Image Not Found

#EnglishTip วันนี้มาดูการใช้ #Pronouns ในประโยค #Comparision กันดูค่ะ ^_^

You like a car more than me.
You like a car more than I.

สองประโยคด้านบน ประโยคไหนถูก ประโยคไหนผิด ใครตอบได้บ้างค่ะ

>>>>เฉลยนะคะ<<<<
ประโยคด้านบนทั้ง 2 ประโยคถูกหลัก #Grammar ทั้งคู่ค่ะ แต่ความหมายที่ได้จะไม่เหมือนกัน

– You like a car more than me.
= คุณชอบรถมากกว่าชอบฉันอีก (เหมือนน้อยใจนิดๆ :P)
me เป็น objective pronoun ดังนั้นในกรณนี้จึงเป็นผู้รับ action ของ like

– You like a car more than I.
= คุณชอบรถมากกว่าที่ฉันชอบซะอีก
I เป็น subjective pronoun ดังนั้นจึงเป็นผู้กระทำ action ของ like
ซึ่งก็สามารถเขียนหรือพูดได้อีกแบบก็คือ “You like a car more than I do” นั่นเองค่ะ

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าถ้าใช้ pronoun สลับกันแค่ตัวเดียว ความหมายของประโยคก็เป็นคนละเรื่องเลย

#EnglishParks Unlimited English For Your Success

เรียนไม่อั้น ครบทุกทักษะ สอนสดทุกวัน