Image Not Found

คอร์ส Unlimited English

คอร์ส Unlimited English เรียนแล้วได้ผลจริง ช่วยเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

Image Not Found

เสริมความมั่นใจ และพัฒนาตัวเอง ด้วยการเรียนคอร์ส Unlimited English กับ Englishparks โดยในคอร์สนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้เอง ที่จะช่วยให้คุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยความมั่นใจให้กับผู้เรียนทุกคน

Unlimited English หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดย English Parks ให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้จริง

Englishparks เข้าใจปัญหาการเรียนด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยอย่างแท้จริง เราจึงมีการทดสอบเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการเรียนให้กับผู้เรียนแต่ละคนตามพื้นฐานและความต้องการ (Customization) เพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการเรียนมากที่สุด

การเรียนคอร์ส Unlimited English เหมาะกับใครบ้าง

Image Not Found

สำหรับคอร์ส Unlimited English เป็นคอร์สเรียนที่ออกแบบมาเพื่อปรับพื้นฐานของการพัฒนาภาษาอังกฤษในทุกทักษะของผู้เรียน ซึ่งทาง Englishparks จะมุ่งเน้นสำหรับผู้เรียนที่สนใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป จนถึงกลุ่มผู้เรียนในระดับวัยทำงาน พร้อมกับเสริมการเรียนรู้ การเรียนเขียนภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง ทำให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น พร้อมทั้งมีการรวบรวมเทคนิคด้านต่าง ๆ ในการทำข้อสอบไม่ว่าจะเป็น IELTS, TOEIC, CU-TEP, MUIC และ TU-GET เป็นต้น

รวมถึงมีการฝึกฝนการสนทนากับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง ภายในคลาสเรียนที่หลากหลาย ช่วยฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา และสามารถสร้างความมั่นใจกับผู้เรียนได้อีกด้วย

คอร์ส Unlimited English มีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะ

คอร์ส Unlimited English เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ที่ปรับรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวให้เข้ากับผู้เรียนให้พัฒนามากขึ้น การปรับพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดการปรับตัวให้คุ้นชินการใช้สำเนียงจากเจ้าของภาษาโดยตรง

ซึ่งหลักสูตรนี้เองที่ออกแบบโดย Englishparks สถาบันการสอนที่ได้เข้าใจถึงปัญหาของการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในประเทศไทยจากการวิเคราะห์ถึงปัญหา และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลในด้านอื่น พร้อมทั้งเล็งเห็นวิธีในการนำมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียนนั้นเอง พร้อมทั้งทาง Englishparks มีแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทำการวิเคราะห์ถึงการเรียนรู้ที่สามารถเข้ากับผู้เรียนได้อีกด้วย ซึ่งในแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

Unlimited English for IELTS

คอร์ส Unlimited English for IELTS เน้นการสอนตั้งแต่ภาษาอังกฤษพื้นฐานในทุกด้าน เพื่อพิชิตคะแนน IELTS 6.5 + ที่ใช้ผลคะแนนในการเรียนต่อต่างประเทศ หรือผู้ที่มีความสนใจในการเรียนหลักสูตรนานาชาติที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

หากคุณอยากที่จะเรียน IELTS เสริมเพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ทาง Englishparks ยังมีคอร์สติวสอบภาษาอังกฤษ ที่จะสามารถอธิบาย เทคนิคในการทำข้อสอบอย่างละเอียด รวมถึงการฝึกฝนจากการในชุดทดสอบเสมือนจริงอีกด้วย

Unlimited English for Exam

คอร์ส Unlimited English for Exam เป็นคอร์สที่เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่มีความต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในทุก ๆ ด้าน เพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบและต่อยอดในด้านต่าง ๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเอง รวมทั้งทาง Englishparks ยังมีหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมในการติวสอบภาษาอังกฤษต่าง ๆ เช่น TOEIC, CU-TEP, TU-GET, MUIC, TOEFL และ IELTS เป็นต้น

