คะแนน IELTS Band ต่าง ๆ ใช้ทำอะไรได้บ้าง ควรได้คะแนนเท่าใด? 

คะแนน IELTS

หลาย ๆ คนที่มีความฝันอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือสมัครเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติคงจะคุ้นเคยกับการทดสอบวัดระดับ IELTS เป็นอย่างดี และการทำคะแนน IELTS คือ เป้าหมายของคนทุกช่วงวัยที่ต้องการเติบโตในอาชีพการงานในอนาคต แต่อาจจะไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้ว คะแนน IELTS ในระดับต่าง ๆ มีความหมายอย่างไร และควรสอบ IELTS คะแนนเท่าไหร่ถึงจะตอบโจทย์กับความต้องการของแต่ละคนให้ได้มากที่สุด บทความนี้โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Englishparks จะมาตอบทุกข้อสงสัยว่าคะแนน IELTS คืออะไร สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง และคะแนน IELTS แต่ละ Band มีความแตกต่างกันอย่างไรIELTS คืออะไร?

International English Language Testing System หรือ IELTS คือ ระบบการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษา องค์กร และรัฐบาลจากทั่วโลก ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ศึกษาต่อต่างประเทศ หรือทำงานในองค์กรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก มักจะต้องสอบวัดคะแนน IELTS ก่อน เพราะคะแนน IELTS มักถูกใช้เป็นเกณฑ์การสมัคร เพื่อรับรองความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเรานั่นเอง

คะแนน IELTS จะคิดจากคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ 4 ส่วน คือ Listening (การฟัง), Reading (การอ่าน), Writing (การเขียน) และ Speaking (การพูด) โดยในแต่ละส่วนจะมีคะแนนเริ่มต้นที่ 0 ไปจนถึง 9 ซึ่งหลังจากการทดสอบ คะแนนจากแต่ละส่วนจะถูกนำมาคิดเป็นค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน IELTS นั่นเอง โดยสามารถเลือกสอบได้กับทั้งแบบทดสอบบนกระดาษ หรือบนคอมพิวเตอร์ก็ได้ ปัจจุบัน การสอบวัดคะแนน IELTS มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ IELTS Academic ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อ หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ และ IELTS General Training ที่ใช้สำหรับการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก


คะแนน IELTS สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?

จนถึงตรงนี้ บางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าคะแนน IELTS ทําอะไรได้บ้าง นอกจากจะเป็นการวัดระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเราแล้ว คะแนน IELTS ยังสามารถนำมาใช้ต่อยอดความฝันของเราให้เป็นจริงได้ โดยเฉพาะด้านการศึกษา และความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน ยกตัวอย่างเช่น

 1. เพิ่มโอกาสและทางเลือกสำหรับการสมัครสอบเข้าเรียนชั้นมหาวิทยาลัย – คะแนน IELTS เป็นคะแนนการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ โดยผู้สมัครเข้าเรียนจากนานาชาติจะต้องยื่นคะแนน IELTS ให้กับทางมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือก
 2. การย้ายถิ่นฐาน – สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสที่จะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศ หรือย้ายไปอยู่อาศัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแล้วล่ะก็ คะแนน IELTS เป็นอีกสิ่งที่จะต้องเตรียม เพื่อใช้เป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงทักษะการสื่อสารนั่นเอง 
 3. ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน – คะแนน IELTS เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าเรามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวันในระดับไหน บริษัทหรือองค์กรหลายแห่ง ที่เป็นองค์กรระดับนานาชาติ หรือเป็นองค์กรที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มักต้องการคะแนน IELTS ประกอบการรับสมัครอีกด้วย 

คะแนน IELTS แต่ละ Band แตกต่างกันอย่างไร?

คะแนน IELTS Band

สำหรับคำถามที่หลายคนไม่รู้ว่าจะต้องดูคะแนน IELTS ยังไง และคะแนน IELTS คิดยังไง เมื่อได้รับผลคะแนน IELTS แล้ว ต้องบอกก่อนว่าการคิดคะแนน IELTS จะคิดจากค่าคะแนน IELTS เฉลี่ย ของการสอบในแต่ละพาร์ท ได้แก่ Speaking, Listening, Reading และ Writing โดยแต่ละพาร์ทจะมีคะแนน IELTS เต็มอยู่ที่ 9.0 เมื่อผู้เข้าสอบได้รับผลคะแนน จะเห็นคะแนนในแต่ละพาร์ทที่ตัวเองทำได้ รวมถึงคะแนนเฉลี่ย ซึ่งเป็นคะแนนที่เอาไว้ใช้ยื่นการสมัครเรียนหรือสมัครงานนั่นเอง

เกณฑ์คะแนน IELTS ในแต่ละ band สามารถวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันออกไปตามระดับคะแนน IELTS ที่ได้ โดยมีรายละเอียดข้อมูลของคะแนนในแต่ละ band ดังนี้

 • คะแนน IELTS 9.0 – Expert

ผู้ที่ทำข้อสอบ IELTS คะแนน 9.0 ได้ถือว่าเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมในบริบทต่าง ๆ สมกับเป็นระดับคะแนน IELTS สูงสุด

 • คะแนน IELTS 8.0 – Very Good

ผู้ที่ได้คะแนน IELTS 8.0 เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างแตกฉาน แต่ยังคงมีความผิดพลาดทางด้านไวยกรณ์หรือการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมต่อบริบทบ้างเพียงบางครั้ง อาจมีการเข้าใจผิดในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย แต่ยังคงสามารถถกเถียงและพูดคุยในระดับที่ซับซ้อนได้

 • คะแนน IELTS 7.0 – Good

สำหรับคนที่ได้คะแนน IELTS 7.0 ถือว่ามีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่ดี สามารถใช้งานได้จริง แต่อาจมีการใช้งานที่ผิดพลาดในเชิงไวยากรณ์ การเลือกใช้คำ หรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ในบางสถานการณ์ ในขณะที่โดยรวมยังคงสามารถเข้าใจและอธิบายเหตุผลได้โดยละเอียด

 • คะแนน IELTS 6.0 – Competent

คะแนน IELTS ระดับนี้ มีการใช้ภาษาที่ผิดหลักไวยากรณ์อยู่บ้าง รวมไปถึงความเข้าใจที่ผิดพลาด และการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว แต่ยังคงมีทักษะการใช้ภาษาที่ค่อนข้างดี และสามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์หรือพูดถึงหัวข้อที่คุ้นเคย

 • คะแนน IELTS 5.0 –  Modest

ผู้ที่ได้คะแนน IELTS 5.0 สามารถใช้ภาษาได้ดีในบางบริบท เข้าใจความหมายโดยรวมของสถานการ์ณต่าง ๆ ได้ และสามารถรับมือกับสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ในหัวข้อที่คุ้นเคย ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องค่อนข้างบ่อย

 • คะแนน IELTS 4.0 – Limited

สำหรับคนที่ได้คะแนน IELTS 4.0 มักจะพบกับปัญหากับการทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ และการตอบคำถาม และสามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานได้แค่ในสถานการณ์ที่จำกัด

 • คะแนน IELTS 3.0 – Extremely Limited

ใครที่ได้คะแนน IELTS 3.0 สามารถเข้าใจและจับประเด็นโดยภาพรวมได้เพียงในบริบทที่มีความคุ้นเคยเท่านั้น และมักใช้รูปประโยคที่ไม่สมบูรณ์ในการสื่อสาร

 • คะแนน IELTS 2.0 – Intermittent

ผู้ที่ได้คะแนน IELTS 2.0 สามารถทำความเข้าใจการสื่อสารด้วยการพูดและการอ่านได้อย่างยากลำบาก

 • คะแนน IELTS 1.0 – Non-User

หากคุณได้คะแนน IELTS 1.0 ก็แสดงว่าคุณไม่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเลย หรืออาจรู้จักเพียงบางคำเท่านั้น

