Our Courses

Our Course Super IELTS
Super IELTS

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการ เตรียมสอบ IELTS เพื่อใช้คะแนนสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศหรือการเรียนหลักสูตรนานาชาติ สอนสดทุกคลาสโดยอาจารย์ไทยที่ประสบการณ์ เข้มข้นในเนื้อหาและเทคนิคการสอบ เพื่อให้ได้คะแนนตามสอบตามต้องการตั้งแต่ 6.5 จนถึง 7.5

ติวเข้ม สอนครบทุกพาร์ทสำหรับเตรียมตัว สอบ IELTS ทั้ง Listening, Reading, Writing และ Speaking นอกจากนี้มีการจัดให้ทำข้อสอบจริงทุกสัปดาห์เพื่อช่วยประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการทำข้อสอบให้สถานการณ์จริง

 • เน้นเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อที่ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบให้ได้เร็ว และทันเวลา เพราะคนที่เข้าสอบส่วนใหญ่มักจะทำข้อสอบไม่ทันโดยเฉพาะในส่วนของ Reading และ Writing
 • สอนเทคนิคการหาคำตอบในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ได้ผลจริง ทั้งในส่วนของ Listening และ Reading ตรงนี้จะช่วยทำให้ผู้เข้าสอบมั่นใจในการตอบคำถามมากขึ้น
 • ทีมงานอาจารย์ที่มีคุณภาพ อาจารย์ชาวไทยที่จบจากมหาวิทยาลับระดับโลก เช่น University of Oxford และ University of Illinois มั่นใจได้ในคุณภาพด้วยคะแนนสอบ IELTS 8.5 และอาจารย์เจ้าของภาษาชาวอังกฤษ
 • ห้องเรียนขนาดเล็ก จำนวน 7 – 15 คน เพื่อที่อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และนักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่
 • ในส่วนของ Writing อาจารย์จะช่วย Comment และตรวจให้อย่างละเอียดแบบตัวต่อตัว เพื่อช่วยพัฒนาการเขียนให้กับนักเรียนได้อย่างเห็นผล และสามารถทำคะแนนได้สูง เนื่องจาก part Writing จะเป็นส่วนที่คนไทยมักจะทำคะแนนได้ไม่ค่อยดี

 

ผลงานบางส่วนของนักเรียน คอร์ส IELTS ที่ English Parks (ดูทั้งหมดได้ที่ Testimonial Students)

Testimonial Student Sep 01 Testimonial Student Sep 02

* ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

ระยะเวลาเรียน 3 เดือน (รวม 60 ชั่วโมง)

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

 • สามารถเข้าใช้ Self-Learning นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ได้ตลอดหลักสูตร
 • มี Mock-Up Test ให้ฟรีตลอดหลักสูตร
 • ส่ง Writing ได้ไม่จำกัด เพื่อรับ comment และ feedback จากอาจารย์แบบละเอียด

ตาราง เรียน IELTS
สาขาพญาไท (ใกล้ BTS พญาไท)
รอบวันเสาร์ 10.15 – 16.45 น.
รอบวันอาทิตย์ 10.15 – 16.45 น.

สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
รอบวันอาทิตย์ 10.15 – 16.45 น.

สาขาอโศก (ใกล้ BTS อโศก / MRT สุขุมวิท)
รอบวันเสาร์ 10.15 – 16.45 น
รอบวันธรรมดา (เรียน 2 วัน)
อังคาร 18.10 – 20.20 น.
วันพฤหัส 17.00 – 20.20 น.

รอบเรียน รอบเรียน
สาขาพญาไท (รอบวันเสาร์)
สาขาพญาไท (รอบวันอาทิตย์) 12 Sep 2021 (เต็ม) 10 Oct 2021 (ว่าง 2 ที่)
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (รอบวันเสาร์) 25 Sep 2021 (ว่าง 4 ที่) 23 Oct 2021 (ว่าง 5 ที่)
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (รอบวันอาทิตย์) 19 Sep 2021 (ว่าง 3 ที่) 17 Oct 2021 (ว่าง 5 ที่)
สาขาอโศก (รอบวันอังคารและพฤหัส) 5 Oct 2021 (ว่าง 5 ที่) 2 Nov 2021 (ว่าง 5 ที่)
สาขาอโศก (รอบวันเสาร์) 18 Sep 2021 (ว่าง 5 ที่)  16 Oct 2021 (ว่าง 5 ที่)

 

ลงทะเบียนรับส่วนลด และสอบวัดระดับภาษาฟรี

ชื่อ-นามสกุล*
เบอร์โทร*
อีเมล์*
สาขาที่สะดวก*

 

คำถามที่พบบ่อย

Q: การสอบ IELTS คืออะไร

A: IELTS (The International English Language Testing System) คือ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยผลคะแนนนิยมนำไปใช้เพื่อยื่นต่อสถาบันการศึกษาทั้งหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

Q: ข้อสอบมีการทดสอบอะไรบ้าง

A: ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 ส่วน เพื่อทดสอบทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้เวลาสอบรวมทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45นาที

 • การฟัง (Listening) จำนวน 40 ข้อ เวลา 30 นาที โดยลักษณะข้อสอบมีทั้งการเติมคำ และการเลือกคำตอบ 
 • การอ่าน (Reading) แบ่งออกเป็น 3 บทความ จำนวน 40ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง โดยลักษณะคำถามจะมีความหลากหลาย เช่น การจับคู่หัวข้อเรื่อง การเติมคำ การจับคู่
 • การเขียน (Writing) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Task 1  เขียนขั้นต่ำ 150 คำ และ Task 2 เขียนขั้นต่ำ 250 คำ
 • การพูด (Speaking) ใช้เวลา 11-14 นาที 

Q: Academic Module กับ General Training Module แตกต่างกันอย่างไร

A: Academic Module คือการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ส่วน General Training Module คือการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีความประสงศ์จะศึกษาต่อในหลักสูตรการอบรรม หรือการทำงาน และสำหรับผู้ที่ประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตเรีย แคนนาดาและนิวซีแลนด์ 

Q: สามารถสมัครสอบได้ที่ไหนบ้าง?

A: ศูนย์สอบ IELTS ในประเทศไทยมี 2 แห่ง คือ

 • British Council ผู้สอบสามารรถสมัครสอบด้วยตนเองได้ทุกสาขา หรือสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ โดยผู้สมัครต้องทำการสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ก่อนการสอบ
 • IDP ผู้สมัครสอบสามาถสมัรครสอบผ่านทางเว็บไซต์

Q: ผลการสอบมีอายุกี่ปี และ สามารรถสมัครสอบครั้งต่อได้เมื่อไหร่?

A: ผลการสอบมีอายุ 2 ปี และผู้สอบสามารถสมัครสอบได้ทันทีหลังจากการสอบครั้งแรก

Q: หากต้องการยกเลิกหรือเลื่อนวันสอบต้องทำอย่างไรบ้าง?

 • หากผู้สอบยกเลิกหรือเลื่อนวันสอบก่อนกำหนดการรสอบ 5สัปดาห์ ผู้สอบจะได้รับเงินคือโดยหักค่าดำเนินการ
 • หากผู้สอบยกเลิกหรือเลื่อนวันสอบภายใน 5สัปดาห์ก่อนกำหนดการสอบ ผู้สอบจะไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สอบมีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บรุนแรง ผู้สอบจะต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงภายใน 5 วันของกำหนดการรสอบ ผู้สอบจะได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนโดยหักค่าดำเนินการ

ในกรณีขาดสอบโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ผู้สอบจะไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สอบมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงและนำใบรับรองแพทย์มาแสดงภายใน 5 วันหลังจากวันสอบ ผู้สอบจะได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนโดยหักค่าดำเนินการ

Q: การเรียน IELTS ที่อิงลิชพาร์ค แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้าง

A: อิงลิชพาร์คเชื่อว่าแนวทางการเตรียมตัวสอบของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป ซึ่งจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษและเป้าหมายของแต่ละคนว่าต้องการคะแนนที่เท่าไหร่  อิงลิชพาร์คคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณภาพการันตีด้วยคะแนนสอบตั้งแต่ 8.5 ขึ้นไป เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนของอิงลิชพาร์คจะได้รับความรู้ และเทคนิคในการทำข้อสอบอย่างเต็มที่ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถฝึกฝนทำข้อสอบเพิ่มเติมได้อย่างไม่จำกัด รวมถึงส่ง Writing ให้อาจารย์ตรวจแบบไม่จำกัดชิ้นงาน และสามารถนัดทำ Mock-up ในส่วนของ Speaking กับอาจารย์ได้ตลอดหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจก่อนการไปสอบจริง

Q: อยากได้คะแนน 6.5 ต้องใช้เวลาเตรียมตัวกี่เดือน

A: ระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบของแต่ละคนจะต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และช่วงเวลาในการฝึกทำข้อสอบ โดยทั่วไปสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานในระดับปานกลางทางโรงเรียนจะแนะนำให้เตรียมตัวสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

Q: เรียน IELTS กับอาจารย์คนไทย หรืออาจารย์เจ้าของภาษาดีกว่ากัน

A: อิงลิชพาร์คเชื่อว่าการเรียน IELTS กับอาจารย์คนไทยจะช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ให้กับนักเรียนได้ดีกว่า เพราะอาจารย์จะสามารถอธิบายเทคนิคในการตอบคำถามต่าง ๆ ใน Part Reading และ Listening ได้ละเอียดและชัดเจนกว่า รวมทั้งสามารถแนะนำรูปแบบการพูด(Speaking) และรูปแบบการเขียน(Writing) การวางแผนในการตอบคำถามต่างๆ ได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ เพราะอาจาจารย์ชาวไทยจะเข้าใจปัญหาของนักเรียนไทยมากกว่า ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด