Image Not Found

คำว่า สูง ในภาษาอังกฤษ ที่เราใช้กันบ่อยก็คือ Tall กับ High

แต่เอ๊ะ… คนตัวสูง ภูเขาสูง ตึกสูง ดอกเบี้ยสูง คำไหนใช้ Tall คำไหน High ดูได้ตามรูปเลยนะคะ ^^

#EnglishParks #EnglishTip

Unlimited English For Your Success

เรียนไม่อั้น ครบทุกทักษะ สอนสดทุกวัน