 • คะแนน IELTS 0 – Did not attempt the test

ถือเป็นคะแนน IELTS ต่ำสุด หมายถึงคนที่ไม่สามารถตอบคำถามได้เลย หรือไม่ได้ทำข้อสอบ


คะแนน IELTS กี่คะแนน ถึงจะยื่นเรียนต่อต่างประเทศได้

หลังจากที่ได้รู้แล้วว่าคะแนน IELTS แต่ละ band มีความหมายอย่างไรบ้าง สำหรับใครที่ต้องการนำคะแนน IELTS ไปยื่นเรียนต่อต่างประเทศ มักจะมีคำถามว่าคะแนน IELTS ควรได้เท่าไหร่ โดยคะแนน IELTS ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศกำหนดโดยส่วนมากจะต้องได้คะแนน IELTS band 6.0 ขึ้นไป ในขณะที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มักจะต้องยื่นคะแนน IELTS band 6.5 ขึ้นไป


เตรียมความพร้อมเพื่อคะแนน IELTS ที่ดี กับสถาบันสอนภาษา Englishparks

เตรียมคะแนน IELTS

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการทดสอบวัดระดับ IELTS สามารถทำได้ด้วยตนเองในเบื้องต้นได้ Englishparks ขอแนะนำให้ทุกคนทำความเข้าใจกับ format ของแบบทดสอบในพาร์ทต่าง ๆ ก่อน ว่ามีรูปแบบคำถามและเวลาในการทำข้อสอบในลักษณะไหน เพื่อให้เราสามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถฝึกทำแบบทดสอบเสมือนจริงได้ โดยดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบตัวอย่างจากบนเว็บไซต์ของ IELTS ได้เลย

แต่สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดี และไม่มีเวลาไปศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง การสมัครคอร์สเรียน IELTS ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยทีเดียว ซึ่งสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Englishparks ก็มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับ IELTS โดยเฉพาะ ฝึกสอนโดยครูผู้มากประสบการณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสอบมาก่อนเลย รวมไปถึงคนที่ต้องการสอบ one skill retake ielts อีกด้วย


คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับผลคะแนน IELTS  

1. หลังจากสอบแล้ว นานแค่ไหนถึงจะได้รับผลคะแนน?

สำหรับข้อสงสัยที่ว่าคะแนน IELTS กี่วันออก โดยปกติแล้วจะตรวจผลคะแนน IELTS ผ่านช่องทางออนไลน์ หลังจากที่สอบไปแล้ว 13 วัน (และประมาณ 3-5 วัน หากทำการสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์) โดยเอกสารหลักฐานคะแนน IELTS จะถูกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์หลังจากผลสอบออก 1-3 วัน

2. ผลคะแนน IELTS ใช้ได้กี่ปี?

คะแนน IELTS จะมีอายุ 2 ปี แต่ทั้งนี้จะมีข้อแม้ของบางมหาวิทยาลัยที่จะขอผลสอบอายุไม่เกิน 1 ปีก็มี ดังนั้นให้อ่านเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยประกอบด้วยจะดีกว่า

3. ถ้าสอบหลายๆ ครั้ง จำเป็นจะต้องใช้คะแนน IELTS จากการสอบครั้งล่าสุดหรือเปล่า?

ใช้คะแนน IELTS ที่ได้คะแนนสูงที่สุดได้เลย ไม่จำเป็นต้องใช้ผลคะแนน IELTS ล่าสุดในการยื่นเท่านั้น แต่ผลคะแนนนั้นจะต้องอายุไม่เกิน 2 ปีด้วย

4. ถ้าคิดว่าผลคะแนนมีความผิดพลาด อยากให้มีการตรวจใหม่อีกครั้ง ทำได้หรือไม่?

สามารถทำได้ แต่ค่าใช้จ่ายจะสูงมาก ประมาณ 4,000 บาท โดยให้ติดต่อไปที่ศูนย์สอบที่เราสมัครสอบไว้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์หลังจากที่ทราบผลคะแนน IELTS และจะได้รับเงินคืนในกรณีที่ผลสอบมีการเปลี่ยนแปลง 


สรุปคะแนน IELTS ควรเตรียมตัวอย่างไร

การสอบ IELTS ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของทุกคน ถ้าเรามีความเข้าใจลักษณะของข้อสอบ และเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนเข้ารับการทดสอบ เมื่อเรามีเป้าหมายคะแนน IELTS ที่ชัดเจนแล้ว ก็จะทำให้เราวางแผนได้อย่างเหมาะสม แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Englishparks มี คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะคอร์สเรียน IELTS ที่จะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเตรียมสอบและทำคะแนน IELTS ได้ตามที่คาดหวังไว้