Unlimited English for General English

คอร์ส Unlimited English for General English เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป เริ่มต้นการเรียนแบบพื้นฐาน จนถึงการใช้ภาษาในขั้นสูง โดยเน้นในด้านการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

Masterclass

คอร์ส Master Class เป็นหลักสูตรที่ทาง Englishparks ออกแบบมาเพื่อให้เน้นในการปรับพื้นฐานแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น ให้เข้าใจหลัก Grammar, การเรียงประโยค และการฟัง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนพูดภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้สำนวนต่าง ๆ จนสามารถนำทักษะภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในระดับสูงได้อีกด้วย พร้อมทั้งนำทักษะไปต่อยอดในการทำข้อสอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ IELTS, TOEIC, CU-TEP และ TU-GET เป็นต้น

ทำไมต้องเรียนคอร์ส Unlimited English

Image Not Found

การเรียนในหลักสูตร Unlimited English นี้จะช่วยตอบโจทย์ให้ผู้เรียนได้ผลลัพธ์ดังนี้

 • LIVE COURSE EVERYDAY : ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาเพื่อปรับพื้นฐานในการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริง ซึ่งเป็นการสอนสดทุกคลาสที่เรียน
 • MAKE IT YOUR OWN WAY : ผู้เรียนสามารถเลือกการเรียนภาษาในวันไหนก็ได้ โดยสามารถจัดตารางเรียนได้ตามความสะดวกของผู้เข้าเรียนได้อีกด้วย
 • SMALL CLASS : ผู้เรียนสามารถเลือกคลาสเรียนที่มีผู้เข้าเรียนเพียง 5 – 15 ท่านต่อคลาสเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง ผู้เรียนท่านใดที่มีพื้นฐานทางด้านภาษาที่ไม่แข็งแรงก็สามารถเพิ่มศักยภาพของตนเอง ให้เก่งขึ้นได้อีกด้วย
 • PROFESSIONAL TEAM : อาจารย์ผู้สอนจะเป็นอาจารย์ที่จบมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก รวมทั้งมีเจ้าของภาษาทำการสอนโดยตรง
 • VARIETY COURSE : หากนักเรียนอยากเก่งภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถทำได้ เนื่องจากผู้สอนจะปรับตารางคอร์สเรียนทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนให้เข้ากับผู้เรียน เพื่อให้การเรียนรู้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ภายในคอร์สสอนภาษาอังกฤษ เราได้รวบรวมเทคนิคในการทำข้อสอบ (English for exam) จากการติวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเน้นการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing) ระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงช่วยพัฒนาความสามารถในการฟัง และพูดภาษาอังกฤษเพื่อคนทำงานที่ต้องใช้ภาษาในการติดต่อธุรกิจอีกด้วย (Business)

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการใช้งานขั้นสูง เน้นให้ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจในทุกสถานการณ์

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!

สิทธิพิเศษสำหรับคนลงเรียนคอร์ส Unlimited English

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนในคอร์สดังกล่าว ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งในส่วนของหลักไวยากรณ์ และการสนทนาตั้งแต่เริ่มต้น ท่านสามารถเข้าเรียน Pre-course นานสูงสุด 2 เดือน
 • ท่านสามารถทบทวนเนื้อหานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติได้ตลอดหลักสูตรโดยใช้ Online Self-Learning
 • ตลอดหลักสูตรจะมี Mock Test ในการติวสอบภาษาอังกฤษให้ฟรีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC, TU-GET, CU-TEP และ IELTS อีกด้วย

ผู้เรียนสามารถส่ง Essay Writing ได้อย่างไม่จำกัด เพื่อรับผล feedback รวมถึงข้อคิดเห็นอื่น ๆ จากอาจารย์ผู้สอนได้อย่างละเอียด เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษได้อีกทางด้วย

คอร์ส Unlimited English เลือกวัน/เวลาลงเรียนได้ตามสะดวก

สำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ท่านสามารถเลือกลงเรียนในวัน – เวลาที่ท่านสะดวกได้เลย โดยคอร์ส Unlimited English มีตารางเรียนดังนี้

 • คอร์สเรียน Unlimited Everyday ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทุกวันตามที่ท่านต้องการ วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ โดยไม่จำกัดเวลา
 • คอร์สเรียน Unlimited Weekday ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้เฉพาะวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี โดยไม่จำกัดชั่วโมง
 • คอร์สเรียน Unlimited Weekend ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ โดยไม่จำกัดชั่วโมง

โดยการเรียนคอร์ส Unlimited English นั้น ท่านสามารถเลือกระยะเวลาในการลงเรียนได้คือ 3 เดือน และ 6 เดือน ตามที่ผู้เรียนสะดวกในการลงเรียน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคอร์ส Unlimited English

ก่อนการตัดสินใจเลือกเรียนคอร์สเรียนให้ตรงกับความต้องการของตัวผู้เรียน เพื่อปูพื้นฐาน และเพิ่มเติมทักษะภาษาให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น หลายท่านคงมีข้อสงสัยที่ค้างคาใจที่เลือกเรียน วันนี้เรามาไขข้อสงสัยกันเถอะ

สำหรับท่านใดที่พื้นฐานในด้านภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรง หรือยังไม่มีความมั่นใจในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทางเราได้มีคอร์สเรียนที่ปูพื้นฐานทั้งในส่วนของ Grammar รวมถึงฝึก Conversation ในรูปแบบการเรียนภาษากับเจ้าของภาษา ที่สามารถช่วยพัฒนาภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่จะเน้นในส่วนที่ท่านยังขาดให้เก่งขึ้น ทั้งเพิ่มในจุดที่แข็งแรงให้มั่นใจในภาษามากขึ้น คือ คอร์ส Pre – Course ที่สามารถเรียนได้นานถึง 2 เดือนอีกด้วย

Image Not Found

คอร์ส Unlimited English เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียนได้สูงสุด 144-288 ชั่วโมง ในขณะที่คอร์ส Smart Conversation จะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารหรือการพูด และมีจำนวนชั่วโมงเรียนได้น้อยกว่า

Unlimited English ดีอย่างไร

Image Not Found

Grammar

สามารถเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานเพื่อความเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ไปจนถึงระดับที่ยากขึ้น เพื่อใช้ในการสอบต่าง ๆ การพูด การเขียน และพัฒนา ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษต่อไป

Image Not Found

Conversation

เรียนรู้ทักษะของการสนทนาตั้งแต่การใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสาร การท่องเที่ยว ไปจนถึงการพูดประโยคที่มีเนื้อหามากขึ้น เป็นทางการมากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการพูด และฝึกให้พูดอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด

Image Not Found

English for exam

รวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบไม่ว่าจะเป็น TOEIC, IELTS, CU-TEP และ TU-GET เน้นฝึกทำโจทย์อย่างเป็นระบบทั้ง Reading และ Listening รวมถึงคำศัพท์ต่าง ๆ โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรง

Image Not Found

Pronunciation

เน้นการออกเสียงที่ถูกต้องโดยเริ่มจากง่ายที่เน้นออกเสียงเป็นคำ จนถึงระดับยากที่สามารถพูดเป็นประโยคยาว ๆ ได้ เช่น การพูด speech การอ่านข่าว การเล่าเรื่อง การนำเสนอ พิธีกร เป็นต้น

Image Not Found

Writing

เน้นการฝึกเขียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูงอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความสับสนในการใช้งาน รวมทั้งสอนแนวคิดต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเขียน เพื่อให้งานเขียนมีความน่าสนใจ ประโยคที่กระชับ ถ่ายทอดความคิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

Image Not Found

Business

เพื่อคนทำงานที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการติดต่อธุรกิจ ทั้งด้านการเขียนและการพูด รวมไปถึงผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษในทุก ๆ รูปแบบ

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!