สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ  เตรียมตัวตอบคำถามที่ต้องเจอ

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

การตอบคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษอาจจะฟังดูยาก และทำให้ผู้ที่กำลังจะสัมภาษณ์งานรู้สึกท้อใจ แต่ในความจริงแล้วการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษไม่ยากเลย หากคุณเตรียมตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษมาดีก็ไม่มีอะไรต้องกังวล หรือสำหรับใครที่ไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษของตนเองก็สามารถหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมความมั่นใจก่อนสัมภาษณ์งานได้ และเมื่อคุณเรียนมาในระดับหนึ่งแล้ว สิ่งที่คุณควรทำมากที่สุดคือ การฝึกพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้คุณกล้าในการตอบคำถามมากขึ้น 

บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องบอกว่าในปัจจุบันการพูดภาษาอังกฤษได้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราได้งานที่ดี และได้รับผลตอบแทนสูง เพราะภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากลที่คนในโลกการทำงานใช้เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการเลือกสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษก็เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เราได้มีอาชีพที่มั่นคง รวมไปถึงการได้รับผลตอบแทนที่สูงมากกว่าคนอื่น10 คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ พร้อมเทคนิคพิชิตใจกรรมการ

สำหรับคนที่อยากทำงานในบริษัทที่มีความเป็นสากลหรือทำอาชีพที่ตำแหน่งดี ๆ ได้รับค่าตอบแทนสูง สิ่งหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางนี้คือ การโดนคําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ซึ่งการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษจะเป็นตัวชี้วัดผลระดับความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร ว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด เหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือไม่ สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือ การเตรียม script สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษให้การสัมภาษณ์ออกมาดีที่สุด หรือเลือกลงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของคุณให้ดีและใช้ได้อย่างมั่นใจ

ในบทความนี้ Englishparks ก็ได้รวบรวม 10 คําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ พร้อมการตอบการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่ตอบอย่างไรให้พิชิตกรรมการ  ซึ่งรับรองว่า หากนำไปปรับใช้ในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษของตนเองต้องได้งานแน่นอน

Can you introduce yourself? ช่วยแนะนำตัวเองให้ฟังหน่อย

สำหรับคำถามแรกของการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ มักจะเริ่มต้นด้วยคำถามเกี่ยวกับผู้สมัคร โดยให้ผู้สมัครแนะนำเกี่ยวกับตัวเอง ว่าชื่ออะไร เรียนจบจากที่ไหน เรียนเกี่ยวกับอะไรมา กิจกรรมที่เคยทำระหว่างเรียน หรืองานที่เคยทำก่อนหน้านี้ สำหรับการสร้างความประทับใจแรกให้กับกรรมการที่สัมภาษณ์ ผู้สมัครควรฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ชัดเจน เพื่อแสดงให้กรรมการได้เห็นถึงทักษะของการพูดภาษาอังกฤษของผู้สมัคร 

What are your strength? อะไรคือจุดเด่นของคุณ

ในการตอบการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษข้อนี้ผู้สมัครควรจะตอบคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษแบบตรงไปตรงมาและตระหนักถึงความจริงที่ตนเองเป็นอยู่ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของตนเอง 

สำหรับการตอบเกี่ยวกับจุดเด่นของคุณ ควรเลือกจุดเด่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่คุณอยากจะทำ เพื่อทำให้กรรมการเห็นถึงความโดดเด่นในทักษะความสามารถของคุณ เช่น ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการแก้ปัญหา, ความสามารถในการเป็นผู้นำ หรือทักษะอื่น ๆ ที่คุณมองว่าเป็นจุดเด่นของคุณ 

ตัวอย่างคำตอบ

For strengths, I would say one of my strongest assets is my ability to effectively communicate with team members and stakeholders. In my previous role, I was often praised for my clear and concise communication, which helped streamline project workflows and minimize misunderstandings. Additionally, my strong problem-solving skills have allowed me to tackle complex challenges and find innovative solutions.

บทสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

What are your weaknesses? อะไรคือจุดด้อยของคุณ

เมื่อกรรมการรู้เกี่ยวกับจุดเด่นของผู้สมัครแล้วก็ต้องรู้จุดด้อยด้วย เพื่อคัดว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นหรือไม่ ซึ่งการตอบเกี่ยวกับจุดด้อยของตนเองก็ควรจะตอบตามความเป็นจริง แต่ควรหลีกเลี่ยงคำตอบที่อาจจะทำให้กรรมการกังวลว่าจุดด้อยนี้จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ ทั้งนี้ผู้สมัครควรอธิบายถึงวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว เพื่อแสดงให้กรรมการเห็นว่าเราพร้อมจะปรับปรุงและพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ตัวอย่างคำตอบ

As for weaknesses, I’ve found that I sometimes struggle with time management, particularly when faced with multiple competing priorities. However, I’ve been actively working on this by implementing time-blocking techniques and utilizing project management tools to prioritize tasks more effectively. I believe that by continuing to refine these skills, I can become even more efficient and productive in my work.

