เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างก้าวกระโดด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวมีรายละเอียดอย่างไร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เน้นพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงผู้ที่ต้องการเน้นการฝึกทักษะเฉพาะด้านและการเตรียมตัวในการสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC, GMAT หรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ติวเข้มแบบตัวต่อตัว รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะโดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เน้นการพัฒนาที่ตรงความต้องการของผู้เรียน โดยการสอนสามารถปรับแผนการเรียนให้เข้ากับความพร้อมของผู้เรียน เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะด้วยการสนับสนุนจากผู้สอน มีปัญหาได้รับคำแนะนำในทันที ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะได้เร็ว มีความมั่นใจในการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เวลาเรียนได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ตัวอย่างหัวข้อในการเรียน เช่น เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เหมาะกับผู้เรียนแบบใด การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวเหมาะสำหรับผู้เรียน ดังต่อไปนี้ ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย! เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ที่ไหนดี การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับ English Parks มอบประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาที่ยอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพสูง ลักษณะเฉพาะของวิธีการสอนช่วยให้มั่นใจได้ว่าสไตล์การเรียนรู้ จุดแข็ง ส่วนที่ต้องปรับปรุงจะได้รับการแก้ไขอย่างทันที ข้อดีของการเรียนที่ English Parks มีดังนี้ การเรียนที่ English Parks เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด…

เรียนเขียนภาษาอังกฤษ

เรียนเขียนภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ (คอร์ส Writing) ของ English Parks เป็นคอร์สที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนภาษาอังกฤษให้นำไปใช้งานได้จริง อีกทั้งการเรียนเขียน Essay ยังช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกนำความรู้ด้านไวยากรณ์มาใช้ รวมถึงการเลือกใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมในระดับภาษาต่าง ๆ อีกด้วย สำหรับการเรียนเขียนภาษาอังกฤษกับคอร์ส Writing นี้ เปิดสอนทั้งการเรียนเขียนแบบพื้นฐานและการเขียนเชิงวิชาการด้วยครูผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ความสำคัญในการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคอร์ส ครูจึงสามารถสอนเน้นจุดที่ต้องพัฒนาเป็นรายบุคคลได้ ดังนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานการเขียน ฝึกเขียนในรูปแบบหลากหลาย รวมไปถึงการใช้เทคนิคด้านการเขียน เพื่อให้มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องแล้วสามารถเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้เพิ่มเติม: เรียนภาษาอังกฤษกับ Englishparks ครอบคลุมทุกทักษะ English Parks เปิดคอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คอร์ส ซึ่งแบ่งเป็นคอร์ส Writing ต่างกันมีรายละเอียดการสอนต่าง ๆ ดังนี้ คอร์ส Sentence Writing เป็นการเรียนเขียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเขียน สอนตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านการเรียนไวยากรณ์สำหรับการเขียน สอนการเขียนทั่วไปได้ มีเทคนิคการเลือกใช้คำศัพท์ สำนวนต่าง ๆ จนไปถึงการเขียนภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนได้ สามารถนำไปใช้พัฒนาการเขียน Essay ได้ คอร์ส Academic Writing…

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน นับว่าเป็นคอร์สแรกหรือเปรียบเสมือนบันไดขั้นแรกในการเริ่มต้นสู่การเรียนภาษาอังกฤษ เพราะจากคอร์สนี้คุณจะได้ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณเพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดต่าง ๆ ที่คุณต้องการ และช่วยให้คุณใช้งานภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง สามารถที่จะนำไปใช้ทั้งในการสอบหรือการสื่อสารกับคนอื่น ๆ ทั่วโลกได้ อีกทั้งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะทำให้คุณสามารถต่อยอดไปยังการเรียนขั้นสูงสุดได้ ทำให้คุณเข้าใจหลักไวยากรณ์ การเรียบเรียงประโยค และการพูดสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจะทำให้คุณนำความรู้ด้านภาษาไปใช้งานในชีวิตจริงได้ ทั้งการทำข้อสอบ การสื่อสารอย่างถูกวิธี และสิ่งที่สำคัญของการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ คือ การมองหาโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่มีหลักการสอนที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และทำให้คุณสามารถเข้าใจการเรียนภาษาได้อย่างง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องเป็นการเรียนในเชิงวิชาการมากเกินไป ซึ่งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ Englishparks ของเราจะตอบโจทย์การเรียนภาษาอังกฤษให้คุณได้ครบอย่างแน่นอน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจาก Englishparks จะทำให้คุณเรียนปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากความรู้เป็นศูนย์หรือระดับไหนก็แล้วแต่ ทาง Englishparks ก็สามารถที่จะจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้กับคุณได้ ทั้งการเรียนคอร์ส Basic English, คอร์ส grammar และคอร์ส Pronunciation เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณได้ปูพื้นฐานโครงสร้างประโยคของภาษา การออกเสียง และไวยากรณ์ทั้งหมดของ นอกจากนี้ Englishparks ของเรายังมีคอร์สเรียนอีกมากมายที่จะทำให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น คอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของ Englishparks ของเรานั้นจะมีทั้งคอร์สอน Grammar และคอร์สสอน Pronunciation ซึ่งเหมาะอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณ…

ติว CU-TEP

ติว CU-TEP

ติว CU-TEP คอร์สเรียนแบบตรงจุด รวมทุกเทคนิค Course Summary จุดเด่น เตรียมสอบ CU-TEP กับทีมอาจารย์ไทยมากประสบการณ์ เนื้อหาที่สอน เจาะลึกข้อสอบทั้งด้านการอ่าน การฟัง และข้อสอบ Error identification เหมาะกับใคร ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ CU-TEP วัตถุประสงค์ของคอร์ส เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ CU-TEP ให้ได้คะแนนตามเป้าหมาย ระยะเวลาเรียน 3 เดือน (36 ชั่วโมง) CU-TEP คืออะไร ทำไมต้องติว CU-TEP Chulalongkorn University Test Of English Proficiency หรือที่เรียกสั้นๆ กันว่า CUTEP เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่จัดโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ถ้าเราต้องการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท จนถึงเอกที่จุฬาลงกรณ์ เราจำเป็นที่จะต้องทำคะแนน CUTEP ให้ถึงเกณฑ์ การติว CUTEP จึงมีความสำคัญและจะเป็นตัวช่วยทำคะแนนสอบ CUTEP ให้ถึงตามเป้าหมายที่มหาลัยตั้งไว้ เตรียมตัวอย่างไรให้มีประสิทธิภาพก่อนสอบ CU-TEP…

ติว TGAT / ติว A-Level / ติวเข้ามหาวิทยาลัย

ติว TGAT / ติว A-Level / ติวเข้ามหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษในปัจจุบันถือเป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นบันไดต่อยอดทางด้านการศึกษาหรือว่าใช้ในการทำงาน ซึ่งการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก็มีอยู่มากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นติวเข้ามหาลัย ติว A-Level หรือติว TGAT 66 ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายรวมถึงการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงเพราะมีผู้เข้าสอบในแต่ละรอบเป็นจำนวนมาก การติวภาษาอังกฤษอย่างติว A-Level หรือติว TGAT นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนคำศัพท์และอัดแน่นความรู้ด้านภาษาอังกฤษแล้วยังช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ รวมถึงปรับปรุงจุดที่ไม่ถนัดเพื่อเพิ่มโอกาสได้คะแนนเข้ามหาวิทยาลัยตามที่ตั้งเป้าไว้ นอกจากนี้แล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามจริงได้เป็นอย่างดี แต่การสอบแต่ละประเภทนั้นมีเกณฑ์การวัดผลอย่างไรบ้าง และควรเลือกเรียนคอร์สติวภาษาของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเพื่อติวเข้ามหาลัยแบบไหนดี เนื่องจากการปรับเปลี่ยนมาใช้ผลคะแนน TGAT ยื่นสมัครเข้ามหาลัยในปีการศึกษา 2566 ทำให้น้อง ๆ หลายคนอาจยังไม่คุ้นเคยว่ามีการสอบอย่างไร สำหรับการสอบ TGAT ข้อสอบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่นั้นเป็นภาษาอังกฤษ โดยพาร์ทแรกจะเน้นในเรื่องการสื่อสารกับการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งข้อสอบส่วนนี้จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ในส่วนของการสอบ A-Level จะเป็นการวัดความรู้เชิงวิชาการทั่วไปตามหลักสูตร ซึ่งการสอบทั้งสองแบบนั้นล้วนต้องอาศัยทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่แม่นยำและรวดเร็วเนื่องจากเวลาที่จำกัด การลงคอร์สติวเข้ามหาลัยอย่างคอร์สติว TGAT หรือติว A-Level จึงเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการฝึกฝนและเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามสอบในครั้งถัดไป TGAT หรือ Thai General Aptitude Test คือการสอบวัดความถนัดทั่วไปซึ่งเป็นข้อสอบรูปแบบใหม่ที่ต่อยอดมาจากข้อสอบเดิมอย่าง GAT ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาที่ใช้สอบ TGAT เป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเต็ม 300 คะแนน และผลคะแนนที่ได้จะใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ…

เรียน Sentence writing

เรียน Sentence writing

Course Summary จุดเด่น ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษจากหลักไวยากรณ์ต่าง ๆ นำไปใช้ได้ทั้งในการเรียน การสอบและการทำงาน เนื้อหาที่สอน การนำหลักไวยากรณ์มาใช้แต่งประโยคภาษาอังกฤษ เหมาะกับใคร ผู้เรียนที่มีพื้นฐานในระดับกลาง หรือเรียนรู้ไวยากรณ์มาบ้างแล้ว วัตถุประสงค์ของคอร์ส เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง ระยะเวลาเรียน 3 เดือน (24 ชั่วโมง) หลักสูตร Sentence Writing ของ English Parks เหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเริ่มปูพื้นฐานการเรียนไวยากรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนควบคู่กับการฝึกสร้างประโยคด้วยตนเอง การเขียนเป็นทักษะที่สำคัญทั้งในการเรียนและการทำงาน การเรียนเริ่มต้นจากเขียนประโยคง่ายๆ (Simple Sentences) ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในการสนทนาและการเขียนทั่วๆ ไปได้ (General Speaking and General Writing) จนกระทั่งสามารถเขียนประโยคที่มีความซับซ้อนและสวยงามมากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้หรือทักษะการเขียนที่ได้ไปประยุกต์สำหรับการเขียนเรียงความ (Essay Writing) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสอบ TOEFL, IELTS หรือการเขียนเรียงความในการขอทุนการศึกษาต่างๆ ได้ (Academic Writing) ซึ่งการเขียนที่ดีนั้นไม่ใช่แค่เขียนให้ถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีแนวคิดและเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ รวมไปถึงการใช้ประโยคที่กระชับ มีความสละสลวย รวมถึงจะได้เรียนรู้ที่จะใช้คำศัพท์ หรือสำนวนต่างๆ…

เรียน Academic writing

เรียน Academic writing

คอร์สเรียน Academic Writing เป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับการเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโครงงาน, การเขียนย่อหน้า, การเขียน Thesis Statement, การเขียน Topic Sentence รวมไปถึงการเขียน Essay Writing อีกด้วย หากคุณกำลังสงสัยว่าการเรียน Academic Writing นั้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบ ประโยชน์หลักๆ ที่จะได้รับจากการเรียน Academic Writing มีหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ได้ฝึกเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ, ได้เรียนรู้หลักการเขียนภาษาอังกฤษอย่างแม่นยำและถูกต้อง, ได้เข้าใจและสามารถเขียนบทความได้อย่างคล่องแคล่วมั่นใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอบภาษาอังกฤษอย่าง IELTS ได้ และสุดท้ายสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อทางการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ด้วย จะเห็นได้ชัดว่าการเรียน Academic Writing มีข้อดีและประโยชน์ในอนาคตมากเลย รับรองว่าหลังจากเรียนคอร์สเรียน Academic Writing จบแล้วได้รับประโยชน์แน่นอน หลักสูตรการสอน Academic Writing จะเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับบุคคลทุกเพศทุกวัยที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ รวมไปถึงบุคคลที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS Writing และบุคคลที่อยากไปศึกษาต่อต่างประเทศอีกด้วย โดยหลักสูตรเรียน Academic Writing…

เรียน Pronunciation

เรียน Pronunciation

เรียน Pronunciation เพิ่มความมั่นใจพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ Course Summary จุดเด่น เรียนรู้ “การออกเสียง” แบบเจาะลึก ครบทั้งทฤษฏีและปฏิบัติในคอร์สเดียว เนื้อหาที่สอน ฝึกออกเสียงตั้งแต่ระดับเสียง ระดับคำ การเน้นเสียง จนถึงการพูดเป็นประโยค เหมาะกับใคร ทุกคนที่ต้องการพัฒนาการออกเสียงให้ถูกต้องมากขึ้น วัตถุประสงค์ของคอร์ส เพิ่มความถูกต้องและมั่นใจการออกเสียงภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 2 เดือน (16 ชั่วโมง) การเรียน Pronunciation เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามหากผู้เรียนต้องการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ เพราะคนไทยส่วนมากมีปัญหาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติจากการออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง การเรียน Pronunciation หรือการออกเสียง จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยหากเรามีการออกเสียงที่ถูกต้องแล้ว จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Englishparks จะมาบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของคอร์ส Pronunciation ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เรียน Pronunciation กับผู้เชี่ยวชาญ มีประโยชน์อะไรบ้าง การเรียน Pronunciation หรือการเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่สำคัญของการเรียนภาษา และเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี โดยการเรียน Pronunciation มีประโยชน์ดังนี้ ปรึกษาเรื่องการเรียน…

เรียน Grammar

เรียน Grammar

คอร์สเรียน grammar ภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกเนื้อหา Course Summary จุดเด่น ปูพื้นฐานครบทุกไวยากรณ์ที่จำเป็น โดยครูไทยมากประสบการณ์ เนื้อหาที่สอน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นทั้งหมดในการสื่อสาร เหมาะกับใคร ผู้เรียนที่มีพื้นฐานอ่อนถึงระดับกลาง ที่ต้องการเข้าใจหลักไวยากรณ์ หรือ ทบทวนหลักไวยากรณ์ วัตถุประสงค์ของคอร์ส เรียนรู้ ทำความเข้าใจและฝึกฝนการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 3 เดือน (36 ชั่วโมง) การเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตาม หลักการใช้ภาษาให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน ซึ่งการเรียนหลักการใช้ภาษาอังกฤษเป็นที่รู้จักในชื่อการเรียน grammar ผู้เรียนจะได้รู้หลักการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องทั้งการเขียน และการพูด แม้ว่าจะพูดให้คู่สนทนาเข้าใจได้ หรือเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจได้ แต่ grammar จะช่วยให้การใช้ภาษาของเราสละสลวยมากยิ่งขึ้น รายละเอียดคอร์สเรียน grammar คอร์สเรียน grammar ของ Englishparks เป็นหลักสูตรที่เน้นการสอนแกรมม่า ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ การเรียน grammar มีความสำคัญอย่างมาก สามารถนำไปประยุกต์ได้ทั้งการเรียน การทำงาน…

Private New SAT

Private New SAT

Digiral SAT คือ ข้อสอบระดับมาตรฐานสากลจาก College board ที่มีปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบ SAT เดิม โดยจากการทำข้อสอบด้วยกระดาษเป็นการสอบทางออนไลน์โดยใช้ Notebook หรือ Tablet ของตนเองหรือของสถาบัน อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนการสอบบางส่วน เช่น จำนวนข้อสอบลดลง ข้อสอบง่ายขึ้นแต่ยังคงสามารถใช้วัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีฟังก์ชันเสริม เช่น Notepad, Line Focus, Strikethrough(ตัดช้อยส์ข้อผิด) Mark for review(คำถามที่ต้องการกลับมาทวนอีกครั้ง) รวมถึงยังยกเลิกการห้ามใช้เครื่องคิดเลข และการให้สูตรคณิตพร้อมดู เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สอบมากขึ้น การสอบ Digital SAT จะวัดทักษะความรู้ของผู้สอบ 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์(Math) และภาษาอังกฤษ(Reading and Writing) โดยใน 1 ปีทาง College board จะเปิดให้สมัครสอบหลายรอบ โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ $103 (ประมาณ 3,600 บาท) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ แต่ผลสอบจะมีอายุใช้งานเพียง 2…