Image Not Found

Private NEW SAT

ติว Digital SAT เตรียมตัวให้พร้อมก่อนพิชิตสนามสอบทำคะแนน

Image Not Found

การสอบ Digtal SAT คืออะไร รู้ให้ชัวร์ เข้าใจเต็มร้อยก่อนติว SAT

Digiral SAT คือ ข้อสอบระดับมาตรฐานสากลจาก College board ที่มีปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบ SAT เดิม โดยจากการทำข้อสอบด้วยกระดาษเป็นการสอบทางออนไลน์โดยใช้ Notebook หรือ Tablet ของตนเองหรือของสถาบัน

อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนการสอบบางส่วน เช่น จำนวนข้อสอบลดลง ข้อสอบง่ายขึ้นแต่ยังคงสามารถใช้วัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีฟังก์ชันเสริม เช่น Notepad, Line Focus, Strikethrough(ตัดช้อยส์ข้อผิด) Mark for review(คำถามที่ต้องการกลับมาทวนอีกครั้ง) รวมถึงยังยกเลิกการห้ามใช้เครื่องคิดเลข และการให้สูตรคณิตพร้อมดู เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สอบมากขึ้น

การสอบ Digital SAT จะวัดทักษะความรู้ของผู้สอบ 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์(Math) และภาษาอังกฤษ(Reading and Writing) โดยใน 1 ปีทาง College board จะเปิดให้สมัครสอบหลายรอบ โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ $103 (ประมาณ 3,600 บาท) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ แต่ผลสอบจะมีอายุใช้งานเพียง 2 ปีเท่านั้น

ดังนั้นหากต้องการสอบได้คะแนนดี ๆ พร้อมยื่นเข้ามหาลัยในฝัน จึงควรเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริงโดยช่วงที่แนะนำลงติวสอบ SAT จะเป็นช่วงมัธยมปลาย เนื่องจากการติว SAT ในช่วงมัธยมปลายจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้สอบ Digital SAT และยื่นเข้ามหาลัยก่อนที่ผลคะแนนจะหมดอายุ หรือในกรณีที่ได้คะแนนไม่ถึงเป้า ก็สามารถสอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนนตามที่หวังไว้ได้

รายละเอียดคอร์สติว SAT

จากที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่า การสอบ Digital SAT ถูกแบ่งออกออกเป็น 2 Part คือ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมคะแนนเต็มทั้งหมด 1,600 คะแนน โดยในแต่ละ Part จะแบ่งคะแนน ตามจำนวนข้อสอบและเวลาที่ให้ ดังนี้

Part ที่สอบคะแนนเต็มPart สอบและจำนวนคำถามเวลาที่ใช้สอบ
คณิตศาสตร์ (Mathematics)800 คะแนนModule 1 : 22 ข้อ35 นาที
Module 2 : 22 ข้อ35 นาที
ภาษาอังกฤษ (Reading and Writing)800 คะแนนModule 1 : 27 ข้อ32 นาที
Module 2 : 27 ข้อ32 นาที

หมายเหตุ
การสอบ Digital SAT ปรับเกณฑ์การให้คะแนนแบบใหม่ คือ ในช่วง Module 1 ผู้เข้าสอบจะได้ทำข้อสอบที่มีระดับความยากทั้งแบบง่าย ปานกลาง และยากเหมือนกัน เมื่อทำเสร็จจะมีเวลาให้พักก่อนเริ่มทำข้อสอบ Module ถัดไป แต่ในการทำข้อสอบ Module ถัดไป ผู้เข้าสอบจะได้ทำข้อสอบต่างกันขึ้นอยู่กับคะแนนช่วงแรกที่ได้รับ

 • ในกรณีที่ทำ Module 1 ได้คะแนนเยอะกว่า 60% = Hard Test (ได้คะแนน 450-800 คะแนน)
 • ในกรณีที่ทำ Module 1 ได้คะแนนน้อยกว่า 60% = Easy Test (ได้คะแนน 200-600 คะแนน)

จากเกณฑ์การให้คะแนนแบบใหม่จะเห็นได้ว่าถ้าต้องการคะแนนสอบ SAT ดี ๆ ไว้ยื่นเรียนคณะที่ชอบ ควรทำคะแนน Module แรกให้ได้เกิน 60% เพราะถ้าทำได้คะแนนน้อยกว่า 60% เท่ากับว่าผู้สอบจะเสียคะแนนอย่างน้อย 25% ของวิชานั้น ๆ เลยทีเดียว ดังนั้นการเตรียมตัวติว SATให้พร้อมก่อนสอบจริงจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้แนวข้อสอบและวิธีการทำข้อสอบ SAT ใหม่ให้ได้คะแนนดี

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนคอร์สติว SAT math, SAT writing และ reading ของ Englishparks ตัวคอร์สจะเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการใช้คะแนนสอบยื่นเข้ามหาลัยหลักสูตรอินเตอร์ หรือนำคะแนนไปใช้สมัครเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จะมีคอร์ส Private ที่ผู้เรียนสามารถเรียนติว SAT ตัวต่อตัว หรือจะเรียน SAT พร้อมกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มก็ได้

คอร์ส Private นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนสอบ SAT คณิตศาสตร์ และ SAT ภาษาอังกฤษได้ดี ซึ่งคอร์สนี้จัดสอนโดยคุณครูที่ผ่านการสอบ SAT ได้เต็มหรือเก็บเต็มทุกวิชา และมีประสบการณ์การสอนเพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ อธิบายข้อสงสัย และให้คำแนะนำพร้อมเคล็ดลับให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้จากการติว SAT ไปใช้ทำข้อสอบได้คะแนนดีขึ้น

อีกทั้งการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวเองก็จะช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงคุณครูได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งในกรณีที่เกิดข้อสงสัยหรือต้องการให้คุณครูช่วยอธิบายเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ ก็สามารถถามคุณครูได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนใช้เวลาติวสอบ SAT ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นอีกด้วย

คอร์สเรียนติว SAT ตัวต่อตัว จึงเหมาะกับผู้เรียนที่ชอบความเป็นส่วนตัว และต้องการโฟกัสทำความเข้าใจโครงสร้างข้อสอบและขอบเขตเนื้อหาที่นำมาใช้สอบอย่างละเอียด สำหรับผู้ที่สนใจลงคอร์ส Private SAT ของทาง Englishparks จะมีจำนวนชั่วโมงการสอนต่อคอร์ส30, 50 และ80 ชั่วโมง

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!

ติว SAT เหมาะกับผู้เรียนกลุ่มใด

การสอบ SAT เป็นการสอบวัดความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ และความเข้าใจภาษาอังกฤษในส่วน Reading และ Writing ของผู้เข้าสอบ เพื่อนำคะแนนไปยื่นใช้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรติว SAT จะเหมาะกับผู้เรียนกลุ่มต่อไปนี้

Image Not Found
 • ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ (International Program) ในประเทศไทย เช่น คณะBBA, คณะ EBA และคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, คณะBBA คณะ BE ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีเงื่อนไขใช้คะแนนสอบ SAT
 • ผู้ที่มีความต้องการใช้คะแนนสอบ SAT ในการยื่นศึกษาเรียนต่อระดับมหาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการติวเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตร International หรือติว SAT เพื่อนำคะแนนสอบไปใช้ยื่นเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ควรวางแผนเตรียมตัวให้พร้อม โดยใช้เวลาที่มีติวทักษะที่ตนเองต้องการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อสามารถทำข้อสอบได้คะแนนถึงตามเกณฑ์ของคณะที่ต้องการศึกษา

ทำไมถึงควรเลือกติว SAT กับ Englishparks

 • Englishparks จัดหลักสูตรติว SAT ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ก่อนเรียนติวสอบ SAT ผู้เรียนจะต้องทำข้อสอบ Placement Test ของทางสถาบัน(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อประเมินทักษะและทางสถาบันจะจัดเนื้อหาการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป
 • ในการจัดคอร์สเรียน SAT จะเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวเท่านั้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนได้อย่างเต็มที่ รวมถึงยังเน้นสอนจุดที่ผู้เรียนต้องการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนสอบได้คะแนนตามที่ต้องการ
 • สอนโดยคุณครูผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญทางด้านการสอนโดยเฉพาะ โดยคุณครูของทาง Englishparks ทุกคนเข้าใจปัญหาที่เด็กไทยส่วนใหญ่พบเจอเกี่ยวกับการทำข้อสอบ ซึ่งทางคุณครูพร้อมให้คำแนะนำรวมถึงสอนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น
 • มีข้อสอบให้ผู้เรียนสามารถนำมาฝึกฝนได้อย่างไม่จำกัด พร้อมมีคุณครูคอยแนะนำหลังจากทำข้อสอบอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง ทำให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายและสามารถทำข้อสอบได้คะแนนตามที่ตั้งเป้าไว้

ติว SAT ตัวต่อตัว ส่งผลดีต่อผู้เรียนอย่างไร

 • ในการติว SAT ตัวต่อตัวครูผู้สอนจะพิจารณาทักษะในแต่ละด้านของผู้เรียน ว่าควรเน้นสอนจุดไหนเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์แน่นมากขึ้น
 • ครูผู้สอนจะช่วยปรับเนื้อหาการสอน SAT ให้เข้ากับทักษะความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่ในปัจจุบัน ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเอง และยังส่งผลทำให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาที่จะเรียนต่อไปง่ายขึ้น
 • ในคอร์สติว SAT ตัวต่อตัว จะมีข้อสอบให้ผู้เรียนสามารถลองฝึกทำได้อย่างไม่จำกัด หลังจากที่ฝึกทำข้อสอบแล้ว จะช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงจุดที่ตนเองควรฝึกฝนเพิ่มเติม รวมถึงยังช่วยสร้างความคุ้นเคยในการทำข้อสอบในสถานการณ์จริง
 • ระหว่างที่ติว SAT ครูผู้สอนจะช่วยชี้แนะ และบอกแนวทางเคล็ดลับในการทำข้อสอบ SAT เพิ่มเติมให้กับผู้เรียน ซึ่งจะช่วยทำให้เวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบจริงลดลง

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการติว SAT

ไม่เก่งคณิตศาสตร์ ไม่เก่งอังกฤษ ติว SAT ช่วยได้ไหม

หากกังวลว่าตนเองไม่เก่งคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ การเรียน SAT กับทางสถาบันก็จะช่วยปรับหลักสูตรการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเน้นปูพื้นฐานของผู้เรียนให้แน่นขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนไปได้อย่างถ่องแท้ และสามารถนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบจริงได้

ติว SAT ตัวต่อตัว ดีกว่าติว SAT ด้วยตนเองอย่างไร

การติว SAT ตัวต่อตัวกับคุณครูจะช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงจุดที่ตนเองควรฝึกเพิ่มเติมได้จากคำชี้แนะของคุณครู ทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะนั้น ๆ ได้อย่างตรงจุด และทางคุณครูจะให้คำแนะนำและเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำข้อสอบ SAT เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสอบได้คะแนนดีตามที่ต้องการ

ติว SAT ช่วยให้คะแนนดีขึ้นได้จริงไหม

การติว SAT จะช่วยให้ผู้เรียนได้คะแนนตามที่ตั้งไว้ได้จริง โดยคุณครูจะคอยให้คำแนะนำและให้เคล็ดลับที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ Digital SAT ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาในการทำข้อสอบลดลง มีเวลาตรวจทานคำตอบมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นลดลง เป็นเหตุให้คะแนนของผู้เรียนดีขึ้น

ควรเริ่มติว SAT ตอนไหน

เมื่อตั้งเป้าหมายที่จะเลือกเรียนคณะหลักสูตรอินเตอร์หรือตัดสินใจเรียนต่อต่างประเทศแล้ว ผู้เรียนสามารถลงเรียนคอร์สติว SAT ได้เลย เพราะจะทำให้ผู้เรียนมีเวลาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงมากยิ่งขึ้น แต่ในกรณีที่ต้องการปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้แน่นมากขึ้นก็สามารถลงคอร์สอื่น ๆ ควบคู่กับการเรียน SAT ได้เช่นกัน

สรุปติว SAT เพิ่มคะแนนพร้อมยื่นเรียนคณะที่ใฝ่ฝัน

คอร์สติว SAT เป็นคอร์สที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานและพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้แน่นเพื่อนำไปใช้สอบ SAT ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานสากลที่นำคะแนนสอบที่ได้ไปใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์รวมถึงการใช้สมัครเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในส่วนของคอร์สเรียน SAT ของ Englishparks จะเป็นคอร์สติว SAT ตัวต่อตัว สอนโดยคุณครูที่มีความเข้าใจเด็กและมีความเป็นกันเองเข้าถึงได้ง่าย ผู้เรียนจึงสามารถสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ได้มากขึ้น และทางครูผู้สอนเองก็จะให้คำแนะนำและเคล็ดลับในการทำข้อสอบ SAT เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบ SAT ได้คะแนนถึงเป้าที่ตั้งไว้

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานหรือฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้ชำนาญมากขึ้นเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนติว SAT หรืออยากเรียนควบคู่กันเพื่อสามารถเรียน SAT ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้น ก็สามารถศึกษาข้อมูลคอร์สอื่น ๆ ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Englishparks หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://englishparks.in.th/about-us/

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!