
  • ส่ง Writing ได้ไม่จำกัด เพื่อรับ comment และ feedback จากอาจารย์แบบละเอียด
Unlimited English ดีอย่างไร

Grammar

สามารถเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานเพื่อความเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ไปจนถึงระดับที่ยากขึ้น เพื่อใช้ในการสอบต่างๆ การพูด การเขียน และพัฒนา ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษต่อไป

Conversation

เรียนรู้ทักษะของการสนทนาตั้งแต่การใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสาร การท่องเที่ยว ไปจนถึงการพูดประโยคที่มีเนื้อหามากขึ้น เป็นทางการมากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการพูด และฝึกให้พูดอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด

English for exam

รวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบไม่ว่าจะเป็น TOEIC, IELTS, CU-TEP และ TU-GET เน้นฝึกทำโจทย์อย่างเป็นระบบทั้ง Reading และ Listening รวมถึงคำศัพท์ต่างๆ โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรง

Pronunciation

เน้นการออกเสียงที่ถูกต้องโดยเริ่มจากง่ายที่เน้นออกเสียงเป็นคำ จนถึงระดับยากที่สามารถพูดเป็นประโยคยาวๆ ได้ เช่น การพูด speech การอ่านข่าว การเล่าเรื่อง การนำเสนอ พิธีกร เป็นต้น

Writing

เน้นการฝึกเขียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูงอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความสับสนในการใช้งาน รวมทั้งสอนแนวคิดต่างๆ ที่จำเป็นในการเขียน เพื่อให้งานเขียนมีความน่าสนใจ ประโยคที่กระชับ ถ่ายทอดความคิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

Business

เพื่อคนทำงานที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการติดต่อธุรกิจ ทั้งด้านการเขียนและการพูด รวมไปถึงผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษในทุกๆ รูปแบบ