8 วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษ ไม่มีพื้นฐานก็สามารถพูดภาษาอังกฤษให้เก่งได้

Image Not Found

ภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นภาษาสากลที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง หากใครที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ย่อมมีโอกาสมากกว่า ดังนั้น การพูดภาษาอังกฤษได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่สามารถมองข้ามได้ หากใครที่ยังไม่เก่งก็ควรจะฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเราจะขอแนะนำ 8 วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษที่ทุกคนสามารถฝึกฝนตามได้อย่างง่าย ๆ ทั้งฝึกฝนด้วยตนเอง ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ หรือจะสมัครเรียนกับสถาบันสอนภาษาโดยเฉพาะ

แนะนำ 8 วิธี ฝึกพูดภาษาอังกฤษง่าย ๆ ทำได้ทุกคน

เชื่อว่า ใครหลาย ๆ คนคงอยากพูดภาษาอังกฤษได้ แต่ก็ยังขาดความมั่นใจ และไม่รู้ว่า จะต้องฝึกฝนตนเองอย่างไร ให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ ดังนั้น เราขอนำเสนอ 8 วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษง่าย ๆ สามารถทำได้ทุกคน ดังนี้

1. ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับตัวเอง

Image Not Found

วิธีแรก คือ ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง โดยเป็นการหัดพูดและฟังเสียงของตนเอง อาจจะใช้วิธีการง่าย ๆ คือ การยืนอยู่หน้ากระจก แล้วลองออกเสียง สังเกตลักษณะการเคลื่อนไหวของปากตนเอง ว่า มีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องหรือไม่ แล้วสำเนียงเสียงมีความชัดเจนหรือไม่

2. ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับคนรอบข้าง

Image Not Found

วิธีพูดภาษาอังกฤษให้เก่งอีก 1 วิธี คือ การหัดพูดภาษาอังกฤษให้บ่อยขึ้น ด้วยอาจจะเริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษกับคนรอบข้าง เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือเพื่อนสนิท ให้ลองฟังการออกเสียงของเราว่า ถูกต้อง สามารถสื่อใจความได้ตามที่ต้องการหรือไม่ อาจจะมีการฝึกไปทีละลำดับ เช่น

 • เริ่มจากการฝึกพูดภาษาอังกฤษทีละคำในประโยคภาษาไทย
 • แล้วเพิ่มจำนวนคำภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเรื่อย ๆ
 • ฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคยาว ๆ

3. ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยการอ่านออกเสียง

Image Not Found

ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากการอ่านภาษาอังกฤษผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ ข่าวสาร เป็นต้น โดยเริ่มอ่านช้า ๆ ชัด ๆ เพื่อให้อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งวิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษนี้ ยังช่วยให้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ในแวดวงต่าง ๆ ไปในตัวอีกด้วย

4. ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยการฟังสื่อต่าง ๆ

Image Not Found

ด้วยปัจจุบัน สื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย เราสามารถเข้ารับฟัง รับชม พร้อมฝึกพูดภาษาอังกฤษตามได้ สามารถกดหยุดหรือเล่นซ้ำได้ตลอดเวลา การรับฟังเจ้าของภาษาภาษา แล้วหัดพูดภาษาอังกฤษตาม จะช่วยให้เราออกเสียงตามสำเนียงเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

5. ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับสื่อการเรียนรู้

Image Not Found

เป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษจากแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์สำหรับสอนพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น Duolingo, Rosetta Stone, Babbel เป็นต้น ซึ่งบางสื่อเหล่านี้ เราสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังช่วยฝึกภาษาอังกฤษในด้านอื่น ๆ อีกด้วย เราสามารถเรียน grammar โครงสร้างประโยคอื่น ๆ ได้อีกด้วย

6. ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ

Image Not Found

อีกหนึ่งวิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษที่ได้ผลชัดเจน คือ การฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ โดยสมัครเข้าเว็บไวต์สำหรับฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ โดยจะเป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม เป็นลักษณะของการสอนภาษาซึ่งกันและกัน สำหรับเราซึ่งต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษก็จะได้เจอกับเพื่อนชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทย ถือเป็นการสอนภาษาซึ่งกันและกันไปในตัว

7. ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมส่งเสริมภาษา

Image Not Found

ในปัจจุบันมีกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในสถานศึกษา องค์กรเอกชน และภาครัฐต่าง ๆ เราสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัคร ไกด์ หรือล่าม เพื่อฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ ด้วยกิจกรรมเหล่านี้ จะเป็นสถานการณ์จริงให้เราได้ฝึกสนทนาโต้ตอบ ใช้ไหวพริบ และคำศัพท์ได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ

8. ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา

Image Not Found

วิธีพูดภาษาอังกฤษให้ได้สุดท้าย ซึ่งเห็นผลอย่างชัดเจน คือ การฝึกพูดภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา ด้วยสถาบันเหล่านี้ จะมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่มักจะมีทีมผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา ซึ่งมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง ฉับไว เป็นธรรมชาติ แต่ทั้งนี้ เราก็ต้องเลือกสถาบันสอนภาษาที่เชื่อถือได้ มีผู้เรียนการันตีผลการเรียนชัดเจนอย่างเช่น Englishparks ซึ่งมีคอร์สฝึกพูดภาษาอังกฤษหลากหลาย เช่น

 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เป็นคอร์สฝึกภาษาอังกฤษที่เน้นพัฒนาทักษะหรือเนื้อหาตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
 • คอร์สเรียน Smart conversation เป็นคอร์สสอนภาษาอังกฤษที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะการฟังและการพูดกับเจ้าของภาษาอย่างเข้มข้น จนเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
 • คอร์สเรียน Pronunciation เป็นคอร์สสำหรับฝึกการออกเสียงคำต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ช่วยเพิ่มความมั่นใจ ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

ทำไมฝึกพูดภาษาอังกฤษ แต่ยังพูดไม่ได้

หลายคนฝึกพูดภาษาอังกฤษมานาน แต่ก็ยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลาย ๆ สาเหตุ ดังนี้

 • ขาดความสม่ำเสมอในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ เพราะการฝึกพูดเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำ หากขาดความสม่ำเสมอแล้ว ก็จะทำให้พูดได้ช้าลง
 • ฝึกพูดภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ด้วยแต่ละคนก็มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราก็ควรหารูปแบบการฝึกที่เหมาะสมกับตนเอง
 • ยังขาดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ จึงทำให้ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • ขาดประสบการณ์ในการสนทนากับชาวต่างชาติ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่สามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ

การฝึกพูดภาษาอังกฤษเหมาะกับใคร แล้วทำไมจึงควรฝึก

การฝึกพูดภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับใครหลาย ๆ คน โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้

 • นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ควรฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง เพื่อรักษาผลการเรียน รวมถึงแผนการเรียนในอนาคต
 • ผู้ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน โดยเฉพาะในบริษัทต่างชาติ หรือต้องการคะแนนสอบภาษาอังกฤษในการเลื่อนขั้น
 • ผู้ต้องการเตรียมตัวสอบ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, หรือการสอบอื่น ๆ จึงควรเรียนพูดภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้คะแนนทักษะการพูดที่ดี
 • ผู้ต้องการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เดินทางได้สะดวกขึ้น สามารถสื่อสารกับทุกคนได้ง่ายขึ้น
 • ผู้ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ตนเอง เพราะการฝึกพูดภาษาอังกฤษให้เก่ง จะทำให้กล้าทำกิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาติได้ง่ายขึ้น

ส่วนเหตุสำคัญสำหรับการฝึกพูดภาษาอังกฤษ คือ

 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสนทนา สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
 • การออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ร่วมสนทนา เกิดเป็นความประทับใจที่ดี
 • คนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดี ย่อมได้รับโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นในองค์กร ทำให้มีโอกาสเจิรญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูงกว่าคนอื่น
 • เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การเรียนรู้ในชีวิตต่างแดน การพูดภาษาอังกฤษได้ช่วยให้เราออกไปสัมผัสโลกในมุมมองใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นใจ

ทำไมต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษ กับ Englishparks

Image Not Found

วิธีพูดภาษาอังกฤษให้เก่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วที่สุด คือ การฝึกพูดภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา เพราะสถาบันสอนภาษาจะมีครูผู้สอนซึ่งเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ ทำให้เราได้เรียนรู้สำเนียง คำศัพท์ รูปแบบการสนทนาจากต้นตำรับจริง ๆ อีกทั้งผู้สอนยังมีเทคนิคที่จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Englishparks มีจุดเด่นน่าสนใจ ดังนี้

1. ครูผู้สอนมืออาชีพ

จุดเด่นแรกของ Englishparks คือ มีทีมครูผู้สอนมากประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ล้วนแต่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษขั้นสูง มีความสามารถ จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

อีกทั้งอาจารย์ชาวไทยมีความเข้าใจปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นสำเนียงการพูด ความไม่มั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ อาจารย์ทุกท่านพร้อมให้ความช่วยเหลือฝึกพูดภาษาอังกฤษ ให้คำแนะนำให้เราสามารถพัฒนาตนเอง พูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยอาจารย์ชาวต่างชาติก็จะช่วยสร้างบรรยากาศ จำลองสถานการณ์จริง จนผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยไม่เขินอายในการใช้ภาษาอังกฤษอีกต่อไป

2. คอร์สเรียนหลากหลาย

Englishparks มีคอร์สเรียนครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องการ ตั้งแต่คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อปรับความรู้เดิม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอย่างรอบด้านทุกทักษะ จนเรียนคอร์สขั้นสูง เพื่อเตรียมตัวไปสอบต่าง ๆ โดยแบ่งประเภทคอร์สได้ ดังนี้

 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อปูพื้นฐาน ทั้งไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค และคำศัพท์
 • คอร์สฝึกทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน และการฝึกพูดภาษาอังกฤษ
 • คอร์สเตรียมตัวเพื่อสอบภาษาอังกฤษต่าง ๆ เช่น TOEIC, CU-TEP, TU-GET, TOEFL, IELTS เป็นต้น

3. รูปแบบการเรียนเข้ากับไลฟ์สไตล์

ก่อนการเรียน Englishparks จะช่วยวางแผนการเรียนให้เหมาะกับพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีอาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีรูปแบบการเรียนเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนแต่ละคน เช่น

 • คอร์สเรียนกับผู้อื่น เป็นการเรียนร่วมกับเพื่อนทุกคนในชั้นเรียน เพิ่มความมั่นใจ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนไปพร้อม ๆ กับผู้อื่น
 • คอร์สเรียนตัวต่อตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์อย่างเข้มข้น
 • คอร์สเรียนออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ไม่สะดวกมาเรียนที่โรงเรียน อีกทั้งยังมีตารางเวลาเร่งด่วน จึงต้องการเรียนในเวลาใดก็ได้ที่สะดวก จึงมีความยืดหยุ่นในการเข้าเรียน

4. เห็นผลลัพธ์การเรียนได้จริง

ผู้เรียนหลายต่อหลายคนพร้อมบอกต่อถึงผลการเรียนจาก Englishparks ว่า ช่วยสอน จนทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปสอบได้คะแนนตามที่ต้องการ โดย 90% ของผู้เรียนจะสอบได้คะแนน IELTS 6.5+ เพราะทาง Englishparks มีทีมอาจารย์ที่เชี่ยวชาญข้อสอบ IELTS โดยตรง จึงช่วยสอนได้อย่างตรงจุด ฝึกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเห็นผล

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษ

การฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นความท้าทายของใครหลาย ๆ คน ทำให้บางคนยังไม่มีความมั่นใจและข้อสงสัยอีกหลายประการ เช่น

ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับตัวเองอย่างไรให้เห็นผล

เราสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ โดยเริ่มจากการฝึกออกเสียงอย่างช้า ๆ และชัดเจนตลอดเวลา อาจจะบันทึกเสียงของตัวเอง เพื่อฟังซ้ำ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับการออกเสียงของเจ้าของภาษา สังเกตสำเนียงที่ถูกต้อง แล้วหัดพูดภาษาอังกฤษตาม

เราสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้อย่างไรบ้าง

เราสามารถสมัครใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ เพื่อสนทนากับชาวต่างชาติ ด้วยการสอนภาษาซึ่งกันและกัน แต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางชั่วคราว เพราะจะเป็นการสนทนาในเรื่องทั่ว ๆ ไป ชาวต่างชาติที่สนทนาด้วยก็เป็นบุคคลทั่วไป แต่ถ้าอยากให้ได้ผลดี เราควรเลือกสมัครเรียนกับสถาบันสอนภาษาที่มีครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมีเทคนิคในการสอน นั่นจะช่วยให้เราฝึกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากกว่า

ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม การพูดภาษาอังกฤษควรจะมีพื้นฐานบ้างเล็กน้อย เช่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ การเรียบเรียงประโยค เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นพื้นฐานของการพูดภาษาอังกฤษ หากแต่เราไม่มีพื้นฐานเลย ก็สามารถสมัครเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Englishparks ในคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อทบทวนความรู้เดิมก่อนได้ ก่อนจะฝึกพูดภาษาอังกฤษในขั้นตอนต่อไป

การฝึกพูดภาษาอังกฤษกับข้อสรุป

การฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะสำคัญในการสื่อสาร ซึ่งคนไทยหลาย ๆ คนยังประสบปัญหานี้อยู่ เพราะสามารถอ่านออกเขียนได้ แต่ยังขาดความมั่นใจ จึงขอแนะนำ 8 วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากฝึกพูดภาษาอังกฤษกับตนเอง ครอบครัว คนรองข้าง เพื่อนชาวต่างชาติ เน้นการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ หัดพูดภาษาอังกฤษจากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ข่าวสาร ภาพยนตร์ หรือฟังเพลง รวมถึงการเรียนกับสถาบันสอนภาษา

โดยเฉพาะการลงเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Englishparks ซึ่งมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษให้เลือกอย่างหลากหลาย ครบทุกความต้องการของผู้ที่ต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งเรียนต่อต่างประเทศ ทำงาน ท่องเที่ยว หรือเลื่อนขั้นในหน้าที่การงาน จะเห็นได้ว่า การพูดอังกฤษได้ ช่วยเพิ่มโอกาสในชีวิตของเราได้อีกมากมายเลยทีเดียว