Can you tell me about your experience? ช่วยเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน

อีกหนึ่งคำถามที่สำคัญสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่เป็นตัวชี้วัดว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สมัครอยู่หรือไม่ คือการเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่เคยทำมา โดยคุณควรเล่าถึงประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่คุณกำลังสัมภาษณ์ ทั้งนี้ก็ควรเล่าให้กรรมการเห็นถึงทักษะความสามารถของคุณด้วย อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การเล่าว่าคุณมีส่วนร่วมในการทำงานแต่ละตำแหน่งอย่างไร และความสำคัญของคุณช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไรบ้าง และสุดท้ายคือการแสดงให้กรรมการเห็นถึงความกระตือรือร้นที่คุณจะนำประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีมาสนับสนุนทีมและช่วยพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างคำตอบ

I’ve accumulated [อายุงาน] years of experience in […กล่าวถึงสายอาชีพที่ทำ…], with a focus on […ความเชี่ยวชาญในการทำงาน…]. Currently, I am […อธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในปัจจุบัน…] at […บริษัทที่ทำงาน…], where I’ve had the opportunity to […อธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบและความสำเร็จที่สำคัญ…].

In my previous role as […อธิบายตำแหน่งที่เคยทำก่อนหน้า…], I was responsible for […อธิบายถึงความรับผิดชอบหรือโปรเจ็กต์งานที่สำคัญ…], which included […ทักษะที่นำมาใช้ในการทำงาน…]. One project I’m particularly proud of […อธิบายถึงความสำเร็จที่ทำ…], where I was able to […อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของคุณและผลที่ได้รับจากการทำงาน…].

Throughout my career, I’ve developed strong skills in […อธิบายถึงทักษะหรือความสามารถที่เกี่ยวข้อง…], such as […กล่าวถึงทักษะสำคัญที่ได้รับ…]. These skills have allowed me to […อธิบายถึงการนำทักษะดังกล่าวไปใช้แก้ปัญหาหรือสร้างความสำเร็จในงานได้อย่างไร…].

การตอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Why do you want to work at this company? ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่บริษัทนี้

สำหรับการตอบคําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษข้อนี้ ก่อนอื่นคุณต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่สมัครเสียก่อน ว่าบริษัทนั้นมีวิสัยทัศน์ในการทำงานอย่างไร และเป้าหมายในการทำงานของคุณกับบริษัทต้องไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ควรพูดถึงบริษัทในเชิงบวกว่ามีคุณค่าและความสำคัญอย่างไรในการเติบโตทางด้านสายอาชีพ และควรพูดถึงทักษะความสามารถที่คุณมีให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่กำลังสัมภาษณ์ 

ตัวอย่างคำตอบ

I’m incredibly excited about the opportunity to work at […ชื่อบริษัทที่ไปสมัคร…] because of the alignment I see between my values and career goals and the company’s mission and values. From my research, I’ve been impressed by […กล่าวถึงผลงานหรือวิสัยทัศน์ของบริษัทที่เราชื่นชอบ…].

Having worked in […กล่าวถึงบทบาทที่ตนเองทำในสายอาชีพ…], I’m confident that my skills and experience in […กล่าวถึงทักษะความสามารถที่เราเชี่ยวชาญ…] would allow me to make a meaningful impact at […ชื่อบริษัทที่ไปสมัคร…]. I’m excited about the opportunity to collaborate with the talented team at […ชื่อบริษัทที่ไปสมัคร…] and contribute my expertise to achieve shared goals.

Do you work well under pressure? คุณสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้หรือไม่

หนึ่งในคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่กรรมการไว้ใช้ทดสอบว่าคุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็คือ การถามเกี่ยวกับการรับมือกับความกดดันในการทำงาน ซึ่งต้องบอกว่าในทุกงานและทุกสายอาชีพจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่มีความกดดันเสมอ อาจจะมากน้อยต่างกันไปตามบริบทของงาน โดยผู้สมัครควรแสดงให้กรรมการเห็นว่า ความกดดันสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์การทำงาน และยกตัวอย่างจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาพร้อมวิธีแก้ไขให้งานนั้นผ่านไปด้วยดี 

ยกตัวอย่างคำตอบ

I believe I thrive in high-pressure environments. Throughout my career, I’ve encountered various situations that required me to perform effectively under tight deadlines and challenging circumstances. For instance, in my previous role as […กล่าวถึงตำแหน่งงานที่เคยทำ…], I often faced tight project deadlines and unexpected client requests that demanded quick turnarounds.

In one particular instance, we encountered a major setback with a project delivery timeline due to unforeseen technical issues. Despite the pressure, I remained focused on finding a solution. I immediately convened a team meeting to reassess our approach and reallocate resources where needed. By prioritizing tasks and collaborating closely with team members, we were able to overcome the obstacles and deliver the project on time.

คําถามสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

Why did you quit your last job? ทำไมคุณถึงลาออกจากงานที่เก่า

การตอบคําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษในข้อนี้ก็เป็นหนึ่งในคำถามที่ทดสอบทัศนคติของผู้สมัครที่มีต่อองค์กร โดยผู้สมัครควรตอบคำถามว่าทำไมถึงลาออกจากที่ทำงานเก่าในเชิงบวก อาจจะตอบว่าต้องการหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ หรือหาโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ หรือต้องการพัฒนาทักษะความสามารถที่ตนเองสนใจ ทั้งนี้ผู้สมัครควรหลีกเลี่ยงการพูดถึงองค์กรเก่า เพื่อนร่วมงาน หรือสภาพแวดล้อมการทำงานในแง่ลบเด็ดขาด ให้เน้นย้ำถึงความต้องการพัฒนาตนเองในสายอาชีพเท่านั้น 

ตัวอย่างคำตอบ 

I decided to leave my previous job because I felt it was time for me to seek new challenges and opportunities for career advancement. While I had a positive experience with my previous employer and valued the relationships I built there, I reached a point where I wanted to take on more responsibility and further develop my skills in […กล่าวถึงตำแหน่งงานที่สมัคร…].

How do you manage conflict at work? คุณจะจัดการกับความขัดแย้งในที่ทำงานอย่างไร

หากถูกสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในที่ทำงาน คุณควรจะแสดงให้กรรมการเห็นถึงวิธีการจัดการความขัดแย้งอย่างมืออาชีพและมีความสร้างสรรค์ โดยการยอมรับก่อนว่า ความขัดแย้งในการทำงานเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อต้องทำงานกับคนหลายคน อาจจะเกิดจากการสื่อสารหรือมุมมองในการทำงานของแต่ละคน

โดยการตอบการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษในข้อนี้ คุณควรจะพูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่แสดงออกให้เห็นถึงมุมมองที่เข้าใจทั้งสองฝ่าย แน่วแน่ที่จะจัดการปัญหานี้ แต่ก็ยังคงความเคารพการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายไว้ นอกจากนี้ควรยกตัวอย่างการแก้ปัญหาที่คุณเคยมีประสบการณ์มาก่อน เพื่อให้กรรมการได้เห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอันยอดเยี่ยมของคุณ 

ตัวอย่างคำตอบ

If a conflict were to arise at work, my first priority would be to address it promptly and constructively to prevent any negative impact on team dynamics or productivity. My approach to conflict resolution is grounded in active listening, empathy, and open communication.

I would begin by meeting individually with each party involved to understand their perspectives and concerns fully. By listening attentively and demonstrating empathy, I would create a safe space for them to express themselves openly and honestly.

เตรียมตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

How much salary do you expect?

สำหรับการโดนสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษในข้อนี้ บางคนอาจจะรู้สึกไม่กล้าที่จะตอบ แต่ในความจริงเราสามารถตอบคำถามนี้ได้ แต่ต้องตอบอย่างมีชั้นเชิงเพื่อให้เราได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่สัมภาษณ์ 

โดยก่อนอื่นผู้สมัครจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเงินเดือนในตำแหน่งงานที่สมัครในตลาดเสียก่อนว่าอยู่ประมาณเท่าใด และเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความต้องการของเงินเดือนก็ให้ตอบเป็นช่วงเงินเดือนมากกว่าที่จะระบุเป็นตัวเลข แต่ทั้งนี้เงินเดือนที่ได้รับทางผู้สมัครก็ควรที่พิจารณาให้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง

ตัวอย่างคำตอบ

“My salary requirements are flexible and based on the overall compensation package, as well as the responsibilities and expectations associated with the position. However, based on my research and experience in […กล่าวถึงตำแหน่งงานหรือทักษะที่ตนเองมี…], I would expect a salary in the range of […ระบุขั้นต่ำตามความเป็นจริง…] to […ระบุช่วงสูงสุดของเงินเดือนทั่วไป…].  

I’m also open to discussing other aspects of the compensation package, such as benefits, bonuses, and opportunities for professional development and advancement. Ultimately, my priority is to find a role that aligns with my skills and career goals, and I’m eager to explore how I can contribute to the success of the team at […ชื่อบริษัทที่กำลังสมัคร…].

Do you have any questions? คุณมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหม

เมื่อมาถึงคำถามสุดท้ายในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นโอกาสทองสำหรับคุณที่จะแสดงให้กรรมการเห็นถึงความสนใจที่คุณมีต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรนี้ คุณไม่ควรปฏิเสธคำถามนี้ด้วยการตอบว่า “ไม่มี” โดยเด็ดขาด 

ในส่วนคำถามที่คุณสามารถถามกลับอย่างมีชั้นเชิงคือ การถามเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของบริษัท คุณควรจะเตรียมคำถามมาล่วงหน้าเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะสัมภาษณ์ เช่น การถามเกี่ยววัฒนธรรมองค์กร, บทบาทหน้าที่ในการทำงานเพิ่มเติม และอื่น ๆ ที่เป็นคำถามที่ไม่สามารถหาได้จากการหาข้อมูลทั่วไป ซึ่งคำถามที่ควรหลีกเลี่ยงคือคำถามที่ถูกพูดคุยไปในบทสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษก่อนหน้า หรือคำถามทั่ว ๆ ไป

ตัวอย่างคำตอบ

  • Can you tell me more about the day-to-day responsibilities of this role?
  • What are the key qualities or skills you’re looking for in an ideal candidate?
  • What opportunities are there for professional development and advancement within the company?
10 คําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

เตรียมความพร้อมสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

ข้อสำคัญในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษคือ การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณให้ดียิ่งขึ้น ควรฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นประจำ เพื่อปรับปรุงความคล่องในการพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษ หรือหากใครไม่มั่นใจในการออกเสียงก็สามารถเรียน Pronunciationเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ในระหว่างการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษควรเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นศัพท์ทั่วไปเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะหรือศัพท์ทางเทคนิคที่มากเกินไป  

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษนั้น หลายคนอาจจะกลัวว่าจะทำไม่ได้ หรือกลัวการตอบการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ แต่ในความเป็นจริงทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ต้องใช้ความพยายามและฝึกฝนเท่านั้น การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันมีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษให้คุณได้เลือกเรียน โดยสถาบันสอนภาษา Englishpark ก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://englishparks.in.th/about-us/ 


คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ 

1. หากพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งสามารถสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษได้ไหม?

ทุกคนสามารถสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษได้ ถึงแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งก็ตาม เพียงแค่ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวและความพยายามในการฝึกฝนภาษาอังกฤษของตนเองให้อยู่ในระดับที่สื่อสารได้ หากหมั่นฝึกฝนตนเองทุกวันก็จะสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเราให้ดีขึ้นได้ และก็จะมีความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

2. หากไม่มั่นใจในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษควรทำอย่างไร?

สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่มีแนวทางในการตอบการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ทาง Englishparks ก็ได้รวบรวม 10 คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ พร้อมเทคนิคพิชิตใจกรรมการไว้ให้ผู้สมัครงานหน้าใหม่ทุกท่านที่กำลังจะลองสนาม หรือสำหรับใครที่อยากเสริมความมั่นใจในภาษาอังกฤษมากขึ้นก็สามารถลงเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา Englishpark สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษมาอย่างยาวนาน 


สรุปสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ เตรียมตัวไว้ได้งานแน่นอน

การสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่หลายคนต้องเผชิญเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ ซึ่งเมื่อบอกว่าต้องสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ หลายคนก็อาจจะกังวลว่าจะทำได้ไม่ดี หรือไม่รู้จะเตรียมตัวอย่างไร สำหรับการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากและไม่น่ากลัวอย่างที่หลายคนกลัว เพียงแต่ต้องใช้เวลาและความตั้งใจในการฝึกฝน โดยเริ่มจากการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของเราให้อยู่ในระดับที่สื่อสารได้ สามารถโต้ตอบสนทนากับผู้สัมภาษณ์ได้ หรือหากใครต้องการเสริมสร้างความมั่นใจก็สามารถลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษาอย่าง Englishparks สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษมาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้การตอบคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษด้วยคำตอบที่ชาญฉลาดก็สำคัญ ควรแสดงถึงไหวพริบและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สำหรับบทความนี้ Englishparks ก็ได้รวบรวม 10 คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ พร้อมเทคนิคพิชิตใจกรรมการ มาให้ผู้ที่เตรียมตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษไว้ศึกษาและเตรียมความพร้อมให้ดี เพื่อที่เมื่อลงสนามจริงจะได้ไม่ตื่นเต้น และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด